Skip to main content

Lavkarbokosthold i klinisk praksis

Frisk med lavkarbo handler om hvordan man kan bli frisk av en rekke kroniske lidelser ved å legge om til et kosthold med lite karbohydrat og mye fett.

Tekst Iver Mysterud

Utover 1900-tallet ble det skrevet en rekke bøker av leger som var (er) pionerer i å behandle pasientene sine med lavkarbokosthold. Disse pionerene har i sin kliniske praksis hjulpet et stort antall pasienter, og takket være bøkene har langt flere fått hjelp. Deres behandlingsopplegg gjør minimal bruk av medikamenter og er basert på et kosthold vår art (Homo sapiens) er godt genetisk tilpasset. Det sentrale er at en stor del av pasientene som legger om kostholdet, blir bedre.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

I denne fagtradisjonen har lege dr.med. Sofie Hexeberg skrevet Frisk med lavkarbo. Hun har en omfattende karriere som lege, både i forskning og klinisk praksis. Etter å ha tatt medisinsk doktorgrad arbeidet hun på en patologisk avdeling på et stort sykehus, på indremedisinske avdelinger, på en diabetesavdeling, i Statens legemiddelverk og til slutt på klinikken til lege Fedon A. Lindberg. I dag arbeider Hexeberg på Eikeliklinikken i Bærum og Heggeli Helhetsmedisin i Oslo. Hun er en av grunnleggerne av Foreningen kostreform ved overvekt og sukkersykdommer (kostreform.no). 

I Frisk med lavkarbo presenterer hun først sin egen fagutvikling og kostholdshistorie, deretter hvordan hun har anvendt denne innsikten på sine pasienter. Forfatteren har et kapittel om hva man spiste tidligere, hva man spiser i dag og hva karbohydrater, fett og protein er. Boka er skrevet med utgangspunkt i 35 pasienthistorier, pasienter forfatteren behandlet i perioden 2006–2009. Hun valgte akkurat disse fordi de samlet viser bredden i hva et lavkarbokosthold kan helbrede. I tillegg er dette pasienter som har forsøkt å etterleve myndighetenes kostholdsråd om lite fett og mye karbohydrater, altså ikke «ekstreme» personer som spiser spesielt usunt. De fleste pasientene kom til henne primært for å redusere vekta, men på en karbohydratredusert kost ble også mange ulike sykdommer kurert eller betydelig lettere å leve med.

LES OGSÅ  Smakfulle og økonomiske retter fra sørlandskafe

For de ulike lidelsene beskrives både hvorfor et lavkarbokosthold er gunstig samtidig som en pasienthistorie forteller hvordan slik behandling fungerer i praksis. Av sykdommer og plager som omtales, finner vi overvekt og fedme, høyt blodtrykk, diabetes, svingende blodsukker, sukkeravhengighet, spiseforstyrrelser, hypotyreose (lavt stoffskifte), en rekke typer kroniske betennelser, ME, polycystisk ovariesyndrom (cyster på eggstokkene), ufrivillig barnløshet, for tidlig overgangsalder, migrene og atrieflimmer. Til de ulike sykdomskapitlene har hun også skrevet et avsnitt om den behandlingen man vanligvis tilbys av helsevesenet. Pasienthistoriene viser at pasientene oppnådde bedre resultater ved å spise lavkarbomat enn de oppnådde ved tradisjonell behandling. Mange kunne slutte med ulike medikamenter som følge av kostendringene. Boka har et kapittel om hvordan man i praksis bruker lavkarbokosthold som medisin og et kapittel med oppskrifter.


Pasienthistoriene er bygd opp ved at man blir presentert for personen og sykdomshistorien, hva slags behandling som er forsøkt, hva slags råd de fikk av Hexeberg og hvordan det gikk med dem. Prøveresultater før og etter omlegging samt referanseverdier angis, og Hexeberg forklarer hvordan hun tolker disse. Enkelte ganger får vi høre at pasienten gikk tilbake til sin fastlege eller en spesialist og fortalte om kostomleggingen og hva som hadde skjedd med vedkommende. Da hendte det at det ble negative reaksjoner fra disse legene, eller at de bortforklarte at det inntrufne skulle ha noe med kostholdsomleggingen å gjøre. Dette er en beklagelig del av norsk helsevirkelighet. Store deler av legene og helsevesenet er kritiske til eller motarbeider aktivt en kostomlegging som fungerer for et stort antall av pasientene som forsøker. En effekt av å ha lest Frisk med lavkarbo er at man blir bedre i stand til å vurdere egne prøveresultater og får argumenter til å møte eller diskutere med kritiske leger eller fagfolk. Siden boka er oversiktlig og har en indeks, er det lett å finne tilbake til aktuelt stoff.

Det kommer stadig bedre dokumentasjon i den vitenskapelige litteraturen at kosthold med lite karbohydrater og mye fett motvirker en rekke typer lidelser. Like fullt trengs mer forskning for å overbevise majoriteten av fagfolk om at dette er tilfellet. Hexeberg skriver som nevnt at pasienthistoriene i boka er typiske for dem hun møter i sin kliniske praksis. En kritisk røst vil kunne innvende at hun selv burde dokumentert dette i den vitenskapelige litteraturen. Dette tar hun spesifikt opp i innledningen. Hexeberg påpeker at denne typen studier er kostbare, og store pengesummer er vanskelige å skaffe. I tillegg er forskning tidkrevende, og hun har valgt å bruke sin tid direkte på de pasientene som trenger hennes kompetanse. Hexebergs poeng er at pasientene ikke har tid til å vente på flere studier, de trenger hjelp nå. Vi håper at Frisk med lavkarbo vil inspirere etablerte forskere til å sette i gang forskning som kommer framtidens pasienter til gode.

Hexeberg skriver godt og forståelig, og når ulike tester eller kostholdsopplegg nevnes (gjerne forkortet), står det henvisning til hvilken side en mer fyldig omtale kan gjenfinnes. I det hele tatt er boka godt oppbygd og inneholder det viktigste som legfolk har behov for å få en oversikt over. At mange leger og andre klinikere også vil ha stort utbytte av å lese Frisk med lavkarbo, er hevet over tvil.


Boka har en seksjon med aktuell litteratur, og denne er oversiktlig og godt oppdatert. Det eneste jeg savner, er en egen liste med litteratur som er brukt i selve teksten og henvisning dit fra teksten. Men dette var bare et hjertesukk på vegne av fagfolk som leser slike bøker. Forhåpentligvis vil Frisk med lavkarbo leses av vel så mange pasienter, og de er mest interessert i praktiske råd som fungerer. Og det får de nok av i denne boka, samt forklaringer som er til å bli kloke av.

LES OGSÅ  Feil livsstil, mer smerte

Frisk med lavkarbo er et vellykket bidrag i tradisjonen som behandler pasienter med lavkarbokosthold. Alle forhold tatt i betraktning er denne en av de beste bøkene om temaet på markedet, helt på høyde med Wolfgang Lutz’ klassiker Bedre uten brød.1,2,3

PS: Det er ikke ansett for å være legitimt eller troverdig å anmelde bøker av nære venner eller kolleger. Hexeberg var spaltist i Mat & helse den gang jeg skrev der, og hun er nå med som fast spaltist i VOF. I tillegg bidro VOFs ansvarlige redaktør Dag Viljen Poleszynski med faglige råd under skriveprosessen. Dette kan kanskje indikere at vi ikke burde anmeldt denne boka. Saken er imidlertid at jeg personlig i skrivende stund ennå ikke har møtt eller snakket med Hexeberg, selv om vi har hatt en del e-postkorrespondanse. Jeg anser meg derfor som habil til å vurdere Frisk med lavkarbo.

Forfatter: Sofie Hexeberg
Tittel: Frisk med lavkarbo: Nytt liv med riktig mat
Utgivelse: Cappelen Damm, 2010
ISBN: 978-82-02-32273-1
Pris: kr 329

Kilder

1. Lutz W. Leben ohne Brot. Die wissenschaftlichen Grundlagen der Koholhydratarmen Ernärung. Gräfelingen: Informed Presse- und Werbe GmbH, 1998.

2. Allan CB, Lutz W. Life without bread: How a low-carbohydrate diet can save your life. Los Angeles, CA: Keats Publishing, 2000.

3. Allan CB, Lutz W. Bedre uten brød. Oslo: Forlaget Lille Måne, 2005.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


LES OGSÅ  Hvordan få et mer effektivt helsevesen?
Del gjerne med dine venner