Skip to main content

Lavt kolesterolnivå forverrer covid-19 og andre virussykdommer

Ukeslutt 11. mars 2022. Denne uka handler ett lesetips om en svensk studie som har undersøkt effekten på to mennesker av å få installert en 5G basestasjon rett over leiligheten. Et annet tips handler om hvorfor luft- og vannforurensning kan gi psykiske problemer.

Tekst Iver Mysterud

Lavt kolesterolnivå forverrer covid-19 og andre virussykdommer / Aktuelt / Helsemagasinet vitenskap og fornuft
Fagredaktør Iver Mysterud

Øvrige lesetips dreier seg om ulike sider ved koronapandemien:

  • Et lavt kolesterolnivå forverrer covid-19 og andre virussykdommer.
  • Den norske regjeringen vil forlenge koronahjemlene.
  • Bør barn i alderen 5–11 år ta koronavaksiner?
  • Prøver WHO å bli ”verdensregjering” som kan bestemme over norsk helsepolitikk?
  • Vi anbefaler også to filmer, en om bivirkninger av koronavaksiner hos nordmenn og en om makt, pandemi og verdens utvikling.

Svensk studie viser at 5G kan forårsake mikrobølgesyndrom

Dette kommer fram av en artikkel på Steigan.no 8. mars. Den omtaler en studie av den svenske forskeren Lennart Hardell og den svenske journalisten Mona Nilsson i Medicinsk Access.

Studien gjelder helsekonsekvensene for en mann og en kvinne som mottok en 5G basestasjon rett over leiligheten, kun 5 meter over soverommet. Dette er den første studien noensinne av helseeffektene av 5G-stråling på mennesker. Den viser at 5G kan forårsake typiske symptomer på mikrobølgesyndrom og bidrar til en massiv økning i mikrobølgestråling. Studien bekrefter at stråling godt under nivåene tillatt av myndighetene kan gi dårlig helse.

LES OGSÅ  Medikamenter for vekttap med bivirkninger

Hvordan luft- og vannforurensning påvirker hjernen

Dette temaet tas opp i en artikkel på The Defender 8. mars. Miljøforurensning kan skade alle organer i kroppen, inkludert hjernen. Artikkelen tar primært opp effekten av miljøforurensing på psykisk helse. Dette temaet krever mer forskning, men særlig effekten av bly er godt studert. Uansett er det viktig å få mer oppmerksomhet på at miljøforurensning kan være årsak(er) til psykiske lidelser. Det er sentralt at både befolkningen og behandlingsapparatet er klar over slike sammenhenger.

Lavt kolesterolnivå kan forverre covid-19 og andre virussykdommer

Dette skriver Bjørnar Brændeland, tidligere konsernoverlege i Nordea, nå pensjonist, i en artikkel på hemali.no 8. mars.

Han konkluderer at man bør kutte ut kolesterolsenkende medikamenter (statiner), i alle fall så lenge man har en virusinfeksjon.

Regjeringen vil forlenge koronahjemlene: – Dette advarte jeg mot

Det skriver jussprofessor Hans Petter Graver i en kronikk i Morgenbladet 8. mars. Denne ligger bak betalingsmur, og da er det praktisk at kronikken er omtalt på Steigan.no 10. mars.

Når midlertidige, dårlig forberedte lovhjemler forsøkes forlenget enda ett år, begynner de i følge Graver å få en grad av permanens som han er bekymret for. Det er også kritikkverdig at regjeringen har satt rekordkort høringsfrist på lovforslaget.

Faren for vaksinebivirkninger for barn større enn faren for sykehusinnleggelse

Det hevder journalist Martin Langvad på Steigan.no 10. mars. Koronavaksiner til barn i alderen 5–11 år er etter Helsemagasinets vurdering helt unødvendig. Livsstilstiltak, inkludert regelmessig tilskudd av vitamin D i vinterhalvåret og redusert sukkerinntak, burde være nok. I delstaten Florida i USA går nå de ansvarlige helsemyndighetene ut mot de føderale anbefalingene om at friske barn over 5 år bør ta koronavaksine.

LES OGSÅ  10 myter om mat

Prøver WHO å bli «verdensregjering»?

En artikkel om dette av Rudolf Hänsel og Peter Koenig omtales på Steigan.no 11. mars. I skyggen av Ukraina-krigen forbereder Verdens helseorganisasjon (WHO) en «internasjonal avtale om forebygging og kontroll av pandemier» som er bindende i henhold til folkeretten. Hvis denne blir vedtatt, innebærer det i praksis en avskaffelse av nasjonalstatenes myndighet, som da ikke lenger suverent kan bestemme hvilke pandemikontrolltiltak de ønsker å innføre. Helsemagasinet ser med bekymring på denne utviklingen. En slik avtale ville for eksempel medført at WHO vil kunne bestemme at en gitt vaksine blir obligatorisk i Norge uten at norske helsemyndigheter ville hatt noe de skulle si.

Film om bivirkninger etter koronavaksinering

Journalist Julia Schreiner Benito, som både arbeider for hemali.no og Helsemagasinet, har på hemali.no 10. mars lagt ut en artikkel og en 26 minutters film der norske ofre for koronavaksiner uttaler seg. Slike tragiske tilfeller er også en del av den norske virkeligheten, men deres røster slipper så å si aldri til i ledende medier. Der presenteres primært personer som er positive til vaksinene, eventuelt en uvaksinert som er blitt ”omvendt”. Derfor er Benitos film viktig. Alle sider bør fram dersom vi som samfunn skal ha en uhildet diskusjon om fordeler og ulemper av massevaksineringen.

Kritisk dokumentarfilm om makt, pandemi og verdens utvikling

”The power brokers you never elected” av svenske Jonas Nilsson retter et kritisk blikk på pandemien og dens håndtering og hvordan mektige krefter i Verdens økonomiske forum og kretsen rundt den har utnyttet pandemien for å endre verdens utvikling mot en ”nullstilling ” eller ”omstart” (The great reset).

LES OGSÅ  Videomøter belastende for dem med sosial angst

Endring i definisjoner av hva som utgjør en pandemi, en vaksine og av flokkimmunitet, ligger til grunn for de strenge tiltakene som har vært innført de siste to årene. Filmen gir innblikk i hvordan vaksinepass ikke primært handler om dokumentasjon på vaksinasjonsstatus, men er første steg mot et uttalt ønske fra verdens maktelite om at alle mennesker skal få en global identitet. Filmen tar også opp hvem som eier hva her i verden, og hvordan det påvirker maktforhold og samfunnsutvikling. Den belyser temaer mange har vært opptatt av under pandemien, men som i liten grad har vært dekket i de store mediene, det være seg aviser, radio og fjernsyn. Ikke uventet avslutter filmen med George Orwell og det han advarte mot i sin dystopiske framtidsroman 1984. Filmen varer i 49 minutter.

God helg, og god lesning og seing!


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner