Skip to main content

Lege Dvergsdal har rekord i god behandling av covid-19. Nå er han uten legelisens. 

Peter Dvergsdal (f. 1942) har norgesrekord i god behandling av covid-19 med eldre, velprøvde medikamenter. Han er nå uten autorisasjon fordi Helsetilsynet mener at han har utøvd «grov uforstand.» 

Tekst Julia Schreiner Benito

– Jeg tror at myndighetene anser det som en trussel at jeg i samarbeid med tusenvis av nordmenn har fått til god, tidlig behandling mot covid-19. Ifølge myndighetene var det umulig. Vi har også etablert forebyggende behandling både med vitamin D og medikamenter, sier Dvergsdal. Fra mars 2020 hadde fastlegen mer å gjøre på legekontoret på Fornebu enn noen gang. Han ble nedringt da ryktet om «legen som kan behandle covid-19» begynte å løpe. – På det meste fikk vi 200 henvendelser på én dag, de fleste var uvaksinerte. Da satt vi her alle tre, sier Dvergsdal og peker mot sin kone Han og sønn Oskar. 

Nå uten autorisasjon

Nå kan ikke legen behandle covid-19 lenger. Da Dvergsdal i juli 2022 fylte 80 år, søkte han Helsedirektoratet om fornyelse av sin legelisens. Vanligvis er det en rutinesak. Godkjenningskontoret i direktoratet sa nei med begrunnelse i at Helsetilsynet har en tilsynssak på Dvergsdal. – At jeg må slutte, er ikke poenget, det er ikke jeg som er skadelidende. At makthavere rotter seg sammen, og at pasienter dør av konsekvensene, det er poenget. Av de 7000 pasientene jeg har behandlet for covid-19, ville statistisk 70 av dem ha dødd uten behandling. Dette er en skandale som grenser mot mord, mener Dvergsdal.
– Jeg har ofte gjort feil i mitt medisinske liv. Den største var at jeg trodde at fornuften ville seire, at effektive, trygge legemidler skulle vinne. Dette er ikke annet enn en markering av makt. Enten taper jeg, eller så taper hele den medisinske ekspertisen. Det kan de ikke risikere. 

– 100 ganger bedre resultat enn staten

Makthavere og kontrollorganer i helsevesenet utgjør en fare for liv og helse, mener legen.

– Tallene beviser det. Jeg har 100 ganger bedre resultat enn staten i å behandle covid-19. Meg bekjent har kun én av de 7000 pasientene jeg har behandlet personlig eller over telefon, dødd. Ingen har meldt om andre bivirkninger enn litt kvalme, som også kan komme av virus. Vaksinasjon har ti ganger høyere dødelighet enn min behandling. Jeg er den i Europa med størst datamateriale på tidlig behandling av korona, og det har vakt internasjonal interesse. (Helsemagasinet har sett e-postutvekslingen som bekrefter dette.) 

LES OGSÅ  Koronakrisen og hjemmekontor

– Vi kunne stått foran et stort forskningsprosjekt, men uten lisens kan det ikke gjennomføres. Jeg kan ikke kontakte pasientene mine uten autorisasjon. Jeg tror at Helsedirektoratet vil stoppe forskningen fordi de ikke ønsker at det kommer fram at jeg har mye bedre resultat enn staten i å behandle korona, sier Dvergsdal. Fortsatt er det en vanlig oppfatning at det ikke finnes medisiner mot virus, men kunnskapen om dette kom i 2014. (Se ramme.)

– Det var en revolusjon i virusbehandling, og siden 2016 har jeg brukt denne kunnskapen ved behandling av influensa. Om lag halvparten av dem som dør av plutselig hjertestans, dør av virus. Det er meget viktig å behandle influensa med vaksiner eller medikamenter. 

Om virkestoffet favipiravir

Dvergsdal fulgte testingen av det antivirale medikamentet favipiravir i to år før den ble godkjent i Japan. Favipiravir er virkestoffet, produktnavnet er Avigan og Fabi-flu.
I 2013 så Dvergsdal at favipiravir virker godt mot koronavirus. I 2016 fikk han tillatelse fra Statens legemiddelverk til å bruke det i behandling. 

Favipiravir har blitt utviklet som og lisensiert som en antiinfluensamedisin i Japan, og er brukt av millioner. I tillegg til influensa, har favipiravir et bredt spekter av anti-RNA-virusaktiviteter in vitro og effekt i dyremodeller med dødelige RNA-virus.

Favipiravir er brukt til behandling for infeksjon med livstruende Ebola-virus, Lassa-virus, rabies og alvorlig feber med trombocytopenisyndrom. Den beste egenskapen til favipiravir som et antiviralt middel, er at den hindrer produksjon av virus.

I en studie fra 2020 konkluderes det:3 «Favipiravir forventes å være et viktig terapeutisk middel mot alvorlig influensa, som den neste pandemiske influensastammen, og andre alvorlige RNA-virusinfeksjoner der standard behandlinger ikke finnes.» Forsøk fra 2020 på flere tusen friske mennesker viste at bivirkningene av favipiravir var som med placebo.4

Sommeren 2020 la Statens legemiddelverk til rette for at leger kunne skrive ut favipiravir, men verken leger eller pasienter viste interesse.

Sensommeren 2021 «eksploderte» nyheten om at det fantes medisin mot korona. Interessen kom ikke fra leger, men mest fra uvaksinerte i befolkningen.

Gjennom vinteren 2021 måtte Dvergsdal utvide staben på legekontoret på Fornebu, de jobbet natt og dag, det kom tusenvis av henvendelser.

Når favipiravir har vært vanskelig å få tak i, har Dvergsdal brukt hydroksyklorokin. I lave doser ble dette i 2003 dokumentert å virke bremsende på alle virus.

Studiene5 som underbygger at ivermektin har effekt forebyggende og ved covid-19, er mange, og det kommer stadig flere. I relativt lave doser virker ivermektin 6 forebyggende mot covid-19 som tidlig behandling.

Både hydroksyklorokin og ivermektin var alternativ for Dvergsdal når favipiravir ikke var å oppdrive.

Det overrasket Dvergsdal at ikke flere av hans covid-19-pasienter døde. Ham bekjent er kun én død, det utgjør cirka 0,02 prosent. På samme tidspunkt i Norge – før vaksinene – lød tilsvarende tall fra offentlig helsevesen 2 prosent. Forskjellen er altså 100.

Statens legemiddelverk har godkjent Dvergsdals 7000 søknader om registreringsfritak for favipiravir. Ingen av disse 7000 pasientene har klaget. Det foreligger ingen kjente tilfeller av skade eller bivirkninger av betydning hos de 7000 pasientene som har fått rekvirert legemidler fra Dvergsdal.

Helsetilsynets begrunnelse for tilsynssak mot Dvergsdal

Bakgrunnen for tilsynets sak mot Dvergsdal, var 15 bekymringsmeldinger fra helsepersonell, ingen av dem kom fra pasienter. Helsetilsynets vurdering er helsepersonelloven § 57 første ledd, jf. helsepersonelloven § 4 og § 40, jf. pasientjournalforskriften. Helsetilsynet mener at Dvergsdals praksis ved rekvirering av legemidler for forebygging og behandling av covid-19 innebærer at han er uegnet til å utøve sitt yrke som lege forsvarlig på grunn av «vesentlig mangel på faglig innsikt» og «uforsvarlig virksomhet».

LES OGSÅ  – Kan vi uvaksinerte frikjennes nå?

Ante uråd da informasjon om behandling ble sperret

– I starten av pandemien trodde jeg ikke at jeg risikerte noe ved å behandle pasienter med favipiravir mot covid-19. Siden så jeg at all informasjon om god behandling var sperret, da ante det meg noe. Media sluttet å formidle om velprøvde, trygge, effektive legemidler mot virus. Jeg sendte inn innlegg til media om det, men de ble avvist. I stedet så jeg våren 2020 oppslaget fra elleve leger om behandling av korona, uten at de nevnte favipiravir. I en kommentar spurte jeg hvordan elleve overleger kunne glemme verdens mest brukte virusmedisin. Carl I. Hagen var med meg,1 han skrev klager, men vi slapp ikke til i media, og politikerne reagerte ikke. Da favipiravir kom til norske apotek i 2020 med produktnavnet Avigan, tipset jeg 30 redaksjoner om det. Uten særlig resultat. Jeg forstod at det hos makt og media var en taus enighet om at denne informasjonen ikke skulle ut. Jeg var isolert, men det er jeg vant til. I gamle dager var det de unge som var revolusjonære, nå er det vi gamle, vi har mindre å miste. 

Redde liv ved å legge ned  FHI og Statens legemiddelverk

– Om jeg hadde hatt midler, kunne jeg bevist at vi kan redde liv ved å legge ned Folkehelseinstituttet (FHI) og Statens legemiddelverk. De er byråkratiske organ som står i veien for fornuften. Likevel har jeg et håp om at fornuften skal rokke ved makteliten. Det er et privilegium å leve i et land der en ikke blir drept fordi en sparker oppover. Demokratiet er ikke noe vi har, vi må kjempe for det hver dag. Det er ikke min skyld at ikke flere deltar i den kampen, en kamp som har gitt meg gleder jeg ikke har hatt på mange år. Om det blir diktatur her, så er det vår egen skyld. Ifølge den svenske psykologen Dan Olweus, er syv prosent av oss diktatorer. Sånn er flokkdyr, en viss prosent må være dominante. Jesus kalte dem satan, Olweus kalte dem mobbere, inderne kaller dem dominante. De er uten samvittighet eller empati, og går kun for makt, sier Dvergsdal. Han tror at folkets kunnskap kan bevege verden i bedre retning. – At mange nå vet mer enn legene selv, det gir meg håp. Legene er blitt utøvere av makt, de er ikke hjelpere lenger, sier Dvergsdal. I slutten av juli 2022 ble det startet et opprop2 til støtte for legen. I skrivende stund har det over 3000 underskrifter. – Jeg holder meg strengt innenfor medisinske grenser, oppropet viser at mange har skjønt det. Jeg bløffer ikke. Jeg er veldig takknemlig for oppropet, når du står helt alene, er slikt en seier for fornuften. Administrasjonen i Norge er på vei bort fra fornuft og over til makt. Fornuften må seire, og hver enkelt må finne ut hva som er fornuftig, avslutter Peter Dvergsdal. 

LES OGSÅ  12 virksomme tiltak mot koronavirus

Kilder:

1 Loge J. Carl I Hagen ber om at Røttingen granskes for forskningsfusk. Forskerforum 12.11.2020. https://www.forskerforum.no/hagen-ber-om-at-rottingen-granskes-for-forskningsfusk/

2 Facebook. https://www.opprop.net/signatures/la_lege_peter_dvergsdal_beholde_lisensen_si/

3 Shirakia K, Daikokub T. Favipiravir, an anti-influenza drug against life-threatening RNA virus infections. Pharmacology & Therapeutics 2020; 209: 107512. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7102570/

4 Oversikt over artikler om bivirkninger av favipiravir fra PubMed. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=favipiravir+study+adverse+effects

5 Santin AD, Scheim DE, McCullough PA mfl. Ivermectin: a multifaceted drug of Nobel prize-honoured distinction with indicated efficacy against a new global scourge, COVID-19. New Microbes and New Infections 2021; 43: 100924. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/34466270/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner