Skip to main content

Lesetips om tannhelse og om koronavaksine

Ukeslutt 25. mars 2022. Denne uka setter ett lesetips fokus på tannhelse. Øvrige handler om koronapandemien:

  • Blødningsforstyrrelser etter koronavaksine
  • Immunsvikt av koronavaksiner
  • Koronavaksiner, bivirkninger og myndighetenes håndtering av pandemien
  • Nei til koronapass!
  • Manglende innsyn i helsemyndighetenes avtale med Pfizer
  • Verden trenger rådata om covid-19 vaksiner og behandlinger

Tekst Iver Mysterud

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Lesetips om tannhelse og om koronavaksine / Aktuelt / Helsemagasinet vitenskap og fornuft
Fagredaktør Iver Mysterud

Tannhelse i fokus

Medisinsk redaktør Kari Tveito setter i Tidsskrift for Den norske legeforening nr. 3/2022 fokus på tann- og munnhelse.

Dårlig tann- og munnhelse er et viktig folkehelseproblem. Det er lett å slutte seg til Tveitos konklusjon:

”Å stå imot sukkerindustriens markedsføring kan ikke overlates til den enkelte. Et globalt samarbeid på politisk nivå er nødvendig for å kontrollere de kommersielle selskapenes innflytelse på hva vi spiser og drikker. Sammen med bedre tilgang til tannhelsetjenester for alle er det avgjørende for å bedre den orale helsen, og dermed folkehelsen.”


Blødningsforstyrrelser etter koronavaksine

Dette blir tatt opp i et oppslag i VG 17. mars og det omtales også på Steigan.no 18. mars. En rekke kvinner har fått blødningsforstyrrelser etter å ha tatt koronavaksiner, men flere av dem føler at de ikke blir fulgt opp av helsevesenet. En kvinne intervjues om dette i VG-oppslaget. FHI har konkludert at det er økt forekomst av menstruasjonsforstyrrelser hos unge kvinner etter at de ble vaksinert mot korona, og instituttet arbeider med å undersøke årsaken bak blødningsforstyrrelsene.

LES OGSÅ  Antidepressiva kan ødelegge sexlivet

Immunsvikt av koronavaksiner

Steigan.no omtaler 21. mars offisielle tall fra Canada om immunsystemets ytelse etter dobbel- og trippelvaksinering sammenliknet med de som ikke er vaksinerte.

Immunsystemets ytelse var 70 og 81 prosent lavere hos henholdsvis dobbelt- og trippelvaksinerte enn hos uvaksinerte. Både dobbelt- og trippelvaksinerte har ifølge de canadiske dataene større risiko for både å bli smittet og å dø enn de uvaksinerte.


Dr.med. Torkel Snellingen om koronavaksiner, bivirkninger og myndighetenes håndtering av koronapandemien

I et intervju på hemali.no 15. mars kommer Snellingen med klar kritikk av hvordan helsemyndighetene har håndtert pandemien.

Han er også kritisk til at helsemyndighetene har fått forlenget muligheten til å sette inn ekstraordinære koronatiltak fram til juni 2023. Relativt få leger har uttalt seg kritisk til helsemyndighetenes koronahåndtering, og en del av dem har fått problemer i ettertid. Derfor er det viktig å lytte til hva Snellingen har å si. Han kaller i dette intervjuet en spade for en spade, og han gir en helt annen versjon enn den vi alle er blitt fortalt av helsemyndighetene de siste to årene.

Nei til koronapass!

Det er den klare konklusjonen i en tale forfatter Margrete Salvesen holdt ved en demonstrasjon i Tromsø 18. mars og som er gjengitt på Steigan.no 20. mars.

Departementet vil ikke be Pfizer om åpenhet om avtalen

Systemutvikler Torleif Dønnestad har bedt Helsedepartementet om innsyn i hva slags bivirkningsansvar Staten har påtatt seg i den hemmelige avtalen med Pfizer. Anmodningen ble avslått med en merkelig begrunnelse. Dønnestad tar dette opp i et innlegg på hemali.no 22. mars.

Verden trenger rådata om covid-19 vaksiner og behandlinger

Nettstedet Nhi.no leses av mange helsepersonell, og det er gledelig at de kommer med en artikkel som etterspør bedre tilgang til grunnlagsdata (rådata) om vaksiner og medikamenter mot covid-19. Artikkelen omtaler og kommenterer en lederartikkel i det britiske legetidsskriftet BMJ om temaet.

LES OGSÅ  Farmasøytisk industri sykeliggjør overgangsalder

Nhi.no-artikkelen skriver blant annet: ”BMJ-lederen påpeker at troverdigheten til store legemiddelfirmaer er frynsete. Flere har vært gjennom kriminelle og sivile oppgjør som har kostet dem milliarder av dollar. Nå har de tjent seg søkkrike på covid-19-vaksiner og medisiner. BMJ mener det er uakseptabelt at pasienter, publikum og myndigheter må nøye seg med bearbeidede data fra produsentene og at rådataene først vil være tilgjengelige for kritisk granskning en gang i fremtiden.”

God helg, og god lesning!


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner