Skip to main content

Lettbrus og metabolsk syndrom

Metabolsk syndrom er konvensjonelt en fellesbetegnelse for en samling  ”risikofaktorer” for utvikling av hjerte- og karsykdom og diabetes type 2, og inkluderer økt livvidde, insulinresistens, nedsatt glukosetoleranse, forhøyet konsentrasjon av fettstoffer i blodet (triglyserider) og forhøyet blodtrykk.

Det har lenge vært kjent at høyt inntak av sukkerholdig brus øker risikoen for å få metabolsk syndrom, men hva med lettbrus? Data på dette har manglet. Forskere fra USA har undersøkt problemstillingen i to studier. I begge ble det funnet at individer som drakk minst én brus (med og uten sukker sett samlet) per dag, hadde høyere forekomst av metabolsk syndrom enn dem som ikke drakk så mye. Det ble videre funnet at inntaket av lettbrus var korrelert med økt risiko for økt hofteomkrets og økt fastende blodsukker i begge studier. Dette underbygger hypotesen at det kan være en kobling mellom lettbrus og metabolsk syndrom, selv om disse to studiene ikke kan si noe om kausalitet.

Fra andre studier vet vi imidlertid at et høyt inntak av sukker og andre raffinerte karbohydrater er den viktigste årsaken til symptomene som inngår i betegnelsen ”metabolsk syndrom”. IM

LES OGSÅ  Høyfettkosthold motvirker epilepsi

Kilde: Crichton G, Alkerwi A, Elias M. Diet soft drink consumption is associated with the metabolic syndrome: a two sample comparison. Nutrients 2015; 7: 3569–86. http://www.mdpi.com/2072-6643/7/5/3569


Denne artikkelen handler om…



Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner