Skip to main content

Leukemi og organiske fosfatmidler

Amerikansk forskning har ikke kunnet forkaste hypotesen om at organiske fosfatmidler kan være en årsak til leukemi. Forskerne sammenliknet 41 barn med en spesiell form for leukemi (akutt lymfoblastisk leukemi) med en tilsvarende gruppe friske barn i samme alder og med samme bosted. Mødrene til de leukemirammede barna oppga i større grad at de brukte insektmidler i hjemmet enn mødrene til barna i kontrollgruppa. De syke barna hadde høyere nivåer av to organiske fosfatmidler (DETP og DEDTP) i urinen enn de friske barna. Begge stoffene er vanlige i insektmidler som brukes innendørs og i private hager. IM

Kilde: Soldin OP, Nsouly-Maktabi H, Genkinger NM mfl. Pediatric acute lymphoblastic leukemia and exposure to pesticides. Therapeutic Drug Monitoring 2009; 31: 495-501.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner
LES OGSÅ  WHO: Aspartam kan gi kreft