Skip to main content

Lider 800 000 norske innbyggere av sosial angst?

Lider 800 000 norske innbyggere av sosial angst? / 2021 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft

Bokfakta


Forfatter: Miriam Ekelund, illustratør Frode Burdal Klevstul
Tittel: Du skal lide for fellesskapet. – Hvordan norsk jantelov har ført til 800 000 innbyggere med sosial angst
Utgiver: Mpathic forlag (https://antijanteboka.no/)
Utgivelsesår: 2021
ISBN: 978-82-303-4872-7
Pris: kr 369 (heftet, 236 sider)

Miriam Ekelund (42) har skrevet en veldokumentert bok på 236 sider om Jantelovens konsekvenser for den norske befolkningen, fint illustrert av tegneren Frode Burdal Klevstul (44). Tittelen sier det meste: Du skal lide for fellesskapet. Hennes utgangspunkt for å beskrive den norske væremåten er danskfødte Aksel Sandemoses bok En flyktning krysser sine spor fra 1933. Boka beskriver det fiktive landet Jante, der folk opplevde en trist tilværelse, det ”gråeste stedet i verden”. Samfunnet er gjennomsyret av kristendom og pietisme, og Sandemose formulerer ti bud som holder innbyggerne nede, oppsummert i det første budet: ”Du skal ikke tro du er noe”.

Eklunds bok inneholder 3 deler: Del I omhandler hva forskningen sier om oss; Del II hva Janteloven gjør med vår helse, mens Del III inneholder intervjuer med ti personer om norsk kultur. Et tillegg inneholder en rekke spørsmål stilt til statsministerens kontor (som ikke gir noen svar), og i et etterord redegjør hun for sine egne erfaringer med norsk kultur. 

LES OGSÅ  Livserfaring fra en norsk kiropraktor

Boka er ikke lystelig lesning for dem som tror at Norge er verdens beste land å leve i. Eklund får leseren ettertrykkelig ned på jorda i første kapittel. Der gjengir hun forskning fra 2011 publisert i tidsskriftet Science, der tre forskere har intervjuet 6823 personer fra 33 ulike land og yrkesgrupper og sett deres svar i lys av historiske data og analyser av samfunnsforhold. Artikkelen rangerer land etter graden av konformitet og finner at Norge ligger på sjetteplass, like etter Malaysia, India, Singapore og Sør-Korea. Pakistan troner øverst på pallen, mens land vi liker å sammenlikne oss med, er rangert langt lavere og er følgelig mindre konforme.

Del III bør studeres nøye av dem som vil høre hvordan innflyttere opplever «verdens beste land», samt hvorfor Norge er blitt dømt for hele 53 brudd på menneskerettighetene siden Den europeiske menneskerettighetsdomstolen (EMD) ble oppfattet i Strasbourg i 1959.

Boka har en litteraturliste med 93 referanser, mange med lenker slik at man lett kan laste dem ned. Den mangler stikkordliste, som imidlertid ikke er nødvendig fordi innholdsfortegnelsen er detaljert nok til at det er lett å finne fram. Vi anbefaler boka på det varmeste til tross for en rekke tegnsettingsfeil og ikke alltid like elegant språk. DVP


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner