Skip to main content

Lite omega-3-fettsyrer ved depresjon og angst

En rekke studier har påvist at deprimerte personer kan ha for lite omega-3-fettsyrer i hjernen. I hvilken grad gjelder dette ved angst, og hva med personer som er blitt bra av sin depresjon? Dette ønsket nederlandske forskere å undersøke ved å sammenlikne vel 300 personer som bare var deprimerte, nesten 540 personer som kun led av angst, rundt 530 personer som både led av depresjon og angst, nesten 900 personer som var blitt bra av angst/depresjon og rundt 630 friske kontroller. Forskerne målte blodverdier av omega-3- og -6-fettsyrer og data om sykdomshistorikk og medikamentbruk for samtlige deltakere. Blodverdiene ble brukt som indikatorer på nivået av fettsyrer i hjernen.

Personer som både led av depresjon og angst hadde lavere nivåer av omega-3-fettsyrer i blodet enn de som bare led av depresjon, men ikke av omega-6-fettsyrer. Forskerne fant ingen forskjeller mellom tidligere syke pasienter og de friske kontrollene. De pasientene som hadde lavest nivå av omega-3-fettsyrer, slet med alvorligst grad av depresjon.

Dette er nok en studie som underbygger at fettsyrestatus bør utredes ved depresjon og angst. Ved konstaterte mangler kan tilskudd av fettsyrer være et enkelt, billig og bivirkningsfritt tiltak som retter seg mot underliggende årsaker til symptomene. Med andre ord: god medisin! IM

LES OGSÅ  Safran mot depresjon og angst

Kilde:

Thesing CS, Bot M, Milaneschi Y mfl. Omega-3 and omega-6 fatty acid levels in depressive and anxiety disorders. Psychoneuroendocrinology 2018; 87: 53–62. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29040890


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner