Skip to main content

Bridgeskolen: Litt mer om å svare 1NT på åpning

Til nå har vi tatt for oss fargemeldinger som svar på makkers meldinger, og nevnt både viktigheten av å støtte makkers majorfarge, og av å melde dine egne farger. Vi bør hele tiden være opptatt av hvordan vi på best mulige måte kan vise håndens styrke og fordeling.

Når vi ikke kan støtte makkers farge, må vi melde noe annet. Men det er ikke alltid vi har en egen farge som er lang nok til å melde den, eller det kan være at vi ikke har nok poeng til å melde så høyt som kravet er for å melde den. For eksempel kreves minst 10 HP og minst 5 kort i en farge for å melde denne på 2-trinnet etter at makker har åpnet.  På 1-trinnet holder det å ha minst 6 HP og kun en 4-kortsfarge for å melde den, men du må alltid melde en høyere rangerende farge så lenge du er på samme trinn.

Et eksempel: Hvis makker åpner med 1 ?, kan du melde 1 ? eller 1 ?, forutsatt at du har minst 6 HP, men du kan ikke melde 1 ?, siden denne fargen rangerer under ?.

Hva gjør du da hvis du har mer enn 6, men mindre enn 10 HP (og altså ikke har lov å melde på 2-trinnet) og makker har åpnet? Da melder du 1 NT! Med 1 NT-meldingen sier du at du har 6-9 HP og ikke støtte i makkers åpningsfarge. Du sier også at du ikke har (minst) en 4-kortsfarge som du kan melde på 1-trinnet over makkers åpningsfarge.

Eksempel: Makker åpner med 1 ?, og du har disse kortene: 

? Kn87

? 105

? KKn42

? D1087

Du har 7 HP, og dermed skal du melde. Hvis du melder PASS, sier du nemlig til makker at du har under 6 HP, og det stemmer jo ikke. Hadde du hatt støtte i makkers ?-farge, skulle du meldt 2?. Men det har du ikke. Hadde du hatt 4-korts spar, skulle du meldt 1 ?. Men det har du heller ikke! Du har riktignok to 4-kortsfarger, men du har verken nok HP eller lange nok farger til å melde på 2-trinnet. Dermed melder du 1 NT.

Hånden ovenfor er ganske jevn, noe som kjennetegner grandhender. Men merk at det ikke er sikkert at du har en jevn hånd selv om du svarer 1 NT på makkers åpning. 1 NT kan være en slags ”nødmelding” nettopp for å vise at du har 6-9 HP. Se på dette eksemplet: Makker åpner med 1 ?, og du har 

? 76

? EKn107432

? DKn

? 53

Selv om du har en lang hjerterfarge som du kanskje har lyst til å fortelle om, har du ikke nok HP til å melde på 2-trinnet! Da må du i første omgang også her melde 1NT og satse på at du får sjansen til å si fra om den lange hjerterfargen senere.

LES OGSÅ  Bridgeskolen: Motspill – Utspillet

 Neste gang: Hva gjenmelder åpneren når makker svarer 1 NT?


Et spill for deg som er litt dreven

 

I dette spillet blir du spillefører i 6 ? i Øst etter åpning 3 ? i Nord. Utspill: ? 7:

 

N:

? Kn3

? 5

? KDKn10964

? 943

 

Ø:

? 862

? KKn9874

? E5

? 75

 

V:

? EKD7

? E

? 832

? EKD106

 

S:

? 10954

? D10632

? 7

? Kn82

 

Hvordan få 12 stikk her? Du har 10 toppstikk, og 11 hvis du kommer inn på bordet, men har fremdeles en utfordring. Du vet derimot etter meldingsforløpet at utspillet er en singleton. Stikk utspillet med esset. Ta 3 runder trumf og kast ? i bordet på den siste runden. Hent de tre toppstikkene i spar. Syd kaster nå spar 4, 5 og 9. Øst tar for ? E og spiller inn Syd på ? 10. Nå spiller du Syd inn på spar 10! Syd har ikke noe annet igjen å spille tilbake enn ?, og du gir deg både innspill til bordet samt mulighet til å ta ?-finessen for 12 stikk.

Ser du hvordan kan Syd bete kontrakten likevel? Ved å kaste spar 10 istedenfor en av de små! Da må Syd riktignok gi bort et sparstikk, men da sørger han for at makker Nord isteden får to ruterstikk, siden spillefører (etter å ha tatt fire sparstikk) er inne på hånden med to rutertapere igjen…

 

 

 

 

 

 


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner