Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Å løpe barbent bra for arbeidsminnet

Å løpe barbent bra for arbeidsminnet

Hvis du tar av deg skoene på løpeturen, får du ikke bare trimmet kroppen, men også hjernen. I en studie med en gruppe menn i 20-åra sammenliknet man effekten av enten å løpe barbeint eller å løpe med fotbekledning, samtidig som noen fikk tråkke på ulike objekter underveis, og andre ikke. Deretter ble ble deltakernes arbeidsminnefunksjon testet. De som løp barbeint, presterte bedre på den kognitive testen, men bare når de hadde måttet tråkke på ting. Dette indikerer at hvis vi må passe på ikke å tråkke på noe som kan skade føttene, øker det kravene til oppmerksomhet og gir dermed ekstra hjernetrening.

Vi bruker arbeidsminnet for å bearbeide ny informasjon og sammenlikner det med gammel informasjon vi henter fra langtidshukommelsen, altså nettopp den funksjonen vi trenger for å vurdere om ting vi tråkker på, kan skade føttene. Arbeidsminnet er generelt viktig for læring. Å løpe barbeint kan altså vise seg å være en nyttig øvelse for den som vil gi arbeidsminnet et oppsving. ALJ

Kilde:

Alloway RG, Alloway TP, Magyari PM mfl. An exploratory study investigating the effects of barefoot running on working memory. Perception and Motor Skills 2016; 122: 432–43. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27166325

You may also like
Bikarbonat
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier
Bedre helse med kostomlegging
Faste i 12 dager – noen erfaringer

Legg igjen et svar