Skip to main content

Løsningsorientert journalistikk mangelvare

 

Media blir stadig mer personfokusert og formidler sjelden forklaringer som kan kaste lys over strukturelle forhold og maktmisbruk. Lesere og lyttere blir ikke løsningsorientert, og hvis noen forsøker seg på forklaringer, risikerer de å bli beskylt for, og dermed bortforklart, med å  lansere ”konspirasjonsteorier” – noe man trygt kan se bort fra, selv om historien har mange eksempler på at konspirasjoner finnes. Johan Galtung går i dybden og undersøker hva som kan ligge bak nyheter, presenterer hypoteser, forklarer, foreslår løsninger og ser framover.1

Tekst Johan Galtung Tilrettelagt/oversatt Dag Viljen Poleszynski

Det som kanskje har vært den mest voldelige hvite, amerikanske massakren noensinne, skjedde 1. oktober 2017: 59 drepte og 546 sårede etter skudd fra 32. etasje i et hotell i Las Vegas.2 Morderen er nå kriminalisert, erklært å være et psykiatrisk tilfelle, individualisert, karakterisert.

Men massakren var systemisk. Med sterke krefter som fremmer konkurranse og vold, er den amerikanske konkurransen den mest voldelige. Dette indikerer umiddelbart to metoder for å komme ut av voldsspiralen: USA gjøres mindre konkurransepreget og mindre voldelig. Hvordan?

Forfatteren Anthony Stevens skrev en følelsesladet artikkel3 der han krevde ”gjenoppretting av fellesskapet innenfor rammen av vårt postindustrielle samfunn”. Et fellesskap fører til  solidaritet og samarbeid snarere enn konkurranse.

Er våpenkontroll veien å gå?

Fem nøkler til et fredelig USA: Lokalsamfunn-Pentagon-Kirken-Media-Skolen.

Når det gjelder den ”mindre voldelige” delen av USA, er våpenkontroll ikke veien å gå.

– For det første, siden det allerede finnes over 350 millioner håndvåpen på private hender,4 er det ikke tilstrekkelig å gjøre det vanskelig å kjøpe flere. Begrenset besittelse av og innlevering av våpen må være en del av tiltakene, men dette har til nå ikke vært en del av diskursen.

– For det andre finnes det alternativer til våpen, som for eksempel bomber.

LES OGSÅ  Vestlige medier støtter statsterrorisme mens millioner dør

– For det tredje dekker USAs unntakslover retten og plikten til å være voldelig; så også for enkeltindivider. Sterkere tiltak er nødvendig, for eksempel:

Pentagon-utenriksdepartementet: et nei til USAs krigføring er nødvendig; hvis mitt land er så voldelig, hvorfor kan ikke jeg også være voldelig?

Kirken: ærefrykt for liv som en udiskutabel del av trosgrunnlaget finnes i FNs

Menneskerettighetserklæring fra 1948.5 I stedet fokuserer USAs kristendom på det ufødte livs hellighet, ikke på menneskeliv generelt, amerikansk eller ikke, som skapt i Guds bilde.

Media: mer fokus på samarbeid–fred, ikke konkurranse–vold. Fortellinger om hvordan man kan løse konflikter og lindre traumer ville hjelpe.

Skolen: et utmerket sted for å undervise, i teori og praksis, veier bort fra mobbing; blant elever, lærere, lærer versus elev: Sabona-metoden.6

Nobels fredspris 2017 ble tildelt ICAN,7 den internasjonale kampanjen mot atomvåpen med 424 partnere i 95 land, og som står bak traktaten om forbud mot atomvåpen. FNs faste medlemmer i Sikkerhetsrådet, alle atommaktene, reagerte forutsigbart: ”politikken med atomavskrekking har de siste 70 årene motvirket krig og bevart fred i Europa og Nord-Asia – de vil ikke forplikte seg til Traktaten om forbud mot atomvåpen som ICAN fikk vedtatt.”8

Norske nobelpriser er vanligvis i samsvar med norsk utenrikspolitikk, men denne gangen ikke. Norsk utenrikspolitikk er lojal mot USA uansett hva som skjer, der hensikten er å støtte USAs forsvar ”når russerne kommer”. Men denne prisen var også rettet mot USA og andre vestlige atommakter, der Israel er nr. 4 av 9 atommakter (de andre fem er Russland, Kina, India, Pakistan og Nord-Korea). Veldig balansert.

Et forbud alene forhindrer ikke at det smeller. Neste skritt må være å løse konflikter mellom atommakter som USA versus Nord-Korea, Vesten versus Russland.

2017 – et spesielt år

Hvilket år 2017 har vært! For 500 år siden slo reformatoren Martin Luther9 (1483–1546) opp 95 teser på døra til slottskirken i Wittenberg; for 150 år siden utga Karl Marx (1818–1883) Das Kapital (Kapitalen), for 100 år siden støttet politikeren og revolusjonslederen Vladimir Lenin10 (1870–1924 ) bolsjevikrevolusjon – den russiske borgerkrigen som etter fire år førte til opprettelsen av Sovjet-Unionen (USSR) i 1922;11 alt dette fraristet Romas kontroll over Europa og Europas kontroll over verden.

Manglende løsninger

LES OGSÅ  Klager på ”Folkeopplysningen”

Mediene er fulle av godt stoff, men mangler løsninger. Ta Luthers eliminering av Maria fra kristendommen. Det er logisk: Hvis forholdet mellom troende og Gud er individuelt og direkte, er Marias ”mellomstilling” ute. Det åpner for evig pine i Helvete i luthersk-evangelisk kristendom, men ikke i katolsk-ortodoks kristendom. Marias adgang til Guds øre ber for oss syndere. Få henne tilbake.

Hva med den bolsjevikske revolusjonen, som erobret den russiske stat?

Mer stat, ingen ”visning av staten”. Politikken dreier seg om marked versus plan. Bedrifter versus  kooperativer kan løse grunnproblemet bedre, en indikasjon på en framtid med mer egenkapital og mindre av både Marked og Plan. Marx er en guide, med fokus på eierskap til land og arbeid, ikke bare på kapital. Men de rikeste 1 prosent har 20 prosent av inntektene i USA, 12 prosent i Kina, 10 prosent i Frankrike, og også i Norge blir de rikeste stadig rikere.12

Venezuela – for USA en del av ”ondskapens akse” med Iran og Nord-Korea – ble i 2012 hedret av FNs landbruks- og matvareorganisasjon (FAO) for å ha redusert ekstrem fattigdom med 50 prosent og i 2013 for å ha redusert antallet sultende fra 14 prosent i 1992 til 5 prosent i 2012.13 Kommunisme?

Det finnes diktatoriske tendenser; men USA legger opp til falske nyheter, slik som et ”vietnamesisk angrep” i Tonkin-bukta,14 eller irakiske styrker som stjeler inkubatorer i Kuwait og forlater nyfødte for å dø, Saddam Husseins (1937–2003) påståtte masseødeleggelsesvåpen,15 Muammar al-Gaddafis16 (1942–2011) forsøk på folkemord, med mer.

Kina – ett aspekt er fredspolitikk som en del av utenrikspolitikken, og som muliggjør ”vinn-vinn-avtaler”. En annen del er økt militær tilstedeværelse over alt, antakelig å forsvare ”silkeveier” og ”silkebaner”. Men all militær aktivitet er i dag oppfattet som forsvar, også departementene.

I Kina søker Weiquan-bevegelsen17 (for juridiske rettigheter) ikke å ”styrte systemet, men å  reformere det – ved å ta på alvor Kinas voksende lovverk”.18

USA – med nazisme selv i det siviliserte Charlottesville, Virginia, er en borgerkrig nummer to mulig, sannsynlig? De har våpen og tradisjon for drap, men kollektivt selvmord? Våre tanker går hundre år tilbake i tid til Østerrike etter oppløsningen av Habsburg-imperiet og opprettelsen av dobbeltmonarkiet19 Østerrike-Ungarn 1918–1919. En selvmordsbølge begynte og pågår fortsatt. Forutsigelser for USA: Borgerkrig mulig. Selvmordsbølge sannsynlig.

LES OGSÅ  Helsetips på SnapChat

Klima. Kanskje viktigere enn klimagassene CO2 og CH4 er klorfluorkarbonene (KFK), som slipper ut fra utallige kasserte kjøleskap og nedbryter det beskyttende ozonlaget.20 Kanskje enda viktigere er fargen på planeten Jorda, mørkere med urbanisering, noe som tiltrekker mer varme. Denne trenden må reverseres til fordel for mindre, lysere boområder.

”Den nye bølgen av verdensledere”:21 Shinzo Abe (Japan), Recep Erdoğan (Tyrkia), Narendra Modi (India), Vladimir Vladimirovitsj Putin (Russland), Xi Jinping (Kina), i land ydmyket av Vesten. Ingen underkastelse for Vesten, heller ingen globalisme, men sterk nasjonalisme.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om forfatteren»]Professor i fredsstudier Johan Galtung (f. 1930), dr.hc.mult., er grunnlegger av TRANSCEND Nettverk for fred, utvikling og miljø og rektor for TRANSCEND Fredsuniversitet (TPU).

Galtung har publisert over 1 670 artikler og bokkapitler, 500 ledere for TRANSCEND Media service og 170 bøker om fred og relaterte temaer. Av disse er 41 er oversatt til 35 språk, inkludert 50 Years-100 peace and conflict perspectives, utgitt av TRANSCEND University Press-TUP. Han bor i Alfaz del Pi, Alicante, Spania.

[/gdlr_box_icon]

Kilder:

1. Galtung J. Solutions-oriented peace journalism. Meanwhile, around the world. TRANSCEND Media Service, 16.10.2017. https://www.transcend.org/tms/2017/10/meanwhile-around-the-world-8/

2. https://en.wikipedia.org/wiki/2017_Las_Vegas_shooting

3. Stevens A. A basic need: a lack of community. Resurgence 1996; 174: 42–3. https://www.resurgence.org/magazine/contents/toc_174.pdf

4. Ingraham C. There are now more guns than people in the United States. 5.10.2015. https://www.washingtonpost.com/news/wonk/wp/2015/10/05/guns-in-the-united-states-one-for-every-man-woman-and-child-and-then-some/?utm_term=.603cf038d798

5. https://no.wikipedia.org/wiki/Menneskerettighetserklæringen#Erkl.C3.A6ringen

6. https://www.sabona.no

7. http://www.icannorway.no

8. Perlman D. Transcending nukes. TRANSCEND Media Service, 2.10.2017. https://www.transcend.org/tms/2017/10/transcending-nukes/

9. https://no.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther

10. https://no.wikipedia.org/wiki/Vladimir_Lenin

11. Oktoberrevolusjonen. https://no.wikipedia.org/wiki/Oktoberrevolusjonen

12. Parr OS. Norges 10 rikeste. 21.9.2017. http://www.hegnar.no/Nyheter/Naeringsliv/2017/09/Norges-10-rikeste

13. Rueda M. UN congratulates Venezuela for reducing hunger. 17.6.2013. http://abcnews.go.com/ABC_Univision/News/congratulates-venezuela-reducing-hunger-widespread-food-shortages/story?id=19421963

14. Paterson P. The truth about Tonkin. Naval History Magazine 2008; 22 (1). https://www.usni.org/magazines/navalhistory/2008-02/truth-about-tonkin

15. Thompson M. Iraq: How the CIA says it blew it on Saddam´s WMD. Time, 6.9.2012. http://nation.time.com/2012/09/06/iraq-how-the-cia-says-it-blew-it-on-saddams-wmd/

16. Muammar al-Gaddafi. https://no.wikipedia.org/wiki/Muammar_al-Gaddafi

17. https://en.wikipedia.org/wiki/Weiquan_movement

18. Johnson I. When the law meets the party. The New York Review of Books 17.8.2017. http://www.nybooks.com/articles/2017/08/17/china-when-law-meets-party/

19. Østerrike. https://no.wikipedia.org/wiki/Østerrike#Historie

20. http://www.wikiwand.com/no/Klorfluorkarbon

21. Mahbubani K. How strongmen co-opted democracy. The New York Times, 13.9.2017. https://www.nytimes.com/2017/09/13/opinion/strongman-world-democracy.html


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner