Skip to main content

Luftforurensning og astma

Astma er den vanligste kroniske sykdommen hos barn. Luftforurensninger fra biltrafikk kan være en viktig grunn til at barn utvikler astma. Forskere har undersøkt sammenhengen mellom astma og trafikkrelatert luftforurensning i byen Bradford i Storbritannia, der det er mer astma enn andre steder i landet. Basert på forskernes beregninger så det ut til at luftforurensning generelt, og spesielt den trafikkrelaterte, ga et viktig bidrag til barnas astma. Forskerne fant at nesten 40 prosent av astmatilfellene i Bradford skyldtes luftforurensning, mens nesten 25 prosent av tilfellene skyldtes avgasser fra biler og tungtransport.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Forskerne målte nivåene av NO2 og NOx, som det er fullt mulig å redusere ved ulike tiltak. Dette betyr at det er mulig å forebygge en rekke tilfeller av astma hvis man klarer å bedre luftkvaliteten, noe som også vil gjøre livet lettere for dem som allerede har utviklet sykdommen. IM


Kilde:

Khreis H, de Hoogh K, Nieuwenhuijsen MJ. Full-chain health impact assessment of traffic-related air pollution and childhood asthma. Environment International 2018; 114: 365–75.


https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29602620


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner