Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Lurt å planlegge en rampete dag for å nå målene dine

Lurt å planlegge en rampete dag for å nå målene dine

Hvis du har et mål du skal nå, kan det være en utfordring å holde på motivasjonen over lengre tid, for eksempel om du skal legge om kostholdet, trene til en konkurranse eller spare penger til noe bestemt. Det er ikke enkelt å holde på en streng selvkontroll over lenger tid, og hvis vi prøver for hardt på det, risikerer vi å sprekke ganske kraftig. ”Medisinen” for å holde på motivasjonen kan være å planlegge med en fast og kontrollert ”sprekk”: Forskere har ihvertfall funnet ut at mennesker som skulle over på en annen diett, lettere klarte å holde på motivasjonen over lengre tid hvis de fikk en dag i uka hvor de ikke behøvde være like strenge. Hvis vi derimot prøver å være perfekt flinke over for lang tid, kan det lede til at hele selvkontrollen bryter sammen. Kjernen i en ”sprekk-dag” er at den er planlagt. Hvis vi sprekker uten å ha planlagt det hele, vil  det derimot gjøre at vi føler vi har feilet, noe som igjen bidrar til mindre motivasjon.

Kilde:

Coelho de Vale R, Pieters R, Zeelenberh M. The benefits of behaving badly on occasion: Successful regulation by planned hedonic deviations. Journal of Consumer Psychology 2016: 26:17–28. http://www.sciencedirect.com/science/journal/10577408/26/1

You may also like
Myseprotein
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient
Alene i kampen mot kreft

Legg igjen et svar