Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2017 > Lykkepiller virker ikke mot depresjon

Lykkepiller virker ikke mot depresjon

Danske forskere har foretatt en systematisk litteraturgjennomgang som vurderer hvorvidt selektive serotoninreopptakshemmere (SSRI), såkalte lykkepiller, faktisk er effektive ved alvorlig depresjon. Etter et litteratursøk i sentrale forskningsdatabaser ble 131 randomiserte, placebokontrollerte studier med totalt 27 422 forsøkspersoner med i studien. Selv om lykkepiller ble funnet å ha en statistisk signifikant effekt på depressive symptomer, var alle forsøk forbundet med problemer (utvalgsskjevheter ) og den kliniske nytteverdien tvilsom. Det ble videre funnet at disse medikamentene øker risikoen for både alvorlige og mindre alvorlige bivirkninger. Forskerne konkluderer at de små potensielt fordelaktige effektene ser ut til å bli oppveid av skadelige effekter. IM

Kilde:

Jakobsen JC, Katakam KK, Schou A mfl. Selective serotonin reuptake inhibitors versus placebo in patients with major depressive disorder. A systematic review with meta-analysis and Trial Sequential Analysis. BMC Psychiatry 2017; 17: 58. https://bmcpsychiatry.biomedcentral.com/articles/10.1186/s12888-016-1173-2

Legg igjen et svar