Skip to main content

Lysterapi gjennom øret

Menneskets hjerne har lyssensitive proteiner som kan stimuleres med lysterapi gjennom øregangen.

Tekst Iver Mysterud     Foto Produsent/importør og Shutterstock

Finske forskere har utviklet produktet Valkee, som fungerer ved å lyse direkte inn til hjernen. Valkee er på størrelse med og ser ut som en ipod/MP3-spiller med tilkoblete ørepropper. Den gir lys via øregangen og stimulerer på denne måten et lyssensitivt protein i hjernen (encefalopsin, OPN3-proteinet). Lyset blir produsert av lysutsendende dioder (LED). De finske forskerne mener det ikke først og fremst er øynene som trenger lys i behandling av vinterdepresjon, men hjernen. Hodeskallen er på sitt tynneste ved ørekanalen, som derfor trekkes fram som den mest effektive veien for å levere lys til hjernen. Det angis at åtte minutter hver dag er nok til å gi merkbart mer energi. Studier indikerer at 8-12 minutters belysning via øregangen kan gi større effekt enn flere timer foran tradisjonelle lyslamper.

Valkee ble lansert på det finske markedet i 2010 og i Norge i 2011. På grunn av sin lille størrelse og vekt er den enkel å ha med seg, og man kan bruke den hjemme, på jobb/skole, på reise eller under forflytning. Prisen ligger på
1 800 kroner.

LES OGSÅ  Lysterapi mot depresjon

Bruksområder

Lysterapi har vist god effekt på lindring av alt fra værsyke til stress og PMS. Produsenten trekker fram at Valkee lysterapi spesielt lindrer symptomer som trøtthet, angst og redusert kognitiv ytelse typisk for mørketidsdepresjon.4

Tid på døgnet

Ifølge produsenten har 70 prosent av brukerne uttalt at de opplever best positiv effekt ved å bruke Valkee lysterapi på morgenen, mens 30 prosent har uttalt at de oppnår de beste resultatene om kvelden. Det anbefales å begynne med lysterapi på morgenen, helst 30-60 minutter etter man har våknet opp. Hvis man ikke merker positive resultater etter 3-5 dager, anbefales å bruke Valkee lysterapi 1-2 timer før man går til sengs om kvelden.3

Forskning

Det vitenskapelige programmet bak Valkee ble startet i 2007 basert på en hypotese om at menneskehjernen er følsom for lys.5 De finske forskerne har dokumentert forskning som tyder på at dette er riktig, at Valkee er en effektiv behandling av mørketidsplager og påvirker døgnrytmen/den biologiske klokka. Den ser derfor ut til å være et verktøy mot søvnproblemer og rytmeforstyrrelser som døgnvillhet. La oss se litt nærmere på dette.

Tidligere antok mange forskere at kun øynene var lysfølsomme. De finske forskerne har imidlertid oppdaget at også hjernen er det. Dette er basert på en musestudie der det lysfølsomme proteinet encefalopsin ble lokalisert i 18 undersøkte deler av hjernen.6 Dette omfattet sentrale områder for produksjon og lagring av signalstoffene serotonin, melatonin og dopamin, som spiller en viktig rolle i regulering av humør, søvn og depresjon. Encefalopsin er del av samme proteinfamilie (opsinproteinfamilien) som også omfatter lysfølsomme proteiner i øynene.

LES OGSÅ  Lysbehandlingsprodukter

En placebokontrollert studie har funnet at lys rettet inn i ørekanalen kan aktivere hjernens nettverk. Dette er påvist med hjerneskanning (fMRI), som indikerer at hjernevevet er lysfølsomt.7

Det er funnet at Valkee kan kurere alvorlige tilfeller av vinterdepresjon. I en liten pilotstudie med 8-12 minutters daglig bruk av Valkee fem dager i uka i fire uker opplevde 9 av 10 personer med vinterdepresjon helt eller delvis symptomfrihet innen fire uker.8

I en studie av 89 personer med alvorlig vinterdepresjon ble deltakerne fordelt på tre grupper. Alle tok 12 minutters doser av Valkee hjemme, men gruppene brukte lysstyrke på henholdsvis 1, 4 og 9 lumen. Det ble trukket lodd om hvilken av de tre gruppene personene skulle være i. Etter fire uker ble det angitt at 74-79 prosent i de tre undergruppene var bedre av sin vinterdepresjon (målt på en spesifikk skala), mens 47-62 prosent av angstsymptomene var bedre.9 Til sammenlikning angis tradisjonell bruk av lysterapi gjennom øynene en responsrate på 60-80 prosent i kontrollerte forsøk med vinterdepresjon. Til sammenlikning varierer responsraten i forsøk med generell angstlidelse fra 39 til 59 prosent ved bruk av medikamentet pregabalin, fra 40 til 65 prosent ved bruk av duloxetin og fra 54 til 61 prosent ved bruk av vanaflaxin. Slike sammenlikninger på tvers av ulike forsøk har sine svakheter, men de indikerer at bruk av sterkt klart lys via ørekanalen er vel så effektivt som medikamentell behandling.4

Les også:

Lysbehandlingsprodukter

Kilder:

1.  Lingjærde O. Når man gruer seg til vinteren… Om vinterdepresjon og lysbehandling. Oslo: Gyldendal Akademisk, 2004.

2.  www.lucimed.com.

3.  Avery DH, Eder DN, Bolte MA mfl. Dawn simulation and bright light in the treatment of SAD: A controlled study. Biological Psychiatry 2001; 50: 205-16. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11513820

LES OGSÅ  Øreverk hos barn

4.  http://www.valkee.no/faq. (17.10.2012)

5.  http://www.valkee.no/vitenskap. [15.10.2012]

6.  Nissilä J, Mänttäri S, Särkioja T mfl. Encephalopsin (OPN3) protein abundance in the adult mouse brain. Journal of Comparative Physiology A 2012; 198: 833-9. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22991144

7.  Abou Elseoud A, Littow H, Remes J mfl. Group-ICA model order highlights patterns of functional brain connectivity. Frontiers in Systems Neuroscience 2011; 5: 37. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21687724

8.  Timonen M, Nissilä J, Liettu A mfl. Can transcranial brain-targeted bright light treatment via ear canals be effective in relieving symptoms in seasonal affective disorder? – A pilot study. Medical Hypotheses 2012; 78: 511-5. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22296809

9.  Jurvelin H, Nissilä J, Timonen M mfl. Transcranial bright light treatment via ear canals in seasonal affective disorder (SAD) – a randomized controlled trial. Poster presentert på den 11. IFMAD-konferansen 2011. http://www.valkee.no/vitenskap


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner