Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Lysterapi mot depresjon

Lysterapi mot depresjon

Det er godt dokumentert at terapi med hvitt lys er effektivt mot vinterdepresjon, men det har vært begrenset dokumentasjon for eventuell effekt på ”vanlig” depresjon. Kanadiske forskere har i en ny studie testet effekten av lysterapi på depresjon, alene eller i kombinasjon med det antidepressive midlet fluoxetin. Studien gikk over åtte uker, og det ble trukket lodd om hvilke av 122 personer i alderen 19–60 år som skulle få en av fire behandlinger: 1) Lysbehandling (10 000 lux) i 30 minutter hver morgen sammen med en placebopille, 2) enebehandling med fluoxetin (20 mg/dag) og eksponering for en inaktiv ionegenerator i 30 minutter per dag, 3) kombinasjonen av lys og antidepressivt middel eller 4) inaktiv negativ ionegenerator og placebopille (placebogruppe). Både lys alene og lys i kombinasjon med fluoxetin var effektivt og ble godt tolerert av pasientene. Kombinasjonsterapien hadde best effekt, mens monoterapi med fluoxetin ikke var bedre enn placebo. IM

Kilde: Lam RW, Levitt AJ, Levitan RD mfl. Efficacy of bright light treatment, fluoxetine, and the combination in patients with nonseasonal major depressive disorder: a randomized clinical trial. JAMA Psychiatry 2016; 73: 56–63. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26580307

Legg igjen et svar