Skip to main content

Mage- og tarmproblemer hos autister

Mange autister har ofte mage- og tarmproblemer, et problem som den britiske forskeren og indremedisineren Andrew J. Wakefield påviste allerede i 1998 (se VOF nr. 1/2012) i en artikkel skrevet sammen med en rekke kolleger. Der drøftet de også muligheten for at MMR-vaksinen mot meslinger, kusma og røde hunder kan ha bidratt til disse mage- og tarmproblemene og derfor til autisme hos barn.

Wakefield og artikkelens to andre hovedforfattere, pensjonert professor i mage- og tarmsykdommer hos barn (pediatrisk gastroenterologi) John Walker-Smith og professor i barnesykdommer Simon Murch, ble klagd inn for Medisinsk råd (General Medical Council, GMC), en institusjon som både utsteder og kan inndra lisenser (tillatelser) til alle leger som ønsker å praktisere medisin i Storbritannia. GMC har også juridiske rettigheter og kan fungere som en domstol. Etter en omfattende høring over flere år ble Wakefield og Walker-Smith fratatt sine lisenser, mens Murch bare fikk kritikk. Walker-Smith anket avgjørelsen til britisk høyesterett der han ble frikjent i mars 2012.

I en ny studie sammenliknet forskere fra USA mage- og tarmproblemer hos tre grupper: barn med autisme, barn som har forsinket utvikling og barn som utvikler seg normalt. Det viste seg å være større hyppighet av mage- og tarmproblemer hos barn med autisme og utviklingsforsinkelser enn hos barn som utviklet seg normalt. Det var også større grad av uønsket atferd hos barn med problemer i mage- og tarmkanalen. De ameri-kanske forskerne holder åpent hva årsakene til mage- og tarmproblemene kan være. Uansett underbygger den nye studien hovedfunnet fra Wakefield og medarbeideres utskjelte og seinere tilbaketrukne artikkel fra 1998. IM

Kilde:

LES OGSÅ  Sink og kreft i fordøyelseskanalen

Chaidez V, Hansen RL, Hertz-Picciotto I. Gastrointestinal problems in children with autism, developmental delays or typical development. Journal of Autism and Developmental Disorders 2014; 44: 1117-27. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24193577


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner