Skip to main content

Maksimal forventet hjertefrekvens

Det er vanlig å ta utgangspunkt i formelen 220 minus egen alder for å anslå hva ens maksimale hjertefrekvens kan være, altså at en 40-åring har 180 (220-40) som maksimal hjertefrekvens. Slike resultat brukes blant annet for å styre belastningen på hjertet ved utholdenhetstrening. Norske forskere påpeker at denne formelen har svak dokumentasjon og undervurderer hvor høy den gjennomsnittlige maksimalpulsen for ulike aldersgrupper er, særlig for de eldste aldersgruppene. Det finnes mer nøyaktige formler for å beregne en persons maksimalpuls, men også disse kan kun brukes veiledende grunnet stor spredning. Hver enkelt bør derfor vurderes individuelt, og forskerne mener at man får mest nøyaktig resultat ved å foreta en belastningstest inntil klare tegn til utmattelse viser seg. De mener uansett det er på tide å forkaste formelen 220 minus alder for godt. IM

Kilde:

Støylen A, Nes B, Karlsen T. Maksimal forventet hjertefrekvens. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012; 132: 1729. http://tidsskriftet.no/article/2815352/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner
LES OGSÅ  E-sigaretter og hjerteproblemer