Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2013 > Maksimal forventet hjertefrekvens

Maksimal forventet hjertefrekvens

Det er vanlig å ta utgangspunkt i formelen 220 minus egen alder for å anslå hva ens maksimale hjertefrekvens kan være, altså at en 40-åring har 180 (220-40) som maksimal hjertefrekvens. Slike resultat brukes blant annet for å styre belastningen på hjertet ved utholdenhetstrening. Norske forskere påpeker at denne formelen har svak dokumentasjon og undervurderer hvor høy den gjennomsnittlige maksimalpulsen for ulike aldersgrupper er, særlig for de eldste aldersgruppene. Det finnes mer nøyaktige formler for å beregne en persons maksimalpuls, men også disse kan kun brukes veiledende grunnet stor spredning. Hver enkelt bør derfor vurderes individuelt, og forskerne mener at man får mest nøyaktig resultat ved å foreta en belastningstest inntil klare tegn til utmattelse viser seg. De mener uansett det er på tide å forkaste formelen 220 minus alder for godt. IM

Kilde:

Støylen A, Nes B, Karlsen T. Maksimal forventet hjertefrekvens. Tidsskrift for Den norske legeforening 2012; 132: 1729. http://tidsskriftet.no/article/2815352/

You may also like
Bikarbonat
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier
Bedre helse med kostomlegging
Faste i 12 dager – noen erfaringer

Legg igjen et svar