Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2012 > Mål hvilepulsen!

Mål hvilepulsen!

Hvilepulsen er en viktig indikator når det gjelder risikoen for å utvikle hjerte- og karsykdom. Pulsen varierer med fysisk form og blir normalt lavere hvis man driver høyintensitets utholdenhetstrening. Hos friske er høy hvilepuls korrelert med økt risiko for hjerte- og karsykdom, og ved en rekke hjerte- og karsykdommer kan en høy hvilepuls forverre prognosen.

Fysisk aktivitet/trening er gunstig for å forebygge hjerte- og karsykdom, men det er ikke kjent hvor mye av dette som skyldes redusert hvilepulsfrekvens. Norske hjerteforskere mener at måling av hvilepulsen bør inngå i forebyggende helsekartlegging på linje med andre risikomarkører for hjerte- og karsykdom, slik som blodtrykk, fettstoffer (lipider) i blodet, røykestatus og vekt. De mener også at en forhøyet hvilepuls kan være en begrunnelse for å gi råd om fysisk aktivitet. IM

Kilde:

Dalby M, Gjesdal K. Hva sier hvilepulsen om helse og sykdom? Tidsskrift for Den norske legeforening 2012; 132: 1348-51. http://tidsskriftet.no/article/2277021

You may also like
Myseprotein
Bikarbonat
Feit hverdagsmat med lite karbohydrat. Nr. 3/2018
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier

Legg igjen et svar