Skip to main content

Malaria og tarmflora

Infeksjon med parasitter av Plasmodium-slekta gir årlig om lag 200 millioner tilfeller av malaria og én million dødsfall. Selv om disse infeksjonene fører til sykdom som kan variere fra å gi ubetydelige symptomer til å være livstruende, har man visst lite om hvilke faktorer som bidrar til alvorlighetsgraden av malaria.

En ny studie har vist at sammensetningen av tarmfloraen til mus kan påvirke hvor syke de blir av malaria. Genetisk like mus med forskjeller i tarmflora ble syke i ulik grad etter infeksjon med Plasmodium. Særlig Lactobacillus og Bifidobacterium ga sykdom av ulike alvorlighetsgrad blant ”motstandsdyktige” og ”sårbare” mus, og behandling av mus med disse typene bakterier førte til lettere sykdom av Plasmodium.

Resultatene identifiserer både en tidligere uidentifisert risikofaktor for å bli alvorlig syk av malaria og viser en potensielt ny måte å behandle malaria på. Dette kan være godt nytt for mennesker i malariautsatte områder, selv om museforsøk ikke direkte kan overføres til mennesker. Studier av mennesker, tarmflora og malaria bør derfor gis topp prioritet. IM

Kilde: Villarino NF, LeCleir GR, Denny JE mfl. Composition of the gut microbiota modulates the severity of malaria. PNAS 2016; 113: 2235–40. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26858424

LES OGSÅ  Akupunktur mot forstoppelse

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner