Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Malaria og tarmflora

Malaria og tarmflora

Infeksjon med parasitter av Plasmodium-slekta gir årlig om lag 200 millioner tilfeller av malaria og én million dødsfall. Selv om disse infeksjonene fører til sykdom som kan variere fra å gi ubetydelige symptomer til å være livstruende, har man visst lite om hvilke faktorer som bidrar til alvorlighetsgraden av malaria.

En ny studie har vist at sammensetningen av tarmfloraen til mus kan påvirke hvor syke de blir av malaria. Genetisk like mus med forskjeller i tarmflora ble syke i ulik grad etter infeksjon med Plasmodium. Særlig Lactobacillus og Bifidobacterium ga sykdom av ulike alvorlighetsgrad blant ”motstandsdyktige” og ”sårbare” mus, og behandling av mus med disse typene bakterier førte til lettere sykdom av Plasmodium.

Resultatene identifiserer både en tidligere uidentifisert risikofaktor for å bli alvorlig syk av malaria og viser en potensielt ny måte å behandle malaria på. Dette kan være godt nytt for mennesker i malariautsatte områder, selv om museforsøk ikke direkte kan overføres til mennesker. Studier av mennesker, tarmflora og malaria bør derfor gis topp prioritet. IM

Kilde: Villarino NF, LeCleir GR, Denny JE mfl. Composition of the gut microbiota modulates the severity of malaria. PNAS 2016; 113: 2235–40. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26858424

You may also like
UR kraft + kolonial – Norges første ”kraftbar”
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient
Uberettigede skremsels- propaganda mot vitaminer
Gravide kvinner bør unngå magnetfelt

Legg igjen et svar