Skip to main content

Måling av feilfunksjoner i kroppen

”Insight Subluxation Station” består av fem atskilte testenheter som kan bidra til å finne feilfunksjoner (subluksasjoner) i kroppen.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Tekst Iver Mysterud      Foto Chiropractic Leadership Alliance og Shutterstock

Testenhetene bruker en programvare for å beregne en gjennomsnittlig verdi av funksjonen til nervesystemet som går ut fra ryggraden. Denne omtales gjerne som nevrospinal funksjonsindeks (Neurospinal Function Index), som er et tall fra 1 til 100 der 100 er best. De fem testene omtales i det følgende. Selve testingen er smertefri.

Smerteregistrering (algometri)


Hvis det er ømhet i eller langs ryggraden, kan denne undersøkelsen benyttes for å kartlegge smertemønsteret langs ryggraden. Testen måler følsomhet for trykk på ønsket sted.

Bevegelse

Graden av bevegelse i ulike regioner av ryggraden måles ved hjelp av trådløs teknologi og sensorer. Undersøkelsen identifiserer områder som beveger seg for lite/for mye samt symmetri i bevegelsesmønsteret. Verdiene sammenliknes med forventet bevegelse basert på generelle funn for undersøkelsespersoner på ulike alderstrinn.

LES OGSÅ  Effektiv behandling av blodforgiftning

Muskelspenninger på overflaten (EMG)

Denne testen undersøker funksjonen til musklene som støtter og beveger ryggraden. Testen viser spenningsmønster langs ryggraden, forskjeller mellom høyre og venstre side (symmetri) og hvorvidt det generelt er for mye/lite spenninger langs ryggraden i forhold til hva som forventes (total energi). EMG står for elektromyografi og tilsvarer den teknologien som brukes i undersøkelser av hjertet (EKG), bortsett fra at et EMG-apparat er mer fintfølende fordi den elektriske aktiviteten i musklene er svakere enn i hjertet.


Termografi (temperaturendring)

Dette apparatet brukes for å gi en indikasjon på funksjonen til nervesystemet som kontrollerer organer, kjertler og blodårer. Denne livsviktige delen av nervesystemet kalles det autonome nervesystemet og er ikke viljestyrt. En svært følsom temperaturmåler rulles nedover ryggraden for å avdekke temperaturendringene.

Variasjon i hjerterytmen

Hjerterytmevariabilitet (HRV) gir en indikasjon på hvordan kroppen tilpasser seg fysiske, psykiske eller kjemiske (ernæring/medikamenter) påvirkninger. Jo bedre nervesystemet fungerer i hvile, desto bedre kan kroppen tilpasse seg endringer. Når man er redd, sint, stresset, overrasket eller begeistret, øker blodtrykket og hjertefrekvensen. Hvis man er i god form, går disse verdiene raskt ned igjen, noe som betyr at kroppen har en god tilpasningsevne. Dette testes ved å måle pulsrytme, balanse og nervesystemets tonus (spenning). En god balanse og tonus indikerer at man har en god tilpasningsevne og en sunn livsstil. En dårlig balanse kan indikere framskyndet aldringsprosess og dårlig helse. Publisert forskning har vist at kiropraktikk kan ha positive virkninger på hjertet.3

Nevrospinal funksjonsindeks

Når man har gjennomført alle fem testene, regner programvaren ut en skåre for hver test og en gjennomsnittlig skåre, den nevnte nevrospinale funksjonsindeksen. Hele testingen tar normalt 20-25 minutter. Resultatene fra hver test og selve funksjonsindeksen danner grunnlaget for en omfattende rapport som pasienten kan få med seg hjem.

LES OGSÅ  Bønner hjalp blind terrengløper med diabetes type 1

Kilder:

1.  http://www.subluxation.com/the-insight-subluxation-station/

2.  http://subluxation.com/

3.  Zhang J, Dean D, Nosco D mfl. Effect of chiropractic care on heart rate variability and pain in a multisite clinical study. Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics 2006; 29: 267-74. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16690380


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner