Skip to main content

”Mange kreftmedikamenter fungerer ikke”

 

Det kommer fram i en ny artikkel i det velrennomerte legetidsskriftet BMJ. En rekke medikamenter hausses opp av kreftstøttegrupper og massemediene, men ved nærmere etterprøving viser mange seg ikke å holde hva de lover. Ethvert kreftmedikament skal oppfylle to hovedmål: bedre overlevelsen og øke livskvaliteten.

Nesten ingen av de oppskrytte medikamentene som er godkjent av europeiske reguleringsmyndigheter, oppfyller noen av kriteriene, selv etter tre år i bruk. Dette sår tvil om den forskningen som i utgangspunktet ble utført for å få medikamentene godkjent.

De britiske forskerne har sett nærmere på 48 kreftmedikamenter – omtalt som ”vidundermedisiner” før de ble lansert – som ble godkjent av Det europeiske medisinbyrået (EMA) mellom 2009 og 2013. Nesten ingen av dem var dokumentert å bedre overlevelsen eller livskvaliteten da de ble godkjent, og det fantes fortsatt lite dokumentasjon mer enn tre år etter at de kom på markedet. Hvis det ble funnet en viss økt overlevelse av et nytt medikament sammenliknet med et gammelt eller placebo, dreide det seg kun om ubetydlelige forskjeller.

En grunn til manglende effekt er trolig at forskere tester et medikament mot en ”surrogatmarkør”. Det betyr at forskerne for eksempel påviste redusert størrelse på en svulst i et laboratorium, men at virkingene på pasienter ikke ble målt. I slike tilfeller vet man kun noe om hva som skjer i et laboratorium, ikke hva som skjer i en menneskekropp. Rundt 57 prosent av medikamentene forskerne undersøkte, var blitt godkjent på basis av surrogatmarkører.

Slike metoder kan være både farlige og kostbare. Faren ligger i at kreftpasienter ikke får utskrevet gamle medikamenter med en viss dokumentasjon på at de fungerer og i stedet får et oppskrytt medikament som ikke fungerer. I tillegg koster de nye medikamentene mer, og det betyr at noen (samfunnet, forsikringsselskaper, privatpersoner) må betale for dem. IM

Kilde:

Davis C, Naci H, Gurpinar E mfl. Availability of evidence of benefits on overall survival and quality of life of cancer drugs approved by European Medicines Agency: retrospective cohort study of drug approvals 2009–13. BMJ 2017; 359: j4530.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28978555


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner