Skip to main content

Mange typer PEMF-teknologi på markedet

Ved terapeutisk bruk av PEMF (Pulserende ElektroMagnetiske Felter) induseres meget svak strøm i kroppsvev ved hjelp av elektromagnetiske felter. Dette påvirker og framskynder kroppens selvhelbredende prosesser. Det finnes mange forskjellige typer apparater. I nr. 8 så vi på Ondamed. Her gir vi en oversikt over en del andre PEMF-apparater.

Tekst Iver Mysterud     Foto Produsenter/importører av teknologien

PEMF-terapien har stort brukspotensial og er underbygget av en rekke vitenskapelige studier. Men selv om en teknologi bruker PEMF, betyr det ikke at den er lik eller likeverdig med en annen. En rekke variable kan variere fra apparat til apparat, for eksempel lengden på pulsene (signalene) og pausene mellom signalene, om pulsene og pausene er like eller varierer, frekvensene som brukes, styrken på signalene (amplityden) og formen på bølgen som bærer signalet (sinusformet, sagtannet, rektangulær, trapesisk osv.). Ofte kan slike forhold stilles inn av operatøren, og ofte foreligger det ferdig innstilte programmer. Sentrale kriterier for å velge apparat er listet opp i en egen ramme.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Tips for å velge apparater«]Vi har ikke grunnlag for å anbefale ett bestemt apparat. Noen apparater er primært ment for bruk hos profesjonelle behandlere, for eksempel Ondamed og Papimi NanoPuls. Andre er utformet for lokalisert bruk på kroppen, enten det skjer hos en behandler eller til egenbruk. Eksempler på dette er Sota Magnetic Pulser, MagFlow og PainSolv. Det finnes også avanserte behandlingssystemer som både har en helkroppsmatte til å ligge på og en rekke andre applikatorer til lokalisert bruk. Disse kan brukes av profesjonelle behandlere eller til egenbehandling. Eksempler på dette er Vita-life, QRS, Medithera og Biomag.
For å vite mer om hvilke kriterier man bør stille ved valg av avansert behandlingssystem, anbefales nettsiden www.pemft.net/. Her trekkes fram fire sentrale variable: frekvenser som brukes, intensiteten på signalene, bølgeformen og timingen. Sistnevnte er basert på cirkadiske rytmer (døgnvariasjon) og hjernebølgenes endring i løpet av dagen.
Anbefalingen er å bruke stimulerende frekvenser (beta) på morgenen og tidlig på ettermiddagen, alfabølger tidlig på kvelden og om kvelden, thetabølger rett før sengetid og deltabølger om natta for dyp hvile og foryngelse. Det beste er trolig å satse på et system med helkroppsmatte fordi de bruker lave intensiteter (mellom 0 og 70 µT) og de samme frekvensene som finnes i naturen (0,5-25 Hz). Et annet kriterium er at de bruker sagtannet bølgeform, som skifter polaritet jevnlig (så ikke kroppen blir vant til en gitt polaritet), og at de har en innebygget biorytmeklokke (slik at frekvensene justeres til tidspunktet på dagen). Det er også viktig at man får en god garanti og hjelp og støtte av produsenten også etter et kjøp.[/gdlr_box_icon]

Vita-life R-System

Firmaet Vita-lifes avanserte system er utviklet i Østerrike. Det er kanskje verdens mest solgte med hele 150 000 enheter på 15 år.2 Dette er et magnetisk resonanssystem med navnet R-System (fram til 2006 kjent som eMRS-System, kort for elektroMagnetisk ResonansSystem). Systemet består av en stasjonær dataenhet (kontrollboks), et smartkort med programvare, en helkroppsmatte med innebygget spole (til å ligge på), en liten matte med innebygget spole (til lokal behandling), en behandlingspenn (for lokalbehandling, for eksempel av fingre, tær, kjever, tenner, øyne og ører og for behandling av akupunkturpunkter og smertefulle triggerpunkter), en ”behandlingsbrille” (for lysstimulering av øynene), en hodetelefon (for lydstimulering av ørene), en fingersensor (se nedenfor) og en liten enhet til å beskytte mot elektromagnetisk forurensning under behandling. Det finnes også en spesialbygd bag for transport av utstyret og eget utstyr for å behandle små dyr (hund, katt) og hest.


R-System kan både brukes hjemme av privatpersoner og av profesjonelle terapeuter. Det finnes flere typer smartkort med programvare tilpasset terapeutens/kundens behov.

Når man ligger på helkroppsmatten, utsettes man for det pulserende magnetfeltet fra spolen, noe som igjen påvirker kroppsfunksjonene. Personen har fingersensoren på en peke- eller tommelfinger, og ledningen er festet i kontrollboksen. Gjennom fingersensoren får kontrollboksen tilbakemelding (feedback) om tilstanden i kroppen. Konkret måles variasjonen i hjerteslagene (hjerterytmevariabilitet). Kontrollboksen regulerer magnetfeltene i forhold til tilbakemeldingen den får om hjerterytmevariabiliteten.

LES OGSÅ  Energimedisinsk bruk av elektrisitet

Brukeren kan stille inn behandlingen på 8, 16 eller 24 minutter og styrken på magnetfeltene, som kan være svært svake (”SENS”), 10, 25, 50, 100, 200 eller 400 prosent av styrken på jordas magnetfelt. I programvaren er også innarbeidet prinsippet om et ”organur” fra tradisjonell kinesisk medisin for å tilpasse behandlingen til kroppens daglige rytme. I automatisk modus velges én av 12 programmer avhengig av hvilken totimersbolk i døgnet man befinner seg i (basert på dette ”organuret”). I denne modusen vil også styrken på magnetfeltene være sterkest om morgenen (100 %) og svakest på kvelden (”SENS”). Dette er altså styrken systemet foreslår, men brukeren kan manuelt endre dette etter behov. Prinsippene basert på kroppens ”organur” er bare operative i automatisk modus for behandling på helkroppsmatten.

I tillegg til programmene i automatisk modus har systemet ni spesialprogrammer på helkroppsmatten for oppvarming, styrke, hurtig styrke, aerob utholdenhet, anaerob utholdenhet, kapillarisering (bedret blodsirkulasjon), muskelavslapning, aktiv restitusjon og avslapning. Mange av disse spesialprogrammene er idrettsrelaterte og forbereder brukeren på trening/konkurranse eller hjelper kroppen å komme seg etter en økt.

Når det gjelder behandling av ulike typer skader og problemer, angir et instruksjonshefte hvilke kombinasjoner av helkroppsmatte, liten behandlingsmatte og behandlingspenn som kan forsøkes. Dette omfatter også antall behandlinger per døgn, hvilke applikatorer som skal brukes og styrke på magnetfeltene som bør anvendes.

Utstyret selges av en rekke frittstående distributører (multilevel markedsføring) i EU, og man bør gå via firmaets nettside for å finne en distributør.2 Prisen går ikke tydelig fram.

QRS

Dette er et tyskutviklet terapisystem som har store likheter med Vita-life. Det kan både brukes hjemme av privatpersoner og av profesjonelle terapeuter. QRS er en forkortelse for ”Quantron Resonans System”. Systemet består av to typer stasjonære dataenheter (kontrollboks), en batteridrevet bærbar dataenhet, et smartkort med programvare, en helkroppsmatte med innebygget spole (til å ligge på), en liten matte med innebygd spole og en behandlingspenn for lokalbehandling, en ”behandlingsbrille” for lysstimulering av øynene og en hodetelefon for lydstimulering av ørene.

QRS brukes til å behandle både mennesker og dyr, for eksempel hester. Varigheten av en behandling er åtte minutter. På verdensbasis er det solgt over 50 000 QRS-systemer.3

Hovedproduktet i salg er et hjemmesystem som består av en stasjonær dataenhet, smartkort med programvare, helkropps- og liten behandlingsmatte og veske til å ha alt utsyret i. Dette koster SEK 29 900 inkludert mva og bestilles fra generalagenten for Norden, Novato Medic AB i Sverige.3

Det selges også en mobil behandlingspakke med mobil dataenhet, smartkort med programvare, liten behandlingsmatte, batteri, batterilader og bag til en pris av SEK 24 900. Øvrig utstyr selges separat.

Medithera

Medithera4 er et tyskutviklet terapisystem som har store likheter med Vita-life og QRS. De som har utviklet Medithera, var de som lagde QRS i sin tid, men Medithera er betydelig videreutviklet og er blant de mest solgte PEMF-apparatene på verdensbasis.

Det kan både brukes hjemme av privatpersoner og på klinikk av profesjonelle terapeuter og finnes med flere typer smartkort med programvare tilpasset terapeutens/kundens behov. Systemet består av en stasjonær dataenhet (kontrollboks), et smartkort med programvare, en helkroppsmatte med innebygd spole (til å ligge på), en liten matte med innebygget spole (til lokal behandling), en magnetfeltmåler som tester feltet fra mattene, og en spesialbygd bag for transport av utstyret. Det finnes også spesialutstyr til Medithera, blant annet en behandlingspenn (for lokalbehandling).

Nærmere 100 klinikker i Norge bruker Medithera, men langt flere privatpersoner har investert i den. Systemet selges som et hjemmesystem med tre programmer 1) mot smerter og stress og for generell optimalisering på cellenivå, 2) for mer energi og vitalitet (og økning av ATP produksjonen i cellene) og 3) for dyp avspenning, bedret immunforsvar og regenerering av cellene.

Det selges også som et profesjonelt system med 180 ekstra behandlingsprogrammer for å tilpasse behandlingen bedre for klienter med konkrete tilstander. Også standardsystemet kan bruke disse spesialprogrammene med smartkort som man kan få spesiallagd for 1 krone per behandling. Behandlingseffekten er den samme på det profesjonelle systemet og standardsystemet. Systemet inkluderer flere generelle programmer: 4) for å øke oppmerksomheten, 5) bedre velværet, 6) motvirke inflammasjon, 7/8) lindre smerte, 9) motvirke beinskjørhet, 10) for raskere og bedre leging av beinbrudd og andre skader og 11) bedre søvn og redusere stress. Brukeren kan stille inn hvor lenge behandlingen skal vare og styrken på magnetfeltene. Produsenten anbefaler daglig bruk på standardprogram i 8 minutter for å forebygge helseproblemer og optimalisere cellenes evne til å regulere seg optimalt Det er også utviklet et eget system for å behandle hester, og dette brukes mye i svensk hestesport.

LES OGSÅ  Smertelindring med pulserende magnetfeltterapi (PEMF)

Prisen er kr 23 990 inkludert mva for komplett pakke bestående av dataenhet, to smartkort, helkroppsmatte, liten matte, bæreveske og magnetfelttester. Man betaler kr 19 990 for grunnutstyr, dvs. kun dataenhet og helkroppsmatte. Det profesjonelle systemet koster kr 67 000. Medithera importeres av HealthTech Sciences AS i Bergen og tilbys gjennom en rekke klinikker, samt fra www.helsepakken.no.5

Biomag

Dette tsjekkiskutviklede systemet består av to typer stasjonære dataenheter (kontrollboks) og en rekke applikatorer, både røraktige enheter man kan ha en kroppsdel eller hele kroppen inni og behandlingsmatter i ulike størrelser og fasonger. Systemet bruker frekvensområdet 1-81 Hz. Det angis å være lett å bære, enkelt å bruke og har en skjerm som er lett å lese og en rekke komplekse, innebygde behandlingsprogrammer.6 

Biomag-systemet er primært ment til profesjonell bruk, og prisen tilsier at få privatpersoner vil investere i noe slikt. Hvis man har kroniske helselidelser som smerter, trenger ikke dette å være en dyr investering siden teknologien varer så å si evig. Tre forskjellige ”pakker” med behandlingsutstyr koster hhv. kr 15 875, 19 375 og 28 750.7

Sota Magnetic Pulser

Denne amerikanske pulsgeneratoren er utviklet som en del av fysikeren og energimedisinsk pioner Robert C. Becks protokoll, dvs. hans firetrinnsprosedyre for behandling.8 Første del av protokollen handler om å fjerne virus og andre sykdomsframkallende mikroorganismer fra blodet. Dette skjer ved at blodet utsettes for svake strømmer som tilføres av et eget apparat, en ”sølvpulsgenerator”, der elektroder settes på blodårene på håndleddene.

Den magnetiske pulsgeneratoren brukes i andre del av protokollen for å motvirke at de samme patogenene midlertidig kan gjemme seg i lymfesystemet og ulike vev. Det avgir kraftige, korte støt som trenger dypt inn i vevet. Apparatet kan bli brukt alle steder på kroppen. Enheten har et innebygd tidsur for 20-minutters sesjoner.9 Enheten koster i Norge kr 2500.7

MagFlow

MagFlow er et håndholdt behandlingsapparat for lokalbehandling på et område på ca. 10 cm i diameter. Den markedsføres primært for smertebehandling. Dens pulserende magnetfelt angis å være fysiologisk efektiv på en vevsdybde opp til 3-4 cm i det området som behandles. MagFlow er lett å bruke, man trykker bare på startknappen og begynner behandlingen. Klær og eventuelle sko kan være på. En behandling tar fem minutter. Pris SEK 5 000:- + moms og frakt.3

PainSolv


Dette er et lite, håndholdt PEMF-apparat med tre behandlingsprogrammer for å påvirke henholdsvis kronisk smerte, sårrelatert smerte og stressrelatert smerte. Den angis å være enkel å bruke og er lett, kompakt og bærbar. PainSolv passer lett i hånden, kan brukes på akupunkturpunkter og kan behandle gjennom klær. Apparatet, ladeadapter, en smertestillende krem (Celadrin) som inneholder eteriske oljer og 54 siders instruksjonsbok på norsk koster ved forhåndsbetaling kr 1595 (inkl. MVA og forsendelse).10

Papimi NanoPuls

Denne PEMF-versjonen11 er et greskutviklet, profesjonelt behandlingsapparat som det per i dag bare finnes to av i Norge (hos HealthTech Sciences’ henvisningsklinikk i samarbeid med Helsepakkens klinikk i Bergen, og hos Klinikk for integrert medisin i Oslo). Det er utviklet av den greske fysikeren og matematikeren Panos Pappas, og Papimi er en forkortelse for ”PAPpas Ion Magnetic Induction” (altså Pappas ionemagnetiske induksjon). Han fikk ideen til teknologien da en svært kreftsyk venn av ham ble rammet av lyn. Vennen ble hardt skadet, men overlevde. Overraskende nok viste det seg etter en tid at kreften var gått tilbake og forsvarnt. Det førte til at Pappas utviklet et system som skapte ”kunstige” lyn og et stort antall naturlige frekvenser per puls.

Papimi NanoPuls er et godt uttestet apparat som viser ytterpunktet av PEMF-teknologien. Det bruker opp til 37 000 Volt for å danne ekstremt kraftige, men kortvarige, magnetiske pulser, og med denne effekten får man en viktig tilleggseffekt i forhold til andre PEMF-apparater: Feltet absorberes av cellemembraner med for lav cellespenning, som dermed økes til normalpotensialet -70 til -90 mV. Dette gjør at transporten av natrium- og kaliumioner over cellemembranene optimaliseres, pH bedres, celleaktivitet normaliseres og skader rehabiliteres raskt og effektivt. Feltet stimulerer også produksjonen av ATP og transporten av næringsstoffer samt oksygen inn og avfallsstoffer ut av cellene.

LES OGSÅ  Bedre mikro-sirkulasjon med BEMER

Papimi NanoPuls gjør på én behandling det man trenger mange behandlinger med vanlig PEMF for å oppnå.12 Energien som produseres av Papimi NanoPuls, blir overført via et rør til en plastikkring som danner et magnetfelt. Dette trenger 15-20 cm inn i kroppen. Pulsene er av meget kort varighet, dvs. en milliondels sekund, altså et nanosekund, derav navnet NanoPuls. Så korte signaler gjør at temperaturen ikke stiger i de behandlede områdene, og det forekommer ikke genetiske endringer i cellene.13 Papimi NanoPuls leverer et bredt spekter av frekvenser på kort tid. Uno Vita AS er norsk distributør,24 og Papimi NanoPuls koster rundt kr 400 000 inkludert mva.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Studier med Papimi NanoPuls«]En rekke publiserte studier med Papimi NanoPuls viser positiv effekt på mange kroppsfunksjoner. Terapien kan være effektiv ved problemer i nerver hos rotter, og det antas at resultatene er representative for alle pattedyr.14
Videre kan Papimi NanoPuls stimulere likevekten av kalisum inni og utenfor celler.15 Nanopulser kan både regulere cellefunksjon og fremme cellers evne til fornyelse.16 Slike signaler kan også stimulere genaktivitet og ha positiv effekt på funksjonen til friske celler.17,18 Nanopulser kan videre få kreftceller til å krympe og stimulere disse cellene til å dø.17,19 De trenger inn i hudkreftceller og kan redusere størrelsen på en føflekkreft (melanom) med 90 prosent på to uker. En ny behandling etter to uker kan få svulsten til å forsvinne helt. Basert på tilgjengelig dokumentasjon ser det ut til at Papimi NanoPulsterapi kan ha positiv effekt på en rekke cellefunksjoner og ha terapeutisk potensial i kreftbehandlingen uten bivirkninger.
Papimi NanoPulsterapi kan også redusere tiden det tar for at et sår skal gro.20 Nanopulser har også vist seg effektive for ulike kvinners smerter i bekkenregionen.21 I et dokumentert enkelttilfelle har nanopulser hatt god effekt for en person med epilepsi der medikamenter ikke klarte å stoppe anfallene.22 Det er nylig utført en studie med Papimi NanoPulsterapi på godartet vekst av prostatakjertelen med godt resultat.23 Det foreligger også et stort antall upubliserte kasuistikker med bruk av denne teknologien.1 [/gdlr_box_icon]

Kilder:

1.  www.pemft.net/ [15.8.2011]

2.  http://europe.vita-life.com/en.html [26.6.2011]

3.  www.qrs.nu

4.  www.medithera.com

5.  www.helsepakken.no/medithera

6.  www.magnetotherapy.eu

7.  www.unovita.com

8.  www.bobbeck.com, www.sharinghealth.com/beckprotocol.html

9.  www.sota.com

10.  www.painsolv.no/

11.  www.papimi-therapie.eu, www.papimi.com/HOMEen.htm

12.  E-post fra Thomas Aksnes til Iver Mysterud av 27. september 2011.

13.  Kalabakas T. What is the Nanopulse PAP-IMI therapy system? Upublisert notat, fem sider (www.papimi.com/CASESen.htm). [28.9.2011]

14.  Joshi RP, Mishra A, Song J mfl. Simulation studies of ultrashort, high-intensity electric pulse induced action potential block in whole-animal nerves. IEEE Transactions on Biomedical Engineering 2008; 55: 1391-8.

15.  Tekle E, Oubrahim H, Dzekunov SM mfl. Selective field effects on intracellular vacuoles and vesicle membranes with nanosecond electric pulses. Biophysical Journal 2005; 89: 274-84.

16.  Beebe SJ, Blackmore PF, White J mfl. Nanosecond pulsed electric fields modulate cell function through intracellular signal transduction mechanisms. Physiological Measurement 2004; 25: 1077-93.

17.  Beebe SJ, White J, Blackmore PF mfl. Diverse effects of nanosecond pulsed electrical fields on cells and tissues. DNA and Cell Biology 2003; 22: 785-96.

18.  Schoenbach KH, Joshi R, Kolb J mfl. Subcellular effects of nanosecond electrical pulses. Conference Proceeding IEEE EMBS 2004; 7: 5447-50.

19.  Hall EH, Schoenbach KH, Beebe SJ. Nanosecond pulsed electric fields induce apoptosis in p53-wildtype and p53-null HCT116 colon carcinoma cells. Apoptosis 2007; 12: 1721-31.

20.  Athanasiou A, Karkambounas S, Batistatou A mfl. The effect of pulsed electromagnetic fields on secondary skin wound healing: an experimental study. Bioelectromagnetics 2007; 28: 362-8.

21.  Jorgensen WA, Frome BM, Wallach C. Electrochemical therapy of pelvic pain: effects of pulsed electromagnetic fields (PEMF) on tissue trauma. European Journal of Surgery 1994; 574 (Supplement): 83-6.

22.  Mihajlovic-Madzarevic V, Pappas P. Treatment of refractory seizures due to a benign mass present in the corpus callosum with an ion magnetic inductor_case report. Brain Tumor Pathol 2005; 22: 93-5.

23.  Giannakopoulos XK, Giotis C, Karkabounas SC mfl. Effects of pulsed electromagnetic fields on benign prostate hyperplasia. International Urology and Nephrology 2011 (DOI 10.1007/s11255-011-9944-7).


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner