Skip to main content

Manglende data om antidepressiva

Det farmasøytiske firmaet Pfizer har sittet på data som viser at dets antidepressive middel Edronax (reboxetin) ikke er effektivt og til og med kan være skadelig. Dette medikamentet skal hindre gjenopptak av signalstoffet noradrenalin (en selektiv noradrenalin reopptakshemmer, SNRI). I en analyse av 13 forsøk hvorav åtte tidligere ikke var blitt publisert, kom det fram at data for 74 prosent av pasientene som tok medikamentet, var utelatt. Når de manglende dataene til slutt ble inkludert i datamaterialet, ble det påvist at Edronax ikke var mer effektiv enn sukkerpiller (placebo). Mange pasienter fikk så plagsomme bivirkninger at de måtte slutte med medikamentet.

De få studiene som har blitt publisert, inkluderte resultater fra bare 26 prosent av alle studiedeltakerne. Ikke uventet overvurderte studiene medikamentets effekt samtidig som det nedvurderte eventuelle bivirkninger.

Dette tas opp i en lederartikkel i det ledende medisinske tidsskriftet British Medical Journal, og redaktørene er bekymret for at dette og liknende eksempler skal undergrave tilliten til publisert forskning. Skal man få tiltro til forskningen, må alle studier publiseres og alle deltakerne være med i datamaterialet. IM

LES OGSÅ  Antidepressiva fungerer ikke ved bipolar lidelse

Kilde: Loder E, Godlee F. Missing clinical trial data: setting the record straight. BMJ 2010; 341: 787-8.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner