Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2011 > Manglende data om antidepressiva

Manglende data om antidepressiva

Det farmasøytiske firmaet Pfizer har sittet på data som viser at dets antidepressive middel Edronax (reboxetin) ikke er effektivt og til og med kan være skadelig. Dette medikamentet skal hindre gjenopptak av signalstoffet noradrenalin (en selektiv noradrenalin reopptakshemmer, SNRI). I en analyse av 13 forsøk hvorav åtte tidligere ikke var blitt publisert, kom det fram at data for 74 prosent av pasientene som tok medikamentet, var utelatt. Når de manglende dataene til slutt ble inkludert i datamaterialet, ble det påvist at Edronax ikke var mer effektiv enn sukkerpiller (placebo). Mange pasienter fikk så plagsomme bivirkninger at de måtte slutte med medikamentet.

De få studiene som har blitt publisert, inkluderte resultater fra bare 26 prosent av alle studiedeltakerne. Ikke uventet overvurderte studiene medikamentets effekt samtidig som det nedvurderte eventuelle bivirkninger.

Dette tas opp i en lederartikkel i det ledende medisinske tidsskriftet British Medical Journal, og redaktørene er bekymret for at dette og liknende eksempler skal undergrave tilliten til publisert forskning. Skal man få tiltro til forskningen, må alle studier publiseres og alle deltakerne være med i datamaterialet. IM

Kilde: Loder E, Godlee F. Missing clinical trial data: setting the record straight. BMJ 2010; 341: 787-8.

You may also like
Kumelk- og glutenfri sjokoladekake
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier
Epikrise fra en uavklart borreliosepasient
Alene i kampen mot kreft

Legg igjen et svar