Skip to main content

Manipulert studie om autisme og kvikksølv i vaksiner

Kvikksølvinnhold i vaksiner har i flere land vært mistenkt for å bidra til økt forekomst av autisme. En studie fra Danmark i 2003 slo en gang for alle tilsynelatende fast at dette ikke var riktig. Nå viser det seg at studien er basert på juks.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

Kvikksølvforbindelsen Tiomersal inneholder rundt 50 prosent kvikksølv og er blitt brukt som konserveringsmiddel i vaksiner siden 1930-tallet.1 I ørsmå mengder hindrer det vekst av bakterier og sopp i vaksinen. Dette tilsetningsstoffet er blitt kraftig kritisert både av en del fagfolk og av foreldre til barn som har utviklet autisme. Mange har spekulert på om det er tiomersal som har gjort stadig flere barn syke.

Da danske myndigheter fikk fjernet tiomersal fra alle vaksiner i 1992, lurte mange på om dette ville føre til en nedgang i hyppigheten av autisme. Svaret kom i en artikkel i 2003 i tidsskriftet Pediatrics.2 Artikkelen ble mye omtalt fordi den tilsynelatende la denne saken død en gang for alle. Ifølge studien fant man ingen målbar nedgang i forekomsten av autisme etter fjerningen av tiomersal – tvert imot hadde forekomsten økt. Det ble derfor opplest og vedtatt at tiomersal i vaksiner ikke bidrar til å utvikle autisme. Nå viser det seg at artikkelen er basert på juks.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Oversiktsanalyse «]En forskergruppe publiserte i 2004 en gjennomgang av 12 studier publisert i vitenskaplige artikler som enten mente å bekrefte en sammenheng mellom tiomersal i vaksiner og autisme eller som ikke fant noen sammenheng.6 Konklusjon på denne gjennomgangen var at de studiene som viste en sammenheng, hadde vesentlige mangler i måten studiene var gjennomført på, og at konklusjonen derfor var trukket på sviktende grunnlag. Denne studien vektlegges av Statens Legemiddelverk der de på sin nettside omtaler problemstillingen.1 [/gdlr_box_icon]

Frigitte dokumenter

LES OGSÅ  Uetisk markedsføring av influensavaksine?

I USA skal en egen lov (Freedom of Information Act) sikre tilgang til offentlige dokumenter. Koalisjonen for kvikksølvfrie medikamenter (”Coalition for Mercury-Free Drugs”) har brukt denne loven for å få tilgang til dokumenter fra USAs Senter for sykdomskontroll (CDC) om”Danmarksstudien”.3 En av forfatterne av studien arbeidet ved CDC, som både finansierte studien og hadde en finger med i spillet omkring publisering av den. CDC kan sammenliknes med Folkehelseinstituttet i Norge, selv om sistnevnte har videre arbeidsoppgaver.

Frigitte dokumenter viser at flere ansatte ved CDC var klar over at de danske dataene indikerte at fjerning av tiomersal fra vaksiner førte til en nedgang i forekomsten av autisme. Til tross for dette bidro de til 2003-artikkelen som ekskluderte denne muligheten, og i stedet feilaktig framstilte det som om det hadde vært en økning. Dessuten konkluderte de feilaktig at tiomersal i vaksiner ikke kan forårsake autisme. Studien var i tillegg slik lagt opp at den ikke ville kunne påvise realitetene.

De frigitte dokumentene fortalte med all tydelighet at studien utelot store mengder data som viste at forekomsten av autisme faktisk gikk ned etter et kvikksølv ble fjernet fra danske vaksiner. De CDC-ansatte var klar over at data var utelatt og kontaktet til og med redaktøren av det medisinske fagtidsskriftet Pediatrics for å få framskyndet ekspertvurderingen av manuskriptet, slik at artikkelen kunne publiseres så raskt som mulig.

I oktober 2011 krevde Koalisjonen mot kvikksølv i medikamenter at CDC øyeblikkelig gransket dem som hadde bidratt til forskningsjuks. Koalisjonen anmodet også om at den mye siterte artikkelen ble trukket tilbake fra Pediatrics.

Her hjemme har Folkehelsa i sine vurderinger av hvilke bivirkninger MMR-vaksinen kan tenkes å ha, brukt denne studien som dokumentasjon for at MMR ikke kan forårsake autisme. De har heller ikke tatt hensyn til at slike epidemiologiske studier uansett ikke egner seg til å sannsynliggjøre eller avvise sammenhenger med sjeldne tilstander fordi de har for liten ”utsagnskraft”.

Forøvrig har USAs myndigheter tatt ut tiltale mot Poul Møller, hovedansvarlig for ”Danmarksstudien”, for underslag av deler av forskningsmidlene.3 Det ser derfor ut til at denne mannen derfor både har vært vitenskapelig uredelig og har forsynt seg grovt av forskningsmidlene som skulle finansiere studien.

LES OGSÅ  Hvorfor neseblod etter Astra Zeneca-vaksinen?

Mer snusk i 2003-studien

I juni 2000 ble det avholdt en hemmelig konferanse i USA for å diskutere en studie som undersøkte en mulig sammenheng mellom økende doser av tiomersal (kvikksølv) i vaksiner og risikoen for utviklingsforstyrrelser i nervesystemet. Studien var basert på en database med vaksine-informasjon om barn fra visse helseorganisasjoner som var betalt for å delta. På konferansen deltok 51 forskere, representanter for den farmasøytiske vaksineindustrien og en representant for Verdens helseorganisasjon (WHO). Allmennheten og mediene var ekskludert, noe som ifølge den amerikanske legen Russell L. Blaylock var ulovlig. Konklusjonene fra møtet var ifølge Blaylock ganske sjokkerende, siden de bekreftet at det var et dose-/responsforhold mellom tiomersal og risiko for å utvikle autisme og andre skader i nervesystemet.4

I diskusjonen på møtet framgikk årsaken til at møtet var avholdt i hemmelighet: Konklusjonene kunne nemlig ha ødelagt allmennhetens tiltro til vaksinasjonsprogrammet, og enda viktigere: de kunne ha påvirket vaksinemyndighetene negativt. Da resultatene fra studien ble publisert i 2003 i tidsskriftet Pediatrics,2 var ”problemet” løst ved at forskerne hadde inkludert et nytt datasett, reorganisert inklusjonskriteriene og restrukturert pasientgrupperingene. I motsetning til det som ble presentert på konferansen, var resultatene i den trykte artikkelen ikke lenger statistisk holdbare.

Blaylock er meget kritisk til en rekke utsagn som kom fram på konferansen og til at ledende eksperter på giftvirkninger av kvikksølv i nervesystemet var ekskludert fra konferansen. Dette og andre problematiske forhold ved studien utdyper han i en artikkel fra 2008.4

I den trykte artikkelen i Pediatrics oppga førsteforfatteren at han arbeidet for USAs senter for sykdomskontroll (CDC), mens han i virkeligheten arbeidet for den farmasøytiske vaksineprodusenten GlaxoSmithKline. Han forlot sin stilling ved CDC rett etter konferansen. Redaktørene av Pediatrics burde ha oppgitt denne interessekonflikten da de ble gjort oppmerksomme på den, men det ville de ifølge Blaylock ikke gjøre.

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Tiomersal i norske vaksiner«]I 2008 innførte Norge et forbud mot å produsere, importere, eksportere, omsette og bruke stoff eller stoffblandinger som inneholder kvikksølv. Forbudet omfatter ikke tiomersal som konserveringsmidler i vaksiner eller produkter der innholdet av kvikksølv utgjør mindre enn 0,001 vektprosent.1
Bakgrunnen for at tiomersal som konserveringsmiddel i vaksiner ble unntatt, er at det i visse situasjoner regnes å være et nødvendig konserveringsmiddel i vaksineglass som inneholder flere vaksinedoser. Tiomersal er tungt og vil legge seg på bunnen, slik at det ved dårlig risting vil komme varierende mengde tiomersal i hver vaksinedose. Teoretisk kan resultatet bli ingenting i noen vaksiner og ti ganger beregnet gjennomsnittsmengde i enkelte vaksinedoser.
Ingen av vaksinene som brukes i det norske barnevaksinasjonsprogrammet, inneholder tiomersal som konserveringsmiddel. Det er heller aldri tilsatt i vaksiner som inneholder levende mikroorganismer slik som MMR- og BCG-vaksine. Influensavaksiner for sesongen 2009/2010 inneholdt ikke tiomersal, mens vaksinen mot svineinfluensa, Pandemrix, inneholdt små mengder.1
Norske ”barnevaksiner” er på oppdrag fra lege Geir Flatabø undersøkt ved et uavhengig amerikansk laboratorium. Ingen inneholdt kvikksølv.5 [/gdlr_box_icon]

Les også:

LES OGSÅ  Slimhinneforsvaret stopper influensavirus der infeksjonen starter

Virus, vaksiner og makt

Virus i oppdrettsnæringa – et redskap til maktkonsentrasjon?

Kan fugleinfluensa smitte mennesker?

Heksejakt på britisk vaksinekritiker

Økonomiske bindinger og skjulte motiver

Kommer vinden til å snu?

Aluminium i vaksiner – er det farlig?

Kilder:

1.  Tiomersal i vaksiner (www.legemiddelverket.no/templates/InterPage____80890.aspx). [9.11.2011]

2.  Verstraeten T, Davis RL, DeStefano F mfl. Safety of thimerosal-containing vaccines: a two-phased study of computerized health maintenance organization databases. Pediatrics 2003; 112: 1039-48.

3.  Coalition for Mercury-Free Drugs. Scandal exposed in major study of autism and mercury. The Sacramento Bee 2011; 25. oktober (www.sacbee.com/2011/10/25/4005040/scandal-exposed-in-major-study.html).

4.  Blaylock RL. The truth behind the vaccine cover-up. Medical Veritas 2008; 5: 1714-26. (Artikkelen kan lastes ned gratis fra russelblaylockmd.com.)

5.  Personlig meddelelse fra Geir Flatabø 10. november 2011.

6.  Parker SK, Schwartz B, Todd J mfl. Thimerosal-containing vaccines and autistic spectrum disorder: a critical review of published original data. Pediatrics 2004; 114: 793-804.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner