Skip to main content

Manuelle terapier

En rekke manuelle terapier er aktuelle ved kroniske smerter. Kiropraktikk og massasje er best dokumentert, men også kraniosakralterapi og naprapati kan hjelpe.

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

Manuelle terapier som kiropraktikk og massasje brukes mye ved kroniske smerter. Slike metoder fokuserer på fysiologiske strukturer og systemer, inkludert knokler og ledd, bløtvev, sirkulasjonssystemet og lymfesystemet. Behandlinga kan være effektiv ved kroniske smerter dersom terapeutene retter den inn mot spesifikke behov hos hver enkelt pasient.

Kiropraktikk

Blant teknikkene kiropraktorer bruker, er manipulering av ryggsøylen mest vanlig ved kroniske ryggsmerter. Studier viser at slik behandling har kliniske fordeler sammenliknet enten med narremanipulasjoner eller behandlinger som anses å være ineffektive eller til og med farlige, slik som henholdsvis sengeleie og å ligge i strekk. Manipulasjon var imidlertid verken mer eller mindre effektiv enn andre utbredte terapier for ryggsmerter, for eksempel medikamentell behandling, fysioterapi, ulike øvelser eller omsorg gitt av en allmennpraktiserende lege.1 I en ny meta-analyse ble det påpekt at studiene ikke hadde god nok kvalitet til at man kunne konkludere sikkert om effekten av manipulering av ryggsøylen mot smerter i nedre del av ryggen.2 

Manipulering av ryggsøylen er også blitt brukt i behandlingen av en rekke andre smertefulle tilstander, inkludert fibromyalgi, karpaltunnelsyndrom, migrene, spenningshodepine, skulder- og menssmerter. Slik behandling er funnet å være mer effektiv i å redusere smerte enn behandlinger den er sammenliknet med i en rekke (men ikke alle) studier.3

Massasje

Det er omfattende støtte for at massasje kan være virksomhet ved kroniske smerter. I en gjennomgang fra den anerkjente Cochrane-sammenslutningen var massasje bedre enn mobilisering av ledd, avslapsningsterapi, fysioterapi, akupunktur og opplæring i egenomsorg for behandling av smerter med ukjent årsak i nedre deler av ryggen. Kombinasjonen av massasje med øvelser (vanligvis tøyning) og opplæring var effektivt. De gunstige virkningene varte minst et år etter avsluttet behandling, og ingen alvorlige bivirkninger ble rapportert.4

LES OGSÅ  Bruk av badstue er sunt

I en studie ble pasienter med ulike former for kronisk smerte ved loddtrekning tilordnet enten massasje eller standard medisinsk behandling. Begge behandlingsformer reduserte smertene, men tre måneder etter endt behandling var effektene bare til stede i massasjegruppa.5

Basert på den relativt omfattende forskningen som er utført på massasje for smerter, konkluderer en oversiktsartikkel med at massasje er effektiv for smerter i nedre del av ryggen, sannsynlig effektiv for skuldersmerter og mulig effektiv ved fibromyalgi og nakkesmerter.3

Naprapati

Svenske forskere ønsket å sammenlikne effekten av naprapati med råd om å være fysisk aktiv på smerter i rygg og nakke inntil ett år etter at behandling var påbegynt. Naprapati utføres hovedsakelig i Sverige, Finland, Norge og USA og er en terapiform som kombinerer berøring, massasje og manuelle manipulasjoner av muskel- og skjelettsystemet. Målet med slik behandling er å redusere smerte og uførhet i nerver, muskler og skjelett.

Studien omfattet 409 personer med uspesifikke smerter/uførhet i rygg og/eller nakke og som hadde vart i minst to uker. Det ble trukket lodd om hvem som skulle få manipulering/oppmykning av ryggsøylen, massasje og tøyning (naprapatigruppa) eller råd fra en lege om å holde seg aktiv og hvordan de best kunne takle smertene (kontrollgruppa). Personene utfylte et spørreskjema i uke 26 og 52 om smerteintensitet, uførhet og helsestatus.

En større andel av naprapatigruppa hadde klinisk betydningsfull reduksjon i smerte og uførhet både 26 og 52 uker etter oppstart enn av dem som fikk standard legeråd. Naprapatigruppa hadde også større reduksjon av kroppssmerter og bedre sosial funksjon enn kontrollgruppa. Forskerne konkluderte at naprapati var effektiv både på kort og lang sikt og derfor burde vurderes for pasienter med uspesifikke smerter i rygg og nakke.6

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Sjekk madrassen!»]Folk med kroniske smerter i nedre del av ryggen der man ikke vet årsaken, kan med fordel undersøke madrassen. Tross alt tilbringer de fleste av oss omkring 1/3 av livet i senga. Hvis madrassen er bløt, kan det være gunstig å bytte den ut med en som er middels hard. Her kan man med fordel søke om råd fra en kiropraktor eller naprapat før man går til innkjøp av ny madrass. Et forsøk illustrerer betydningen av å ha en riktig tilpasset madrass.

LES OGSÅ  «Å se på film letter smerte etter operasjoner»

En gruppe forskere undersøkte 313 voksne som hadde vondt i ryggen når de lå i senga og når de reiste seg. De ble undersøkt før oppstart og etter 90 dager. Hver av deltakerne fikk ved loddtrekning enten en hard madrass (hardhet 2-3 på en standardisert skala der 1 er hardest og 10 er mykest) eller en middels hard madrass (hardhet 5-6). Etter 90 dager var det mindre ryggproblemer hos dem som hadde ligget på en middels hard madrass.8[/gdlr_box_icon]

Alexanderteknikk

En omfattende britisk studie sammenliknet Alexanderteknikk med massasje hos 579 pasienter med smerter i nedre del av ryggen. Metoden ble utviklet på 1890-tallet av den australske skuespilleren Frederick M. Alexander (1869–1955), og en hjørnestein i behandlingen er å få hode, nakke og rygg i naturlig balanse, slik vi hadde som barn.

Studien delte inn forsøkspersonene i fire grupper, hvorav etter loddtrekning en firedel fikk normal omsorg (kontrollgruppe), en annen firedel massasje, en tredje og en fjerde firedel hhv. seks og 24 timer med Alexanderteknikk. Sistnevnte leksjoner foregikk med én instruktør per pasient. Halvparten av deltakerne i hver gruppe fikk også råd om trening. Alexanderteknikk og trening, men ikke massasje, viste seg å ha langsiktige fordeler for pasientenes ryggproblemer etter ett år. Seks leksjoner med Alexanderteknikk etterfulgt av anbefaling om trening var nesten like effektivt som 24 leksjoner.7

Kraniosakralterapi

Kranio kommer av ordet kranium, som betyr hodeskalle, og sakral det som har med ryggen, korsbeinet (nederst i ryggen) og hoftene å gjøre. Ifølge kraniosakralterapeuter kan bevegelseshemminger i hodeskallen forstyrre de rytmiske pulsene av ryggmargsvæsken fra kraniet til korsbeinet. Terapien omfatter lette trykk, banking og bevegelser for å påvirke denne kranio-sakrale pulsen. Hensikten er også å øke blodsirkulasjonen og redusere spenningen mellom ulike deler av nervesystemet.

I en oversiktsartikkel om alternativmedisinske teknikker og smerte ble det kun funnet én om kraniosakralterapi ved spenningshodepine. Pasienter som fikk en spesiell form for kraniosakralterapi (CV4-teknikk) hadde mindre intense smerter enn kontrollgruppa. I en oversikt over manuelle terapier for spenningshodepine ble det konkludert at det finnes moderat dokumentasjon for at denne teknikken kan være fordelaktig for smerter ved spenningshodepine.3

Manuell terapi til hjemmebruk?

Enkelte vil kvie seg for å oppsøke en terapeut og tror at de selv eller en av deres nærmeste, like gjerne kan skyve ryggvirvler på plass eller gi massasje. Imidlertid er dette fag som må læres, og ingen amatør bør gi seg i kast med for eksempel å rette opp skjevheter i nakken. Vi vil derfor tilrå at man spør en fagperson til råds om hva man kan gjøre selv og holder seg til enkle teknikker man kan få hjelp til å utføre hjemme uten risiko for å gjøre vondt verre.

LES OGSÅ  Gir mobilstråling hodepine?

Kilder:

1.  Assendelft WJJ, Morton SC, Yu E mfl. Spinal manipulative therapy for low-back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004; nummer 1: CD000447 (DOI: 10.1002/14651858.CD000447.pub2.).

2.  Rubinstein SM, van Middelkoop M, Kuijpers T mfl. A systematic review on the effectiveness of complementary and alternative medicine for chronic non-specific low-back pain. Eur Spine J 2010; 19: 1213-28.

3.  Tan G, Craine MH, Bair MJ mfl. Efficacy of selected complementary and alternative medicine interventions for chronic pain. Journal of Rehabilitation Research & Development 2007; 44: 195-222.

4.  Furlan AD, Imamura M, Dryden T mfl. Massage for low-back pain. Cochrane Database of Systematic Reviews 2004; nummer 4: CD001929 (DOI: 10.1002/14651858.CD001929.pub2.).

5.  Walach H, Güthlin C, König M. Efficacy of massage therapy in chronic pain: a pragmatic randomized trial. The Journal of Alternative and Complementary Medicine 2003; 9: 837-46.

6.  Skillgate E, Bohman T, Holm LW mfl. The long-term effects of naprapathic manual therapy on back and neck pain – Results from a pragmatic randomized controlled trial. BMC Musculoskeletal Disorders 2010; 11 (26).

7.  Little P, Lewith G, Webley F mfl. Randomised controlled trial of Alexander technique lessons, exercise, and massage (ATEAM) for chronic and recurrent back pain. BMJ 19-8-2008; 337 (19. august): a884.

8.  Kovacs FM, Abraira V, Pena A, Martin-Rodriguez JG, Sánchez-Vera M, Ferrer E, Duano D, Guillén P, Gestoso M, Muriel A, Zamora J, del Real MTG, Mufraggi N. Effect of firmness of mattress on chronic non-specific low-back pain: randomised, double-blind, controlled, multicentre trial. The Lancet 2003; 362: 1599-1604.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner