Skip to main content

Marihuana versus hamp

[wcm_restrict]

Hva er likheter og forskjeller? Hva brukes de til? Her følger en oversikt. 

Tekst Iver Mysterud

Kort fortalt
Dette er femte av sju artikler om medisinsk cannabis. Artikkel 1, 2 og 3 sto i nummer 5/2019, og artikkel 4 står i dette nummeret. Mens både marihuana og hamp kommer fra cannabisplanten, har hamp lavere nivå av det psykoaktive stoffet THC. Hamp inneholder normalt 0,3 prosent eller mindre THC, mens marihuana kan inneholde 5–15 prosent. Andelen THC avhenger av hvilken del av planten som brukes. Marihuana blir typisk brukt enten for medisinske formål eller som et nytelses- eller rusmiddel, mens hamp har et videre bruksområde som spenner fra mat og medisin til klær, bygningsmaterialer, etanol (alkohol), kroppspleie og bioplast. Marihuana må dyrkes under nøye kontrollerte temperatur- og fuktighetsforhold, mens hamp vokser og trives i de fleste klimasonene. Hamp er i ferd med å bli et viktig landbruksprodukt i USA.

Mens både marihuana og hamp kommer fra cannabisplanten, inneholder hamp langt mindre THC, normalt 0,3 prosent eller mindre, mens marihuana kan inneholde 5–15 prosent. Andelen THC avhenger av hvilken del av planten som blir brukt.1 Vi presiserer at ”hamp” både brukes om selve planten og produktene man får fra den. Tilsvarende gjelder for ”marihuana”.

LES OGSÅ  Medisinsk cannabis – ja takk!

Marihuana brukes enten medisinsk eller som et nytelses- eller rusmiddel, mens hamp har et videre bruksområde som spenner fra mat og medisin til klær, bygningsmaterialer, etanol (alkohol), kroppspleie og bioplast. Faktisk finnes hele 50 000 industrielle anvendelser av hamp. Man kan ikke ”bli høy” av å røyke hamp, og det er dets høye innhold av CBD som gjør planten medisinsk attraktiv.1,2

Marihuana må dyrkes under nøye kontrollerte temperatur- og fuktighetsforhold, mens hamp vokser og trives i de fleste klimasonene. Generelt dyrkes plantearten Cannabis sativa utendørs. Den har lange og smale blader, høyt innhold av CBD og lavt innhold av THC. Den har derfor ingen psykoaktive virkninger.

Arten Cannabis indica har kortere og bredere blader, vokser best innendørs og inneholder mer THC, som forårsaker den stimulerende effekten de fleste nytelses-/rusbrukere av marihuana er ute etter.1

Det er framavlet en rekke hybrider, så det er ikke mulig å identifisere disse kvalitetene fra artsnavnet alene. Ifølge en lov fra USA (2014 Farm Bill) refererer hamp til Cannabis sativa-planter med 0,3 prosent eller mindre THC.1

Hamp som industrielt landbruksprodukt

I delstaten Colorado i USA ble det i 2013 lov å dyrke hamp kommersielt og til forskningsformål. Dette forutsatte at bøndene kunne dokumentere at THC-nivåene var under 0,3 prosent og at de betalte for en tillatelse til slik produksjon. I 2014 tillot en landbrukslov i USA dyrking av hamp for utvalgte forsknings- og pilotprogrammer. Etter dette har en rekke delstater vedtatt lover som tillater hampdyrking. I 2018 vedtok USA en lov som tillater hampdyrking på generell basis.1

Enkelte i USA lurer på om hamp kan erstatte tobakk som en ny type avling som mange kan tjene penger på. Dette vil være velkomment i en tid med lavere inntekter i landbruket, der mange bønder sliter økonomisk.1

LES OGSÅ  Trusselen fra farmasøytisk industri

Selv om dyrking av hamp nå er lovlig i USA, betyr det ikke at CBD-produkter automatisk er lovlige. De reguleres av et annet lovverk, og produkter må godkjennes av Mat- og legemiddelverket (FDA).1 Hampolje kan markedsføres lovlig forutsatt at det ikke nevnes innhold av CBD eller man kommer med påstander om å kunne kurere sykdom.1

Bærekraftig plante

Hamp er et bærekraftig materiale som kan erstatte trær for papirproduksjon, fordi planten har en vekstsyklus på bare fire til seks måneder. Dyrking av hamp krever ikke bruk av sprøytemidler og er dermed gunstig for jordsmonnet og miljøet. Årsaken er at hamprøttene er tette og går dypt ned i jorda og derfor avstøter ugras på naturlig vis.

Fordi hampplantene vokser så nær hverandre, kan de dyrkes på små områder, og dette reduserer arealkravene samtidig som det gir høyere avlinger grunnet rask vekst. Hamp gror mer som et ugras som tolererer ulike klimaforhold og jordtyper og krever relativt lite vann. Hamp ble til og med brukt til å trekke ut giftstoffer i jordsmonnet etter atomreaktorulykken ved Tsjernobyl i 1986.1

Ernæringsmessige fordeler av hamp

Hampfrø inneholder nesten like mye protein som soyabønner, det vil si 34 prosent, og alle menneskets ni essensielle aminosyrer og ytterligere 11 ikke-essensielle.3 Blant seks betinget essensielle aminosyrer er særlig innholdet av arginin høyt.1

To dominerende proteiner i hampefrø – albumin og edestin – er rike på essensielle aminosyrer, med profiler som kan sammenliknes med eggehvite. Innholdet av edestin i hamp er blant de høyeste i alle plantearter. Hampprotein er lett å fordøye fordi det mangler stoffer som hemmer oligosakkarider (sukkerarter) og enzymet trypsin, som kan påvirke opptaket av proteiner negativt.1

LES OGSÅ  Hvorfor ble cannabis borte som medisin?

Hampfrø er også en god kilde til plantebaserte omega-3-fettsyrer og har et forholdstall mellom omega-6- og omega-3-fettsyrer på 3:1. Hampfrø, særlig de som har skallet intakt, er også rike på fiber og inneholder en rekke vitaminer og mineraler, inkludert vitamin E, B-vitaminer, magnesium, fosfor, kalium og sink.1

Det er med andre ord mange fordeler forbundet med dyrking av hamp, som også vokser raskt i et norsk klima. Mulighetene for industriell hampproduksjon i Norge vil bli tatt opp i en egen gjesteartikkel i et senere nummer.

Kilder:

1 Mercola J. Growing hemp legalized in this country. Mercola.com 8.1.2019. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2019/01/08/growing-industrial-hemp-legalization.aspx

2 Mercola J. The many medicinal benefits of cannabis and cannabidiol (CBD). Mercola.com 2.2.2019. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2019/02/02/cannabis-cannabidiol-benefits.aspx?utm_source=dnl&utm_medium=email&utm_content=art1&utm_campaign=20190202Z2&et_cid=DM263770&et_rid=534994219

3 https://www.sanabona.no/nettbutikk/matvarer/15/3/mathamp/hampfro-uten-skall-150-g-detaljer.html

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner