Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Aktuelt > Avsluttet! MAT & ATFERDS årlige konferanse i Sandvika, 16. mars 2019

Avsluttet! MAT & ATFERDS årlige konferanse i Sandvika, 16. mars 2019

Tema for konferansen: Autisme og Ernæringsterapi

Vi ser på sammenhengen mellom kosthold og psykisk helse ved å ta for oss autismespekteret som rommer mer enn det som mange oppfatter som autisme. 

Flere og flere hevder i dag at autisme ikke lenger kan sees på som en sykdom, men at det heller er et symptom.

Denne dagen vil du møte fagpersoner, representanter fra helsemyndighetene, politikere, pårørende og personer med brukererfaring.
Du vil også møte foreldre som har barn diagnotisert med autisme og som har positive erfaringer og gode resultater med kostholdsendringer. 

Les mer og bestill billett her

Annonse:

Legg igjen et svar