Skip to main content

Mat og helse – en sammenheng?

Skal din mat være din medisin? Hva slags meninger har vi om årsakssammenhenger mellom livsstil og helse?

Tekst  Helge Christie    

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Matpolitikk»]Denne spalta presenterer klare meninger om norsk mat- og landbrukspolitikk. Her kommer et bidrag av Helge Christie.[/gdlr_box_icon]

Forskning har gitt oss kunnskap om mange deler. Imidlertid virker forskningsresultater noen ganger tilsynelatende å være motstridende. Hvordan setter folk det hele sammen? Hva slags tolkninger og synteser lager de? Hvilke verdier, overbevisninger og intensjoner bruker folk for å gi mening om årsakssammenhenger? Når hjernen skal finne fram blant alle sanseinntrykk og tolke dem, både utelater, generaliserer og fordreier den våre inntrykk. Det krever øvelse å få hjernen til å utelate og generalisere passe mye uten å fordreie. Hvilke programmer lar folk få styre hjernen med?

Økologisk mat

Mange forskere, media og store folkegrupper mener at økologisk mat ikke er sunnere enn konvensjonelt produsert mat. Hva forstår de da med sunnet eller helse? En mulighet er at folk velger å la hjernene styres av et program som leter etter enten-eller-, alt eller ingenting-svar. Da utelater de valgmuligheter med kontinuitet eller flerdimensjonalitet. Hvilket syn har de på årsak og virkning? Kjemiske plantevernmidler, tilsetningsstoffer, stoffer som dreper, hindrer, hermer etter hormoner – hvor blir det av dem i næringskjeden fra jord til bord? Idehistorisk er det interessant å se hvor lenge noen kan holde fast på at økologisk mat ikke er sunnere, bedre for vår helse og for miljøet.

Sammenheng mat og helse?

Japanske myndigheter fant i 2015 plantevernmiddelrester i hval fra norske hvalfangere og la ned forbud mot import og kjøp av hvalkjøtt.1 Hvordan henger dette på greip? Økologiske produksjonsmetoder har forbud mot bruk av kjemiske plantevernmidler og bruker dem følgelig ikke. Hvor mange kan da tro at økologiske produksjonsmetoder er årsak til at det finnes plantevernmiddelrester i hvalkjøtt? Hvis all planteproduksjon hadde vært uten kjemiske plantevernmidler, ville hvalkjøtt da inneholdt plantevernmiddelrester? Hvis matproduksjonen legges om til økologisk produksjonsmetode, ville ikke følgen være redusert risiko for å finne uønskete plantevernrester i hvalkjøtt?

LES OGSÅ  Fra grandiosa og ingen belastning til fiskekaker og dype knebøy

Detalj og helhetssammenheng

Et overordnet program som hjernen bruker, er at den velger på skalaen mellom å se detaljer og større årsakssammenhenger. Ett program er innstilt på ”at jeg tror det ikke før jeg ser det – før det er ”bevist” og at alle forskere er enig”.

En slik oppfatning er vanlig og betyr at man er programmert til å fastholde bare én side av valgmulighetene. I den andre enden av skalaen kunne man tenke seg forestillingen om at alt nødvendigvis henger sammen med alt annet, og at uansett hva vi gjør, blir det galt. ”Alt er farlig”. Dette er uttrykk for en enten-eller, alt eller ingenting-forståelse.

En gylden middelvei kan være forståelsen at en sunn jord skaper sunne planter, som skaper sunne dyr, som igjen skaper sunne mennesker. Omvendt viser en helhetlig forståelse at kjemiske plantevernmidler som brukes mot planter, kan spises av dyr som spises av mennesker. Er det ikke da usunt å bruke kjemiske plantevernmidler? Er ikke økologisk mat bedre for oss enn om vi spiser matvarer hvor man har brukt kjemiske sprøytemidler?

[gdlr_box_icon icon=»none» title=»Om forfatteren»]Helge Christie (f. 1950) er nysgjerrig oppmuntrer og kreativ meningsskaper. Han har universitetsutdanning i biologi, sosiologi, matkultur, historie (bachelor) og har dessuten lært NLP, nevro-semantikk, meta-coaching og har diplom i selvrealiseringspsykologi. Christie er en av initiativtakerne til Rørosmeieriet og Matregion Røros og arbeider til daglig som meta-coach. Han har utgitt 12 bøker om mat, handel og historie. E-post: foodhist@bbnett.no, www.helgechristie.com[/gdlr_box_icon]

Kilde:

1.  Norsk hvalkjøtt kastet i Japan. 13.3.2015. http://www.dagligvarehandelen.no/norsk-hvalkjott-kastet-japan/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner