Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2014 > Maur forstyrres av mobilstråling

Maur forstyrres av mobilstråling

Forskere over hele verden er opptatt av nedgangen i bestander av bier og pollinerende insekter, men ingen kjenner årsaken(e). I VOF 2/2010 omtalte vi forskning som indikerer at økt eksponering for svak mikrobølgestråling fra mobiltelefoner kan være del av problemet, og vi nevnte en ny studie i nr. 6/2011.

En studie fra 2012 testet effekten av slik stråling på en annen type sosiale insekter, nemlig en maurart (Myrmica sabuleti). Belgiske forskere hadde først studert hvilken betydning syn og lukt hadde for at maurene kunne finne mat. I den nye studien gjorde de identiske eksperimenter med tilstedeværelse av stråling fra GSM-telefoner og basestasjoner for slik stråling. Da viste det seg at maurene fikk problemer med å finne mat basert på lukt og syn. Etter å ha slått av strålingen en stund fikk maurene tid til å komme seg og ble testet på nytt. Da hadde de dårligere evne til å finne mat enn før de hadde blitt utsatt for stråling. Etter at de på nytt hadde øvd seg opp til å finne mat, ble de utsatt for stråling en gang til. Ikke bare tapte de alle ferdigheter de hadde oppøvd, men dette skjedde bare etter noen timer i stedet for et  normalt tidsrom på flere dager. Maurene hadde da fullstendig mistet sin visuelle hukommelse, mot normalt å ha bevart rundt ti prosent. Påvirkningen etter GSM-stråling var større på det visuelle minnet enn på luktminnet. Forskerne mener at slik stråling kan ha negative effekter på et vidt spekter av insekter som bruker lukt- og/eller visuell hukommelse, hvilket også gjelder bier. IM

Kilde:

Cammaerts M-C, De Doncker P, Patris X mfl. GSM 900 MHz radiation inhibits ants’ association between food sites and encountered cues. Electromagnetic Biology and Medicine 2012; 31: 151-65. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22268919

You may also like
Frankrike forbyr mobiltelefoner på skolen
Trådløse nettverk? Ikke i skoler og barne- hager på Kypros
Oppdatering om stråling fra andre land
Danske skolejenter fikk rett: Mobilstråling hemmer frøspiring

Legg igjen et svar