Skip to main content

Medfødt og ervervet immunitet

Det foreligger gode argumenter for at mange ikke vil ha stor nytte av vaksiner og at en bedre strategi er å stimulere vårt medfødt immunforsvar mot sykdomsframkallende organismer. Smitte fører til at immunsystemet lagrer reaksjoner til framtidig bruk av det som kalles et adaptivt immunsystem. Dersom koronavirus i ulike varianter tidligere har smittet de fleste av oss, er de fleste allerede immune mot SARS-CoV-2, noe som vises ved at svært få blir alvorlige syke selv om de er smittet.

Tekst Dag Viljen Poleszynski

Kort fortalt

Menneskets immunforsvar er resultat av årmillioners evolusjon og har gjort det mulig å overleve og leve i symbiose med virus, bakterier og andre mikroorganismer.
Når vi utsettes for sykdomsframkallende virus og andre mikroorganismer, lagrer vårt immunapparat informasjon som gjør oss i stand til å bekjempe liknende organismer på et senere tidspunkt.
SARS-CoV-2 likner på andre koronavirus som mange allerede er smittet av, og de har derfor lagret informasjon som gjør mange mer eller mindre immune.
Immunapparatet er helt avhengig av en rekke næringsstoffer og et stabilt blodsukker. Et optimalt næringsinntak burde være første tiltak for å motvirke covid-19.
Viktige akutte midler mot virusinfeksjon er store doser vitamin C og H2O2 (hydrogenperoksid).

Potensielt sykdomsframkallende mikroorganismer møter en rekke hindringer når de forsøker å invadere menneskekroppen for å formere og spre seg videre, det vil si at vi er født med et immunsystem som beskytter oss mot smittestoffer.

Anatomiske barrierer motvirker inntrengning av smittestoffer i huden (svette, hudavfall, opphovning, organiske syrer), via mage- og tarmkanalen (peristaltikk, magesyre, gallesalter, fordøyelsesenzymer, diaré, tiocyanat, defensiner og tarmfloraen), luftveiene og lungene (hår, slim, overflatestoffer, defensiner), nese og hals (slim, spytt, lysozymer), øyne (tårer) og hjernen (blod-hjernebarrieren; endotelceller, glykoproteiner som fremmer aktiv transport).

Det etterfølgende er inspirert av Jan Raa (f. 1939), som har oppsummert viktige egenskaper ved vårt medfødte immunsystem.1 Det består blant annet av hvite blodceller – i første rekke makrofager – som sluker og dreper mikrober. I tillegg utskiller de stoffer som stopper formeringen av virus og hemmer bakterievekst. Dette er oftest nok til å stoppe en infeksjon. Hvis dette forsvarsverket er svekket, er risikoen for sykdom større; når det aktiveres, er den mindre. Diabetikere har makrofager med svekket evne til å tilintetgjøre virus, en sannsynlig årsak til at de (og overvektige) er i risikogruppen for covid-19. 

Hvis blodnivået av vitamin D blir for lavt på grunn av lite sollys og/eller for lite vitamin D i kostholdet, svekkes makrofagene, og risikoen blir større for dødelig immunologisk overreaksjon. Dette kan være årsaken til at mørkhudete i nordlige strøk og som er mye innendørs, er særlig utsatt for covid-19. Et kosthold med mye sukker/raffinert stivelse og uforsvarlig bruk av antibiotika skader det mikrobielle økosystemet i tarmen og kan på sikt føre til en rekke helseplager, inkludert økt risiko for å bli syk av covid-19. 

Forbedring av kostholdet og av livsmiljøet i tråd med menneskets biologiske forutsetninger må derfor ligge i bunnen for alle andre sykdomsforebyggende tiltak.

LES OGSÅ  Naturlige midler mot smerter

Menneskets immunologi er evolusjonært formet av nærkontakt med mikrober i dets opprinnelige naturmiljø. Et rikholdig mikrobiologisk naturmiljø programmerer makrofagene til angrep på ekte trusler – virus, bakterier og kreft – ikke mot pollen og allergener. 

Beta-glukaner

Det finnes flere naturlige, mikrobielle preparater som aktiverer og kontroller medfødt immunitet og som er nøyaktig karakterisert når det gjelder kjemisk struktur, immunologisk virkemåte, infeksjonsforebyggende virkning og sikkerhet. Særlig viktig er beta-1,3/1,6-glukan, som inngår som strukturelement i celleveggen hos gjær og som må frikobles derfra for å bli aktivt. 

Beta-1,3/1,6-glukan produsert i Norge har vært brukt verden over de siste tiårene som tilskudd blant annet i fiskefôr.2 Det ble lenge ansett som paradoksalt at et slikt produkt, som ikke blir tatt opp i kroppen, men fraktes ufordøyd gjennom fordøyelseskanalen, kunne beskytte mot infeksjoner. I dag vet man at det virker ved å aktivere det medfødte immunsystemet i tarmepitelene og at denne aktiveringen fører til forsterket infeksjonsforsvar i hele kroppen, også i lungevev.

Prekliniske forsøk ved Folkehelseinstituttet viste for over 20 år siden at partikler av dette beta-1,3/1,6-glukanet tilført gjennom munnen hos forsøksdyr, førte til meget effektiv beskyttelse mot influensavirus som ble ført direkte ned i lungene. Produktet førte også til kraftig økning (>20 x) av antistoff mot en influensavaksine og tilsvarende økning i antallet hukommelsesceller (antigenspesifikke T-celler). Samtidig forhindret produktet ukontrollert immunreaksjon, den egentlige dødsårsaken ved influensa. Studier ved Rikshospitalet har vist at samme produkt gitt oralt forhindret immunologisk overreaksjon (septisk sjokk) på bakterielle giftstoffer som ble injisert i forsøksdyrene, en virkemåte som fremdeles blir oppfattet som paradoksal – i strid med læreboka. Alle disse resultatene bekreftet tidligere studier med produksjonsdyr og er i tråd med studier utført i ettertid. 

Beta-1,3/1,6-glukan fører ikke til at makrofagene blir alarmert og forberedt til forsterket infeksjonsforsvar ved behov. Det har stort sett vært tatt for gitt at effekten av aktivert medfødt immunitet er kortvarig, i motsetning til immunologisk hukommelse som kjennetegner det adaptive immunsystemet. Men beta-1,3/1,6-glukan gir opphav til ervervet immunitet, en form for langvarig og bredspektret beredskap mot infeksjon av alle typer mikrober.

Alle dyr, fra enkle bløtdyr til mennesker, har et medfødt immunsystem, men de fleste dyr mangler evne til å lage antistoff. De er likevel godt beskyttet mot infeksjoner. Det medfødte immunsystemet er utviklet og perfeksjonert gjennom årmillioners evolusjon, noe som har sikret at høyt utviklede dyr og mennesker som lever i sitt naturlige miljø, holder seg friske.  

Viktig bok

En omfattende bok av farmasøyten James DiNicolantonio, PhD,3 og forfatteren Siim Land4 beskriver i detalj hvordan man kan styrke immunforsvaret, bekjempe infeksjoner og reversere kronisk sykdom og dermed få bedre helse.5 De går detaljert gjennom vårt immunforsvar, som består av to deler:

Det medfødte immunforsvaret består av naturlige dreperceller (NK-celler), makrofager og hvite blodceller slik som neutrofiler, mastceller, fagocytter (spiseceller), makrofager (store leukocytter), dendritter, basofile og eosinofiler.6 Dette systemet aktiveres hvis kroppen blir angrepet av sykdomsframkallende mikrober.

Det ervervete/adaptive immunsystemet består blant annet av T-celler og B-celler som danner antistoffer. Dette har lagret informasjon om tidligere angrep og mobiliseres derfor på kort varsel ved hjelp av gjenkjenning eller tillært immunitet.7 Det er dette som aktiveres av vaksiner.

Mange som blir alvorlig syke av covid-19, har et svekket ervervet/adaptivt immunsystem. Det betyr at de ikke avviser virus raskt nok og i større grad baserer seg på betennelsesfremmende drap av virus inni cellene, noe som også ødelegger friske celler. Redusert T-celleaktivitet ser ut til å være en hovedårsak til alvorlig sykdom av covid-19.

LES OGSÅ  Hjertebetennelse som bivirkning av koronavaksiner
vitamin d i mat
Ved alvorlig mangel på vitamin D kan risikoen bli 15 ganger større enn hvis man har tilstrekkelig vitamin D.

Strategier for bedre immunitet

To faktorer bidrar til god immunfunksjon: et næringstett lavkarbokosthold/ketogent kosthold med lite sukker og diverse kosttilskudd. De viktigste tilskuddene er vitamin C, vitamin D, magnesium, sink og selen.

Melatonin er også viktig, siden det lett slipper inn i celler og kan oppregulere transkripsjon av Nrf2 (NF-E2-relatert faktor8), noe som øker kroppens egne antioksidanter.

Andre strategier som bidrar til bedre immunitet, inkluderer begrensning av matinntaket ved hjelp av periodisk faste og ”spisevindu”, mosjon, badstue og kalde bad.

Tidligere viruseksponering beskytter

Ifølge DiNicolantonio og Land fungerer det adaptive immunsystemet slik at hvis man tidligere har vært eksponert for ett eller annet koronavirus, motvirker T-cellene også koronaviruset SARS-CoV-2. Det betyr at en type T-dreperceller kalt CD8 kontrollert kan ta knekken på virus.

Hvis antallet T-celler er utilstrekkelig, må immunsystemet i større grad basere seg på det proinflammatoriske, medfødte immunsystemet for å bli kvitt virus – slik som nøytrofile, hvite blodceller og makrofager. Disse reagerer mindre spesifikt og dreper også friske celler i nærheten av virusene. 

Ifølge DiNicolantonio gjør et redusert antall av Type 1 interferoner kombinert med færre B- og T-celler at virus ikke blir raskt nok eliminert, noe som gjør at virusdrap foregår proinflammatorisk.

T-cellefunksjonen blir mindre effektiv med alderen og hos kronisk syke. Dette ser ut til å være den viktigste årsaken til alvorlige tilfeller av covid-19 som rammer eldre og/eller dem med underliggende sykdommer som diabetes, forhøyet blodtrykk, metabolsk syndrom og hjerte- og karsykdom. Slike faktorer forsterker betennelsesreaksjonene som følge av SARS-CoV-2 og svekker generelt immuniteten. 

De over 60 har ni ganger større sannsynlighet for å dø av covid-19 enn yngre individer. Ved alvorlig mangel på vitamin D kan risikoen bli 15 ganger større enn hvis man har tilstrekkelig vitamin D. Fordi vitamin D trenger magnesium for å omdannes til sin aktive form, er magnesium trolig det nest viktigste næringsstoffet i kampen mot covid-19. 

Ifølge DiNicolantonio og Land5:xx har individer som har et genetisk lavt nivå av magnesium i sine naturlige dreperceller (NK-celler) og CD8 T-dreperceller, dårligere immunitet. De som har ”kronisk aktivering av Epstein-Barr, som 95 prosent av oss er infisert med, […] har langt høyere risiko for lymfekreft”. De forklarer videre at mangel på bare ett næringsstoff kan forårsake slik immunsvikt.

lavkarbo mat
Et kosthold basert på de matvarene som fantes før jordbruksrevolusjonen, er et av grunnlagene for et effektivt immunforsvar.

Effektive antivirale midler

Den amerikanske legen og juristen Thomas Levy (f. 1950) dokumenterer i boka Rapid virus recovery9 en rekke metoder som gjør at man kan unngå og/eller mildne forløpet av en covid-19-infeksjon. I synet på vaksiner er han krystallklar:24:40 ”Hvorfor er en vaksine nødvendig når den aktuelle infeksjonen eller giftstoffet enkelt kan forhindres, eller hvis den allerede foreligger, enkelt kan kureres?”

Det enkleste virkemiddelet mot koronavirus er å inhalere forstøvet hydrogen peroksid (H2O2), enten man nettopp har vært utsatt for viruset eller har symptomer på smitte. Metoden fungerer som en rask og effektiv kur for nær sagt alle. Levy gjennomgår i detalj mekanismene forbundet med smitte og effektive mottiltak, inkludert bruk av medikamenter som klorkinin og Ivermectin, hyperbar oksygenterapi, ozon og UV-bestråling av blodet og nødvendige næringsstoffer for et effektivt immunforsvar. Store doser vitamin C er naturligvis nevnt, i likhet med vitamin D, magnesium, sink, glutation, naturlige hormoner (østrogen, testosteron, kortison, insulin og skjoldkjertelhormon). Det er vanskelig å forstå iveren for massevaksinering når det er vist at man kan holde virus i sjakk med naturlige midler.

LES OGSÅ  Mødres immunrespons overføres ved amming

Osteopat Joseph Mercola og stifter av Organisk forbrukerforening (OCA) Ronnie Cummins10 gjennomgår i detalj hvordan vi kan beskytte oss mot covid-19 i sin siste bok.11:Kap. 6

Grunnlaget for et effektivt immunforsvar er en livsstil i tråd med menneskets genetikk slik den ble utviklet av våre forgjengere i løpet av årmillioner, inkludert et kosthold basert på de matvarene som fantes før jordbruksrevolusjonen. Gjennom evolusjonen har mennesket fått tildelt en medfødt immunitet som gir grunnlag for at de fleste kan overleve til tross for at vi utsettes for tusenvis av virus og bakterier.

Konklusjoner

Menneskets forgjengere utviklet i løpet av årmillioners evolusjon et intrikat og effektivt immunapparat som har gjort det mulig for vår art å overleve. De aller fleste som har et kosthold og en livsstil som er i tråd med vår evolusjonshistorie, har et medfødt immunsystem som beskytter oss mot tusenvis av sykdomsframkallende mikroorganismer. Ved eksponering for smitte stimuleres det adaptive eller lærte immunsystemet, som gjør oss forberedt til å bekjempe liknende smittestoffer som vi måtte bli utsatt for i framtiden. Vaksiner kan ideelt tenkes å bidra til bedre immunitet ved å stimulere det adaptive immunsystemet og kan være aktuelle for særlig utsatte personer med underliggende sykdom eller høy alder, dersom man kan sikre at de ikke medfører mer omfattende bivirkninger enn mulige gevinster.

SARS-CoV-2 tilhører en klasse virus (koronavirus) som menneskeheten har vært utsatt for i uminnelige tider og som en stor andel av befolkningen allerede har utviklet et immunbasert forsvar mot. Så lenge det finnes effektive midler som kan bekjempe virus, ser vi ingen grunn til å sette i verk nedstengning av samfunnet, obligatorisk bruk av masker og massevaksinering. Konsekvensene av sistnevnte tiltak vil først vise seg etter at det er gjennomført og det har gått tilstrekkelig lang tid, og da kan det være for sent å angre. Etter en grundig analyse av koronavirusepidemien og alle dens konsekvenser, med støtte av hundrevis av fagfellevurderte artikler, konkluderer Mercola og Cummins slik:11:162

”Ikke lytt til tøvet om asymptomatisk smitte, PCR-pandemien og all falsk statistikk brukt for å skremme deg. Let etter sannheten, ta kontroll over egen helse og før ærlige og åpne diskusjoner med familie og venner, også for å hjelpe dem til å finne veien ut av frykt.”

Kilder:

1 Personlig meddelelse

2 Raa J, Engstad R. Tveite S. Ti år med beta-1,3/1,6-glukan i fiskefôret. Kyst.no 23.8.2002. https://www.kyst.no/article/ti-aar-med-beta-1-3-1-6-glukan-i-fiskeforet-1/

3 http://drjamesdinic.com/about-james/

4 https://siimland.com/home/

5 DiNicolantonio J, Land S. The immunity fix. Strengthen your immune system, fight off infections, reverse chronic disease and live a healthier life. UK: Amazon 2020. © James DiNicolantonio, Siim Land 2020.

6 Innate immune system. https://en.wikipedia.org/wiki/Innate_immune_system

7 Adaptive immune system. https://en.wikipedia.org/wiki/Adaptive_immune_system

8 Tonelli C, Chiio IIC, Tuveson DA. Transcriptional regulation by Nrf2. Antioxidants & Redox Signaling 2018; 29: 1727–45. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6208165/

9 Levy TE. Rapid virus recovery. Henderson, NV: MedFoxPublishing, LLC, 2021.

10 https://www.ecowatch.com/country-of-origin-labeling-meat-2572003641.html

11. Mercola J, Cummins R. The truth about covid-19. Exposing The great reset, lockdowns, vaccine passports, and the New normal. White River Junction, VT/London, UK: Chelsea Green Publishing, LLC, 2021.


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner