Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2016 > Medikamenter forstyrrer søvnen ved AD/HD

Medikamenter forstyrrer søvnen ved AD/HD

Barn og unge som tar medikamenter for sin hyperaktivitet og/eller oppmerksomhetssvikt (AD/HD), har ofte problemer med å sove. Det er ikke så rart tatt i betraktning av at standard AD/HD-medikamenter som Ritalin og Concerta faktisk er sentralstimulerende midler.

En ny studie fra USA har foretatt en samleanalyse av ni tidligere studier (meta-analyse). Her ble det påvist at barn som tar AD/HD-medikamenter, bruker lenger tid på å sovne, har dårligere søvnkvalitet og sover kortere enn barn som ikke tar slike medikamenter. IM

Kilde: Kidwell KM, Van Dyk TR, Lundahl A mfl. Stimulant medications and sleep for youth with ADHD: a meta-analysis. Pediatrics 2015; 136: 1144–53. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26598454

You may also like
Hartslående kritikk av farmasøytisk industri og medikamentbruk
Muggsoppgifter kan gjøre deg syk!
Terapeutisk bruk av lys
Helsetips på SnapChat

Legg igjen et svar