Skip to main content

Medisinsk cannabis i Norge

[wcm_restrict]

Det er stor interesse for medisinsk bruk av cannabis over hele verden. Her kommer en kort oversikt over norsk regelverk og de produktene som via godkjenningsfritak kan bestilles fra utlandet. Vi ser også på omfanget av denne lovlige importen.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Tekst Iver Mysterud

Kort fortalt

Dette er tredje av sju artikler om medisinsk cannabis. Norske helsemyndigheter mener at en liten gruppe pasienter kan ha nytte av behandling med medisinsk cannabis. Derfor tillater lovverket bruk av medisinsk cannabis som importeres via apotek fra godkjente produsenter i utlandet. I slike tilfeller må legen sende søknad om godkjenningsfritak til Legemiddelverket.  Til medisinsk bruk foreligger ni standardiserte varianter som enten er registrert som legemiddel i Norge eller som ligger under ordningen med importlisens. Variantene inneholder ulike mengder av virkestoffer og administreres på ulike måter. 

Norske helsemyndigheter mener at en liten gruppe pasienter kan ha nytte av behandling med medisinsk cannabis. Derfor tillater lovverket bruk av medisinsk cannabis som importeres via apotek fra godkjente produsenter i utlandet. I slike tilfeller må legen sende søknad om godkjenningsfritak til Legemiddelverket. Dette kan for eksempel gjelde pasienter med alvorlig kreftsykdom eller med sterke smerter som ikke får tilstrekkelig lindring av godkjente medikamenter. Alle leger som har rett til å forskrive legemidler i gruppe A, kan søke om godkjenningsfritak for medisinsk cannabis (f.eks. CBD-produkter) som inneholder inntil 1 prosent THC.1


Spesialister i sykehus kan søke om godkjenningsfritak for medisinsk cannabis som inneholder mer enn 1 prosent THC. Det foreligger ingen utfyllende liste over hvilke pasienter som er aktuelle for slik behandling, men det er naturlig at pasientgruppa som er nevnt over, er aktuell. Legen må etter en samlet vurdering begrunne hvorfor slik behandling kan være nødvendig og begrunne hvorfor pasienten ikke kan behandles med et medikament som allerede er godkjent i Norge.1

LES OGSÅ  Dette virker medisinsk cannabis mot

Til medisinsk bruk foreligger ni standardiserte varianter som enten er registrert som legemiddel i Norge eller som ligger under ordningen med importlisens. Variantene inneholder ulike mengder av virkestoffer og administreres på ulike måter. Kun Sativex kan skrives ut på resept av fastlege og spesialist på vanlig måte. For de resterende åtte variantene av cannabismedisin må spesialister som jobber på sykehus søke Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk om individuell importlisens.2

Produkter

De ni produktene er som følger: Som nevnt i hovedartikkelen, er Sativex en munnspray med like mye CBD og THC. Marinol og Cesamet inneholder kunstig framstilt THC eller et cannabinoid som likner. De foreligger i kapselform. Det nederlandske firmaet Bedrocan lager fem produkter med standardiserte mengder av THC og CBD (Bedrocan, Bedrobinol, Bediol, Bedrolite, Bedica). Produktene består av tørkede toppskudd (helt plantemateriale) som selges i bokser med 5 gram i hver. Det siste produktet er apotek-tilvirket CBD-olje fra Glostrup apotek i Danmark.2


”Godkjente brukere” i Norge

Foreningen for cannabismedisin er opprettet for at syke som kan ha god effekt av cannabismedisin, skal få den hjelpen de trenger. På deres nettside ligger en oversikt over antall personer i Norge som har fått resept på cannabisproduker fra firmaet Bedrocan, Sativex og CBD-olje.3

Per mai 2018 hadde 18 pasienter fått innvilget søknad om godkjenningsfritak fra Statens legemiddelverk for bruk av medisinsk cannabis produsert av det nederlandske firmaet Bedrocan. Dette gjaldt særlig personer med ulike smertetilstander og kvalme ved kreft.3 

Per desember 2017 hadde nesten 600 personer fått innvilget dekning av kostnader til Sativex. Omlag 2/3 hadde multippel sklerose, mens 1/3 hadde ikke registrert diagnose i databasen til HELFO.3

LES OGSÅ  Medisinsk cannabis – ja takk!

Over 20 pasienter hadde per mai 2018 fått godkjenningsfritak for import av apotek-tilvirket CBD-olje fra Danmark. Indikasjonene er epilepsi, smerter, fibromyalgi og posttraumatisk stresslidelse.3

Kilder:

1 Prosedyre for behandling med medisinsk cannabis innenfor dagens regelverk. Statens legemiddelverk. https://legemiddelverket.no/bivirkninger-og-sikkerhet/rad-til-helsepersonell/behandling-med-medisinsk-cannabis-innenfor-dagens-regelverk (4.2.2019).

2 Haughorn S. Ulike typer cannabismedisin i Norge. Foreningen for cannabismedisin 10.9.2017. https://cannabismedisin.no/kunnskapsbank/hvilke-indikasjoner-har-fatt-resept-pa-bedrocan-sativex-og-cbd-i-norge/ (5.2.2019).

3 Haughorn S. Hvilke indikasjoner har fått resept på Bedrocan, Sativex og CBD i Norge? Foreningen for cannabismedisin 8.6.2018. https://cannabismedisin.no/kunnskapsbank/hvilke-indikasjoner-har-fatt-resept-pa-bedrocan-sativex-og-cbd-i-norge/ (4.2.2019).

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner