Skip to main content

Medisinsk cannabis – ja takk!

[wcm_restrict]

Ved siden av ”rusmolekylet” THC (tetrahydrocannabinol) inneholder cannabis en gruppe stoffer med en rekke nyttige medisinske egenskaper. De har stort potensial for å lege og lindre et vidt spekter av sykdommer og plager. Denne artikkelen gir en oversikt over cannabisprodukter brukt til medisinske formål.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

Tekst Iver Mysterud

Kort fortalt

Presentasjonen av medisinsk cannabis er delt i én stor og seks mindre artikler. Hovedartikkelen gir først en kort oversikt over historisk bruk av cannabis. Deretter presenterer vi de aktive stoffene i cannabisplanten og hvordan de virker i kroppen. Videre gis en oversikt over ulike cannabis-produkter og preparater, hvilke tilstander det er en viss dokumentasjon for effekt av cannabis og mulige bivirkninger. Hovedartikkelen avslutter med å beskrive regelverket for medisinsk bruk både i utlandet og Norge. 

Andre artikkel utdyper hvilke sykdomstilstander det er dokumentert at cannabisprodukter kan ha en viss effekt mot. Tredje artikkel omtaler det norske regelverket og de produktene som via godkjenningsfritak kan bestilles fra utlandet. Vi ser også på omfanget av denne lovlige importen. Øvrige artikler vil bli trykket i kommende numre: I fjerde artikkel omtales interaksjoner mellom stoffer i medisinsk cannabis og medikamenter. I femte artikkel ser vi på forskjeller mellom marihuana og hamp og ulike bruksområder for hamp. I sjette artikkel fokuserer vi på hvorfor farmasøytisk industri generelt er motstander av legalisering av cannabis til medisinsk bruk. I sjuende artikkel tar vi opp den historiske bakgrunnen for at cannabis ble borte som medisin.

I artiklene bruker vi nødvendigvis en rekke navn og faguttrykk som for mange er ukjente. For å hjelpe leseren til å holde oversikt, forklarer vi i en ramme slike uttrykk og begreper.

Historisk bruk av cannabis

Cannabis har vært brukt som medisin i tusenvis av år. Den eldste dokumenterte bruken er 4000 år f.Kr. i Kina. Planten har vært anerkjent som medisin i både det gamle Egypt og India og i greske og romerske kulturer. På 1800- og 1900-tallet ble planten i omfattende grad brukt over hele verden mot migrene, smerter i nerver, muskler og skjelett og under fødsler.1 


Cannabinoider

Cannabisplanten inneholder minst 144 molekyler kalt cannabinoider og mange terpener og flavonoider.1,2 De to mest studerte er tetrahydrocannabinol (THC) og cannabidiol (CBD). THC gir en ruseffekt, som gjør at brukere av marihuana føler seg ”høye”, mens CBD ikke gjør det.1 CBD blir derfor i noen kretser kalt ”hippienes skuffelse”, fordi den ikke gir ruseffekt.3 Til en viss grad motvirker CBD den psykoaktive effekten av THC.1

THC og andre cannabinoider fremmer cannabisplantens egen helse og forebygger sykdom. Cannabinoidene har antioksidative egenskaper som beskytter blader og blomster mot ultrafiolett (UV) stråling ved å nøytralisere de skadelige frie radikalene som UV-strålene produserer.4

Medisinsk cannabis – ja takk! / 2019 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft
Cannabisplanten inneholder minst 144 cannabinoider og mange terpener og flavonoider som har en rekke nyttige medisinske egenskaper.

Kroppens endocannabinoid-system

Selv om den medisinske nytteverdien av cannabis har vært kjent i århundrer, er det først i nyere tid man har funnet en vitenskapelig forklaring på dette. I 1990 ble det oppdaget en egen reseptor (mottaker) for cannabinoider hos mennesker, nå kalt CB1-reseptoren. Seinere ble en ny reseptor oppdaget og kalt CB2. Disse reseptorene er svært utbredt i kroppen. De er til stede i hele sentralnervesystemet og i perifert vev, inkludert immun-, reproduksjons- og mage- og tarmsystemet, i tillegg til hjertet, lungene og urinblæra. Kroppen produserer naturlige molekyler som passer i disse reseptorene, og de heter anandamid og 2-arakidonoylglyserol (2-AG). Dette er altså kroppens egne cannabinoider, derav navnet endocannabinoider.1

Anandamid gir følelsen av lykke 

Ett av kroppens egne cannabinoider – anandamid – har fått navn etter ordet ”ananda”. Det er sanskrit for ”lykksalighet”. Grunnen er at det fester seg til samme reseptorer som THC (CB1-reseptorer).5

Endocannabinoider dannes etter behov (de lagres ikke) og har meget kort halveringstid. De lages fra forløpere til fosfolipider som finnes i cellemembraner. Både anandamid og 2-AG er derivater av omega-6-fettsyra arakidonsyre, det vil si at de lages med utgangspunkt i denne fettsyra. Begge endocannabinoidene er av avgjørende betydning for fysiologisk regulering i kroppen. Deres hovedrolle er å sende signaler mellom cellene. Siden de vanskelig kan løses i vann (er hydrofobe), er deres viktigste virkninger begrenset til signalisering fra celle til celle og innenfor cellene, det vil si at de ikke påvirker hele kroppen.6

Systemet av CB-reseptorer, endocannabinoider, de naturlige forløperne til endocannabinoidene og deres omdanningsveier, kalles det endocannabinoide systemet. Dette systemet for cellesignalisering bidrar på en rekke måter i blant annet stoffskiftet, hormonproduksjonen og i nervesystemet. For eksempel er det i nervesystemet involvert i mekanismer for å beskytte hjernen og i å regulere smerter og motoriske aktiviteter. Det endocannabinoide systemet har også en rolle i nydanning og tilpasning av nerveceller, samt bearbeiding av hukommelse.1 

Det endocannabinoide systemet regulerer kommunikasjonen mellom andre kroppssystemer, for eksempel når det gjelder pusting, fordøyelse, immunsystemet og hjerte- og karsystemet. Dette gjøres ved hjelp av reseptorer som finnes i ethvert organ, inkludert i huden. Klinisk ernæringsfysiolog Carl Germano fra USA, som er ekspert på cannabinoider i planter, sammenlikner det endocannabinoide systemet med dirigenten i et orkester, der orkesteret er organsystemene. Han vektlegger at vi ikke kan være friske hvis ikke det endocannabinoide systemet fungerer godt.5

Det endocannabinoide systemet kan faktisk være det mest omfattende reseptorsystemet i kroppen og er av noen omtalt som det viktigste fysiologiske systemet for å vedlikeholde god helse hos mennesket. Systemet har ulike oppgaver i forskjellige vev, men målet er alltid det samme: opprettholdelse av likevekt (homøostase) og et stabilt indre miljø til tross for variasjoner i det ytre miljøet.4

Blekksprut, små rundormer og alle virveldyr har alle et endocannabinoidsystem som en viktig del av livet og tilpasning til miljøforandringer. Ved å sammenlikne genetikken til cannabinoid-reseptorene hos ulike arter, er det beregnet at det endocannabinoide systemet ble til gjennom evolusjonsprosessen for over 600 millioner år siden.4

En rekke studier av mennesker og andre dyr underbygger at endocannabinoider spiller en sentral rolle for hukommelse, humør, belønningssystemer i hjernen, rusmiddelavhengighet og stoffskifteprosesser, inkludert nedbrytning av fett (lipolyse), bruken av glukose (glukosestoffskiftet) og energibalansen.6

Cannabisplanten inneholder som nevnt både THC, CBD og over 100 andre cannabinoider, og mange av disse kan ha samme effekter som kroppens egne molekyler anandamid og 2-AG. Cannabinoidene i cannabisplanten kan også samvirke med andre systemer for overføring av nervesignaler mellom cellene.1

Medisinsk cannabis – ja takk! / 2019 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft
Medical marijuana cannabis bud, plant flowers

Sentrale begreper/Ordliste

Cannabinoider – en gruppe nært beslektede kjemiske stoffer som virker på spesifikke reseptorer (CB1 og CB2) i en rekke celler i kroppen. Dette er 1) stoffer som produseres i kroppen (endocannabinoider; anandamid og 2-arakidonoylglyserol (2-AG)), 2) en rekke stoffer som finnes i cannabisplanten, inkludert CBD og THC, og 3) en rekke stoffer som produseres syntetisk.

Cannabis – fellesbetegnelse for produkter fra plantene
Cannabis sativa og Cannabis indica.24 Cannabis er også kjent under slang-ordene grønt, brunt, weed, gress, tjall, jonas, bønne, rev og ganja.42

Cannabisolje – olje som er ekstrahert fra cannabisplanten.42 Cannabisolje lages med ekstrakter av de aktive ingrediensene i cannabisplanten, men er ikke en ren hampolje. Cannabisolje er først og fremst basert på selve planten, ikke frøene, bladene eller blomstene.25 Oljen kan ha ulikt innhold av THC, CBD og andre stoffer avhengig av planteart og hvilken del av planten som brukes. Den er flytende og blir i russammenheng normalt påført tobakk/hasj/marihuana for deretter å røykes,42 eventuelt brukes i kaker. I medisinsk sammenheng drikker man oljen eller smører den på aktuelle hudområder (hudproblemer, smertefulle områder). Det er også mulig å inhalere dampen etter først å ha varmet opp oljen.43

Cannabisplante – fellesnavn for flere arter som inneholder THC, CBD og en rekke andre cannabinoider og andre stoffer. Hamp – arten Cannabis sativa – dyrkes utendørs, har lange og smale blader, høyt innhold av CBD og lavt innhold av THC, og den produserer derfor ingen psykoaktive effekter. Arten Cannabis indica har kortere og bredere blader, vokser best innendørs og inneholder høyere andel THC, som produserer den stimulerende effekten som de fleste nytelses-/rusbrukere av marihuana er ute etter (å bli ”høy”). Det er imidlertid frambragt en rekke hybrider mellom de to artene, så det er ikke mulig å identifisere innholdet av CBD og TCH ut fra artsnavnet alene. En del cannabis som selges på gata, er fra planter som er dyrket fram for å ha høyt innhold av THC. 

CBD – cannabidiol; cannabinoid i cannabisplanten som ikke gir ruseffekt (psykoaktiv effekt), men som har en rekke medisinske effekter.

CBD-olje – olje fra cannabisplanten som kan inneholde varierende mengder CBD og tilnærmet ingen THC.

Endocannabinoider – kroppens egne cannabinoider: anandamid og 2-arakidonoylglyserol (2-AG).

Endocannabinoid-systemet – kroppens system av endocannabinoider og mottakere for dem (CB-reseptorer), stoffer som endocannabinoidene dannes fra og deres omdanningsveier. 

Hamp – cannabisplanter av arten Cannabis sativa med 0,3 prosent eller mindre THC (definisjonskrav fra lov i USA).

Hampefrøolje – olje fra pressing av hampefrø. Omtales noen ganger litt upresist ”hampeolje”. Dette er ikke en CBD-olje, men en olje rik på omega-6- og -3-fettsyrer (i forholdet 3:1), ofte brukt i matlaging.

Hampeolje – en type olje fra cannabisplanten/hamp der man bruker mesteparten av planten i produksjonen. Cannabisolje er en type hampeolje som først og fremst utvinnes fra hele planten, ikke bare fra frøene, bladene eller blomstene.

Hasj – rusmiddel med brunt utseende (motsetning til marihuana, som er grønn). Dette er plantens harpiks (kvae) som presses sammen med plantedeler. Hasj kan både spises og røykes. Ved spising kommer effekten seinere og varer lengre. THC-innholdet i hasj ligger gjerne på cirka 10 prosent, men enkelte beslaglagte partier har inneholdt hele 30 prosent.42

Marihuana – rusmiddel med grønt utseende (motsetning til hasj som er brunt). Dette er tørkede (hovedsakelig grønne) blader, stilker, frø og toppskudd fra hunnplanten som vanligvis males og røykes. Marihuana røykes noen ganger rent, men ofte også utblandet med tobakk. THC-innholdet i marihuana ligger som regel på 11–25 prosent avhengig av hvilken del av planten som er brukt.42

Medisinsk cannabis – produkter fra cannabisplanten som brukes til medisinske formål.

Skunk – cannabis med veldig høyt innhold av THC.42

THC – tetrahydrocannabinol; cannabinoid i cannabisplanten som gjør at man føler seg ”høy” (psykoaktiv effekt). Prosentandelen THC i cannabisprodukter avhenger av hvordan planten er dyrket fram og hvilke deler av planten som er brukt i produksjonen.42

LES OGSÅ  Integrert medisin ved brystkreft

Lite endocannabinoider gir dårlig helse

Etter hvert som vi eldes, har kroppen en tendens til å bli mindre effektiv til å produsere stoffer vi trenger for god helse, og dette gjelder også for anandamin og 2-AG. Ifølge Germano kan disse to cannabinoidene brukes som biologiske markører for visse sykdommer og tilstander. Mangel på endocannabinoider er blitt påvist hos personer med migrene, fibromyalgi, irritert tarmsyndrom, tilstander karakterisert av inflammasjon, nervelidelser og behandlingsresistente tilstander. I tillegg er lave nivåer av endocannabinoider koblet til innsovningsproblemer, øye- og knokkelhelse. Lave nivåer av anandamid er også påvist å være en indikator for stressutløst angst. Alle disse tilstandene er derfor ifølge Germano egnet for behandling med plantecannabinoider.5

Omega-3-fettsyrer

Det er oppdaget å være en nær kobling mellom det endocannabinoide systemet og kroppens omega-3-fettsyrestatus. Omega-3-fettsyrer gjør cannabinoidreseptorene mer aktive, og disse fettsyrene blir brukt som utgangspunkt for å lage cannabinoider i kroppen. Personer som inntar lite omega-3-fettsyrer har gjerne symptomer som tilsvarer å ha for lite endocannabinoider: smerter, inflammasjon, stress, angst og depresjon. Det er en god forbindelse mellom omega-3-fettsyrer og cannabinoider i planter, som virker som et ”multivitamin” for det endocannabinoide systemet.5

Løping…

… frigjør endorfiner – stoffer som gir en ”lykkefølelse” – men øker også nivået av anandamin i kroppen. Anandamin påvirker ikke bare CB1-reseptorer, men også reseptorer for opioider og endorfiner. Derfor er det ikke overraskende at nivået av anandamid påvirker hvordan man føler seg – mer anandamid betyr økt følelse av velvære. Anandamid fester seg på reseptorer i hjernen som er involvert i belønning og humør. Stoffet påvirker ikke bare CB1- og CB2-reseptorer, men også en rekke andre.5

Ulike preparater

CBD-olje, cannabisolje og andre hampoljer selges fritt som kosttilskudd i en rekke land, men er ikke tillatt å selge i Norge. Unntaket er noen kosmetiske produkter med CBD, som forventes å komme på

markedet i løpet av høsten. Begrunnelsen for forbudet er at ethvert produkt som inneholder selv ørsmå mengder THC, anses som narkotika, selv om produktet ikke gir noen som helst rusvirkning.7 En rekke produsenter lager slike oljer, og de varierer i innhold av CBD. 

Siden dosen virkestoffer er sentral for å oppnå terapeutisk effekt, byr manglende standardisering på en viss utfordring. Selv om det terapeutisk kan være mulig å oppnå effekt med et vidt spekter av preparater, vil man i forskning måtte være nøye med testing av oljer med kjente konsentrasjoner av CBD og THC. Tilsvarende må eventuell sammenlikning av preparater skje med samme innhold både av CBD og THC.

De siste årene er farmasøytisk industri blitt stadig mer interessert i markedet som åpner seg for bruk av cannabis-produkter, og de har allerede utviklet og patentert flere nye produkter. Det vil trolig komme enda flere etter hvert som ny forskning viser positive effekter på flere sykdommer eller lidelser.

Sativex er en blanding av to ekstrakter fra hamp og inneholder like mye CBD og THC. Det er derfor ikke en CBD-olje. Det har markedsføringstillatelse i Norge mot spastisitet (kramper) ved multippel sklerose, altså en tilstand med unormalt høy spenning i skjelettmuskulatur. Sativex er tilgjengelig som nesespray.8

Marinol foreligger i kapselform og inneholder dronabinol, et kunstig framstilt cannabinoid som har tilsvarende virkninger som THC. Det har ikke markedsføringstillatelse i Norge, men selges blant annet i Canada og USA. Her hjemme er det imidlertid tillatt via godkjenningsfritak brukt mot kvalme og oppkast i kjølvannet av cellegiftbehandling.8

Cesamet inneholder nabilon, et syntetisk framstilt cannabinoid. Det likner på THC, men er ikke identisk med stoffet. Cesamet foreligger som kapsler. Det har ikke markedsføringstillatelse i Norge, men er tillatt i blant annet Storbritannia og USA. I Norge er preparatet tilgjengelig via godkjenningsfritak. Nabilon er ikke klassifisert som narkotika, men anses kun som reseptpliktig medikament. Følgelig er det ikke nødvendig med rekvireringstillatelse fra Helsedirektoratet. Indikasjonen er kvalme og oppkast ved cellegiftbehandling når pasienten ikke har respondert på standardbehandling.8

Epidyolex er en standardisert CBD-olje (100 mg/ml) og ble i 2018 godkjent av Mat- og legemiddelverket i USA (FDA) mot to epileptiske sykdommer.1 Det foreligger som en munnspray. Firmaet bak Epidyolex har også søkt om godkjenning i Europa. Søknaden har vært til behandling hos Det europeiske legemiddelkontoret (EMA), som godkjente det i juli 2019. Formelt sett må EU-kommisjonen godkjenne vedtaket, og det vil skje i løpet av kort tid. Siden EMA har godkjent Epidyolex, blir produktet automatisk godkjent også i Norge. Det vil skje i løpet av høsten. Hvorvidt firmaet bak Epidyolex velger å markedsføre middelet i Norge, er ikke avklart.9

LES OGSÅ  Infeksjoner og Alzheimers sykdom
Medisinsk cannabis – ja takk! / 2019 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft
De siste årene er farmasøytisk industri blitt stadig mer interessert i markedet som åpner seg for bruk av cannabisprodukter, og de har allerede utviklet og patentert flere nye produkter.

Dokumentasjon på effekt

Som æresprofessor i nevrologisk rehabilitering Mike Barnes skriver i sin oversikt i det britiske legetidsskriftet BMJ,1 foreligger det overraskende mye dokumentasjon på effekten av cannabinoider, til tross for at cannabis har vært forbudt i de fleste land i mange tiår. Det er opplagt behov for forskning i kommende år, særlig på effekten av ulike varianter av planten, hvordan ulike forholdstall mellom THC og CBD fungerer, forskjellige metoder for inntak og om hele planten er mer effektiv for ulike medisinske formål enn individuelle cannabinoider. Per i dag finnes en viss dokumentasjon for at CBD har positive effekter ved ulike smertetilstander, spastisitet ved multippel sklerose, kvalme og oppkast i kjølvannet av cellegiftbehandling og epilepsi. Disse utdypes kort i en egen artikkel. Der ser vi også at cannabis kan ha terapeutiske effekter ved en rekke andre sykdomstilstander.

Virkningsmekanismer

Kroppen har som nevnt egne reseptorer for cannabinoider (CB1 og CB2). Man lurer på om CBD og andre cannabinoider fra planter stimulerer kroppen til 1) å bygge flere reseptorer. Jo flere reseptorer man har, desto mer følsom er man for cannabinoider. I tillegg lurer man på om cannabinoider fra planter kan stimulere kroppen til 2) å produsere mer egne cannabinoider, noe som igjen stimulerer helbredende reaksjoner.3,4

Den amerikanske ernæringsfysiologen Carl Germano påpeker at CBD ikke fester seg til CB1- eller CB2-reseptorer. Det ser heller ut til at CBD gjør at CB1-reseptorene fungerer mer effektivt fordi CBD motvirker nedbrytning av anandamid i kroppen, slik at flere anandamidmolekyler binder seg til CB1-reseptorer.5

Det er også diskutert om CBD binder seg til serotoninreseptorer og som gir en følelse av ro og velvære. I tillegg er det mulig at CBD stimulerer reseptorer for et annet signalstoff – GABA – som også bidrar til å roe ned nervesystemet. CBD kan binde seg til mer enn 65 reseptorer som finnes nesten over alt i kroppen. Dette molekylet kan dermed gi en slags ”helkroppsmassasje” på cellenivå.10

Danmark – leder an i Norden

I Danmark ble medisinsk bruk av cannabis godkjent allerede på 1980-tallet.21 I januar 2018 ble dyrking og produksjon av medisinsk cannabis tillatt. Landets største cannabisavling eies av Spectrum cannabis, som har investert 500 millioner danske kroner og skapt 100 nye arbeidsplasser i samarbeid med det kanadiske selskapet Canopy. Anlegget skal etter planen produsere 20 tonn cannabis i året og startet i oktober 2018.22

Tina Horsted (f. 1961) er en av de to første danske legene som begynte å skrive ut cannabisolje på resept.39 Da den svenske helsejournalisten Anna Böhlmark besøkte henne i 2016, hadde hun rundt 100 kreftpasienter som fikk cannabisolje. I 2018 var dette tallet økt til nesten 1 000. Etterspørselen etter denne typen behandling er stor.40

Bivirkninger

Generelt avhenger bivirkninger av mengden THC et gitt produkt inneholder. De produktene som er tilgjengelig for nytelses-/rusbruk med meget høyt innhold THC, kan ifølge Barnes forårsake alvorlige psykiske helseproblemer. I medisinske cannabisprodukter er imidlertid THC-nivået lavere og er ofte kombinert med CBD, som motvirker effektene av THC. Det er dette som oftest anbefales medisinsk. På kort sikt kan produkter med mye THC føre til svimmelhet, eufori, døsighet, tørr munn, forvirring, desorientering, søvnighet, balanseproblemer og utmattelse. Slike effekter er normalt ikke til stede ved bruk av rene CBD-produkter basert på oljer som er ekstrahert i sin helhet med høyt innhold av CBD, der effektene vanligvis er milde og godt tolerert.1

Dette må imidlertid ikke forlede oss til å tro at rene CBD-produkter er bivirkningsfrie. La oss som eksempel nevne en studie av Epidyolex på barn med en spesiell form for epilepsi (Dravets syndrom).14 Barna i intervensjonsgruppa fikk Epidyolex, mens de i kontrollgruppa fikk samme produkt uten CBD. Selv om dette var en ”vellykket” studie der preparatet reduserte antallet anfall, opplevde 93 prosent i CBD-gruppa og 75 prosent i placebogruppa bivirkninger. Hele 84 prosent av bivirkningene ble omtalt som milde eller moderate. De omfattet oppkast, tretthet, feber, infeksjon i øvre del av luftveiene, redusert appetitt, kramper, apati, søvnighet og diaré. Åtte pasienter (av 61) i CBD-gruppa trakk seg fra studien grunnet bivirkninger.

Dette står i kontrast til annen bruk av medisinsk cannabis, som normalt tolereres godt. En årsak til dette kan være at ekstrakter fra hele planten er noe annet enn et rent CBD-produkt. Det kan se ut til at stoffene i planten virker bedre sammen enn i isolasjon,4,5,11,12 et poeng som utdypes seinere i artikkelen.

Den danske legen Tina Horsted (f. 1961) har omfattende erfaring med å skrive ut cannabisolje til kreftpasienter. Til påstanden om at cannabisplanten kan gi opphav til psykoser, sier hun at det ikke er gjennomført studier som underbygger dette. Hennes erfaring er at oljen fører til økt psykisk velvære ved å eliminere stress, det vil si at planten gir pasienter en følelse av fred og ro. Innholdet av THC i cannabis er altfor lavt til å kunne gi psykoser. Ifølge Horsted viser erfaringer at munntørrhet, døsighet og trøtthet er de eneste bivirkningene cannabisolje gir. Dette gjelder altså olje fra hele planten, ikke CBD-olje.13

Medisinsk cannabis – ja takk! / 2019 / Helsemagasinet vitenskap og fornuft
Det foreligger overraskende mye dokumentasjon på effekten av cannabinoider, til tross for at cannabis har vært forbudt i de fleste land i mange tiår.

Hele planten bedre

Som nevnt angir flere kilder at produkter basert på hele planten er bedre og har færre bivirkninger enn om stoffer virker i isolasjon.4,5,14,15 En person som understreker dette, er klinisk ernæringsfysiolog Carl Germano. Hamp inneholder som nevnt en rekke cannabinoider, selv om CBD er den som har fått mest oppmerksomhet. Germano vektlegger at CBD alene ikke fullt ut kan optimalisere kroppens endocannabinoide system. Man trenger også andre cannabinoider og terpener fra planter. Terpenene utfyller rollen til cannabinoidene.5

Germano poengterer at folk som er godt skolert i urtemedisin, vet at summen av alle deler i en plante er mye bedre enn enhver enkeltingrediens. Det er for eksempel mer enn ett ginsenosid i ginseng, mer enn ett kurkuminoid i kurkumin og mer enn ett ginkgolid i ginkgo. I hamp er det mer enn ett cannabinoid, og alle bør være til stede for å gi full, klinisk effekt. Selv om CBD er det dominerende cannabinoidet i hamp og andre er der i mindre mengder, betyr det ikke at sistnevnte ikke er viktige for kroppen. Alle bidrar til å ernære og støtte det endocannabinoide systemet.5

Coca-Cola med CBD-drikk

Brusgiganten Coca-Cola har fattet interesse for CBD. Selskapet var i desember 2018 i foreløpige samtaler med det kanadiske cannabisfirmaet Aurora Cannabis om å introdusere en ny produktserie leskedrikker med CBD-innhold. Hvis slike produkter ser dagens lys, vil det ikke være de første leskedrikkene med CBD på markedet. Merker som Dirty Lemon og Beboe er allerede tilgjengelig, men Coca-Cola vil være det første verdensomspennende firmaet som viser interesse. Den nye drikken er planlagt å bli markedsført som en ”funksjonell velværedrikk”.3


Ikke avskriv THC

Selv om THC har psykoaktive effekter i litt høyere doser, bør ikke stoffet avskrives i medisinsk sammenheng. For eksempel har en dyrestudie påvist at en lav dose THC over lang tid kan ha gunstige effekter på en aldrende hjerne. Stoffet ser faktisk ut til å reversere aldringsprosessen i hjernen og bedre kognitive prosesser.16 Når det gjaldt musene i studien, fungerte de unge dyra best i tester når de var ”edru”, men slet mer da de ble påvirket av THC. De eldre musene slet derimot med testene i utgangspunktet, men fungerte vesentlig bedre etter påvirkning fra THC. Dette kan skyldes at det endocannabinoide systemet svekkes og blir mindre aktivt over tid, slik at kun eldre dyr oppviser effekt. Dermed ser det ut til at THC sløver yngre dyr og stimulerer eldre. Hvis dette skulle vise seg å gjelde også for mennesker, kan THC bli nyttig for å stimulere hjernen til eldre personer og å motvirke utvikling av demens.

LES OGSÅ  Et kritisk blikk på norsk helsevesen

En annen studie har påvist at lave doser THC kan være nyttig ved Alzheimers sykdom. Det motvirker oppbygging av plakk i hjernen, og stoffet er en virkningsfull antioksidant som kan beskytte hjernen. THC kan bedre mitokondrienes funksjon og hemmer ikke den viktige rollen melatonin har i å opprettholde mitokondriefunksjonen.17

Som nevnt inneholder også preparatene Sativex og Marinol THC eller et cannabinoid som gir effekt som likner THC. Disse er per i dag godkjent for henholdsvis spastisitet ved multippel sklerose og kvalme og oppkast i kjølvannet av cellegiftbehandling. Også ved epilepsi får noen barn god effekt av en kombinasjon av en lav dose THC og en høyere dose CBD.

Den amerikanske legen og patologen Margaret Gedde har spesialisert seg på bruk av medisinsk cannabis og vektlegger en rekke nyttige effekter ved bruk av THC. Når det gjelder å motvirke smertetilstander, er det nettopp stoffets psykoaktive effekter som kan være viktige fordi det avleder pasientene fra opplevelse av smerter.18

I en ny stor studie fra 2019 ble det avdekket at det faktisk var THC og ikke CBD som hadde størst effekt mot et vidt spekter av lidelser. Forskerne fulgte brukerne i sanntid ved hjelp av en mobiltelefonapp (ReleafApp), som brukes av millioner av brukere av cannabisprodukter. De samlet data om 20 000 brukerøkter (”sessions”) og 27 symptomkategorier. Deltakerne hadde lagt inn informasjon om hva slags cannabisprodukt de brukte (f.eks. blomst eller konsentrat), forbrenningsmetode, hva slags cannabisplante som ble brukt (C. indica, C. sativa eller hybrid), innholdet av THC og CBD, medikamentbruk, påvirkning på symptomer og forekomst av bivirkninger.19

Regelverk om medisinsk bruk

Medisinsk bruk av cannabis var per april 2019 tillatt i 33 delstater i USA og i Australia, Belgia, Canada, Danmark, Israel, Italia, Kroatia, Malta, Nederland, Portugal, Spania, Tsjekkia, Tyskland og Østerrike.1,2 Fra 1. november 2018 tillot Storbritannia i første omgang kun bruk hos barn med sjeldne former for epilepsi og pasienter med kvalme etter cellegiftbehandling, dersom andre behandlinger ikke har fungert.20 Det er innvendt at endringen i Storbritannia er sterkt konservativ, og at det medisinske behovet for cannabisprodukter er mye større enn dagens bruk.38

Norske helsemyndigheter anser at en liten gruppe pasienter kan ha nytte av behandling med medisinsk cannabis. Derfor tillater de bruk av medisinsk cannabis som importeres via apotek fra godkjente produsenter i utlandet. Dette er utdypet i en egen sak (artikkel 3 i serien).

Holy Holk

Dette er en digital plattform for medisinsk cannabis, hamp og CBD-olje. Plattformen vil også gi ut et nytt svensk digitalt tidsskrift og planlegger å komme med to utgaver i 2019. Bak står journalist Anna Böhlmark, redaktør for tidsskriftet AlmaNova. Hun arbeider p.t. med dokumentarfilmen Holy Holk om medisinsk cannabis. Nettside: www.holyholk.se

Avslutning

Helsemagasinet mener medisinsk bruk av cannabis bør ønskes velkommen. Hampolje, cannabisolje og CBD-olje bør kunne selges som kosttilskudd, slik det gjøres i mange andre land. Ekstrakter av hele planten inneholder en rekke ulike cannabinoider i tillegg til terpener og flavonoider, og det kan se ut til at stoffene i hele planten virker bedre sammen enn i isolasjon. 

Vi er sterkt imot at farmasøytisk industri og apotekene skal få monopol på patenterte CBD- og til dels THC-produkter til medisinsk øyemed, men ønsker selvsagt også de patenterte produktene velkommen. Sterke krefter innen farmasøytisk industri ønsker en slik monopolsituasjon for patenterte CBD-produkter (se artikkel 6 i serien). 

Selv om THC i større doser fungerer som et rusmiddel (en viktig grunn til at folk bruker marihuana eller hasj), er det ikke et argument mot at lave doser kan ha terapeutisk effekt, slik både klinisk erfaring og noe forskning antyder. Det er et klart behov for mer forskning på CBD-produkter med ulikt innhold av THC. Som nevnt vil til en viss grad CBD motvirke den psykoaktive effekten av THC, så ”frykten” for ruseffekt i lave doser bør ikke overdrives. 

Dette er imidlertid ikke det samme som å ønske en liberalisering eller legalisering av cannabis som rusmiddel. Som psykiater og rusekspert Jørgen G. Bramness (f. 1962) skrev i Tidsskrift for Den norske legeforening i 2015:23”Det er tvilsomt om medisinsk bruk av cannabis er et argument for eller imot liberalisering eller legalisering – like lite som bruk av morfin ved akutt hjerteinfarkt eller smertetilstander er et argument for frislipp av opioider.”

Vi avslutter med et sitat av den amerikanske osteopatlegen Dustin Sulak:4 

”Folk ønsker trygge, naturlige og rimelige behandlinger som stimulerer kroppens evne til å helbrede seg selv og hjelpe vår befolkning til å forbedre livskvaliteten. Medisinsk cannabis er en slik løsning.”

Kilder:

1 Barnes MP. The case for medical cannabis – an essay by M P Barnes. BMJ 2018; 362: k3230. https://www.bmj.com/content/362/bmj.k3230

2 Freeman TP, Hindocha C, Green SF mfl. Medicinal use of cannabis based products and cannabinoids. BMJ 2019; 365: I1141. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30948383

3 Hubbard B. CBD: more hope than dope. What Doctors Don’t Tell You 2018; desember: 20–2.

4 Sulak D. Introduction to the endocannabinoid system. Norml.org februar 2015. https://norml.org/library/item/introduction-to-the-endocannabinoid-system (6.2.2019).

5 Mercola J. The endocannabinoid system and the important role it plays in human health. Mercola.com 10.2.2019. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2019/02/10/endocannabinoid-system-role-in-human-health.aspx

6 Chanda D, Neumann D, Glatz JFC. The endocannabinoid system: Overview of an emerging multi-faceted therapeutic target. Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids 2018; 140: 51–6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30553404

7 Informasjon om cannabidiol (CBD) for virksomheter. https://legemiddelverket.no/godkjenning/klassifisering/informasjon-om-cannabidiol-cbd-for-virksomheter#hva-med-industrihamp-%E2%80%93-da-tillates-det-0,2%-thc? (4.3.2019).

8 Cannabis til medisinsk bruk. Statens legemiddelverk. https://legemiddelverket.no/Documents/Godkjenningsfritak/Cannabis%20til%20medisinsk%20bruk,%20bakgrunnsdokument%20fra%20Legemiddelverket.pdf (5.2.2019).

9 E-poster fra overlege Sigurd Hortemo i Statens legemiddelverk til IM 4.2.2019 og 4.8.2019.

10 Velasquez-Manoff M. Can CBD really do all that? New York Times 14.5.2019. https://www.nytimes.com/interactive/2019/05/14/magazine/cbd-cannabis-cure.html

11 Gupta S. Medical marijuana and ‘the entourage effect’. CNN 11.3.2014. https://edition.cnn.com/2014/03/11/health/gupta-marijuana-entourage/ (31.1.2019).

12 Bienenstock D. Big Pharma Wants a Monopoly On One of Weed’s Key Medicinal Compounds. Motherboard 13.6.2017. https://motherboard.vice.com/en_us/article/wjqp5n/big-pharma-wants-a-monopoly-on-one-of-weeds-key-medicinal-compounds-nd (31.1.2019).

13 Böhlmark A. Cannabisolje – Danmark 30 år før Sverige. VOF 2017; 8 (5): 26–30.

14 Gupta S. Medical marijuana and ‘the entourage effect’. CNN 11.3.2014. https://edition.cnn.com/2014/03/11/health/gupta-marijuana-entourage/ (31.1.2019).

15 Bienenstock D. Big Pharma wants a monopoly on one of weed’s key medicinal compounds. Motherboard 13.6.2017. https://motherboard.vice.com/en_us/article/wjqp5n/big-pharma-wants-a-monopoly-on-oneof-weeds-key-medicinal-compounds-nd (31.1.2019).

16 Bilkei-Gorzo A, Albayram O, Draffehn A mfl. A chronic low dose of Δ9-tetrahydrocannabinol (THC) restores cognitive function in old mice. Nature Medicine 2017; 23: 782–7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28481360

17 Cao C, Li Y, Liu H mfl. The potential therapeutic effects of THC on Alzheimer’s disease. Journal of Alzheimer’s Disease 2014; 42: 973–84. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25024327

18 Mercola J. Cannabis may help rejuvenate the aging brain and ward off dementia. Mercola.com 25.3.2017. https://articles.mercola.com/sites/articles/archive/2017/05/25/cannabis-help-aging-brain-dementia.aspx

19 Stith SS, Vigil JM, Brockelman F mfl. The association between cannabis product characteristics and symptom relief. Scientific Reports 2019; 9: 2712. https://www.nature.com/articles/s41598-019-39462-1

20 Stevens A. Medical cannabis in the UK. BMJ 2018; 363: k4844. https://www.bmj.com/content/363/bmj.k4844

21 Böhlmark A. Cannabisolje – Danmark 30 år før Sverige. VOF 2017; 8 (5): 26–30.

22 Böhlmark A. Holy Holk! Dokumentären om Allas rätt til medicinsk cannabis. 2000-Talets AlmaNova 2018; 2 (3): 21.

23 Bramness JG. Cannabis som medisin. Tidsskrift for Den norske legeforening 2015; 134: 252–3. https://tidsskriftet.no/2015/02/kronikk/cannabis-som-medisin

24 Fakta om cannabis: hasj, marihuana og olje. Rustelefonen http://www.rustelefonen.no/fakta-om-cannabis/ (4.2.2019).

25 Hva er egentlig cannabisolje? Glodalta 21.4.2017. https://glodalta.no/hva-er-egentlig-cannabisolje/ (6.2.2019).

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner