Skip to main content

Meditasjon kan få deg til å drikke mindre alkohol

 

Britiske forskere har sammenliknet hvordan effekten av oppmerksomt nærvær (mindfulness) – en type meditasjon – og avslapning på drikkevanene til alkoholbrukere som var i faresonen å ta skade av alkoholbruken. Det ble trukket lodd om hvilken halvpart av 68 personer som skulle få 11 minutters opplæring i oppmerksomt nærvær og hvilken halvpart som kun skulle slappe av. Forskerne ga instruksjon i hvordan deltakerne i den første gruppa skulle følge opp – korte meditasjoner hver dag – men selve praksisen med oppmerksomt nærvær ble ikke formelt overvåket. Én kort innføring i oppmerksomt nærvær førte til lavere inntak av alkohol enn de som deltok i avslapningsgruppa ved oppfølging etter én uke. Meditasjonsgruppa hadde drukket 9,3 færre alkoholenheter foregående uke, mens det var mindre forskjeller blant de som bare slappet av.

Det er mulig at folk i meditasjonsgruppa ble mer bevisst sin trang til alkohol og derfor ikke automatisk tok seg en drink. Forskerne konkluderte at selv en kortvarig praktisering av oppmerksomt nærvær kan redusere alkoholbruken blant brukere i risikosonen, selv med minimal oppmuntring til å bruke denne strategien utenfor selve eksperimentet. IM

LES OGSÅ  Ortomolekylær behandling av alkoholisme

Kilde:

Kamboj SK, Irez D, Serfaty S mfl. Ultra-brief mindfulness training reduces alcohol consumption in at-risk drinkers: a randomized double-blind active-controlled experiment. International Journal of Neuropsychopharmacology 2017. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29016995


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner