Skip to main content

Meditasjon mot opioidavhengighet

[wcm_restrict]

Meditasjon av typen oppmerksomt nærvær (”mindfulness”) kan hjelpe folk ut av sin avhengighet av opioider, altså smertestillende medikamenter som heroin og morfin. Etter åtte ukers meditasjon mistet deltakerne i en ny studie behovet for smertestillende medikamenter, følte mindre smerte og gjenvant sin glede over naturen og familien. 

En type oppmerksomt nærvær som forskerne kaller MORE (Mindfulness-Oriented Recovery Enhancement), ble testet på 135 personer som daglig brukte opioider mot kroniske smerter. Før de to månedene studien varte, ble det trukket lodd om hvilken halvpart som skulle meditere og hvilken halvpart som skulle delta i en terapeutledet støttegruppe. Hjernens elektriske aktivitet (EEG) ble målt før og etter forsøket. Meditasjonen reverserte den opioid-induserte tilstanden brukerne var i, karakterisert ved avstumpede positive følelser og behov for stadig høyere doser av medikamentet for å fungere tilnærmet normalt. De som mediterte, opplevde større glede over små ting, mindre smerter og større mentalt velvære.

Alt i alt viste studien at denne typen meditasjon førte til at hjernen reagerte mer positivt på naturlige belønninger, samtidig som den reduserte hjernens reaksjon på signaler forårsaket av opioider. Om lag en firedel av alle som bruker opioider for å dempe smerter, blir avhengige av dem, og slike medikamenter er ansvarlig for en stor andel overdosedødsfall i land som USA. IM

LES OGSÅ  Meditasjon, stressreduksjon og hjerte- og karsykdommer

Kilde:

Garland EL, Atchley RM, Hanley AW mfl. Mindfulness-Oriented Recovery Enhancement remediates hedonic dysregulation in opioid users: Neural and affective evidence of target engagement. Science Advances 2019; 5: eaax1569. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31663023

/wcm_restrict]

Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner