Skip to main content

Meditasjon, stressreduksjon og hjerte- og karsykdommer

Folk av afrikansk herkomst i USA har større forekomst av hjerte- og karsykdom enn andre grupper. En hypotese er at psykososialt stress kan forklare deler av årsaken. Forskere ønsket å teste om transcendental meditasjon kan redusere risikoen for dødelighet, hjerteinfarkt og slag hos pasienter med hjerte- og karsykdom fra denne etniske gruppa. Det ble trukket lodd om hvilken halvpart av vel 200 menn og kvinner med hjerte- og karsykdom som skulle lære å meditere og hvilken halvpart som skulle følge et helseutdanningsprogram for slike personer. Etter vel fem år var det tydelig at meditasjonsgruppa hadde lavere risiko for å ha blitt rammet av død, hjerteinfarkt og slag enn kontrollgruppa. Meditasjonsgruppa hadde også lavere blodtrykk og psykososiale stressfaktorer. Transcendental meditasjon kan derfor være nyttig for å hindre dødsfall eller hjerteinfarkt/slag hos dem som allerede har hjerte- og karsykdom. IM

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.


Kilde:

Schneider RH, Grim CE, Rainforth MV mfl. Stress reduction in the secondary prevention of cardiovascular disease: Randomized, controlled trial of transcendental meditation and health education in blacks. Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes 2012; 5: 750-8. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23149426


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner