Skip to main content

Bridgeskolen: Melding som er utgangskrav: Ny farge på 3-trinnet

Når vi har gode kort, skal vi ofte spille utgang eller til og med slem.I en meldesekvens vil ofte den ene i makkerparet vite at dere har gode nok kort til en utgang før den andre vet det. En måte å vurdere om vi har gode nok kort til å melde utgang på, er ved å telle HP: Med cirka 24 HP eller mer er det gode sjanser. Da er det viktig at ikke meldingene stopper før utgang er nådd. For å sørge for dette kan det avtales at enkelte meldinger er utgangskrav. Det innebærer at hvis en i makkerparet melder en melding som er utgangskrav, er det ikke lov for noen å passe før utgang er meldt. En slik melding kan være ny farge på 3-trinnet.

OBS: Denne artikkelen er eldre enn 2 år. Informasjon kan være utdatert.

La oss si at du har følgende kort:

? EKKn864

? E10


? E834

? Kn

Dette er en god åpningshånd med 17 HP. Når du her åpner med 1?, vet ikke makker mer enn at du har minst 12 HP og minst 4 korts spar (eller fem, dersom det er avtalen). Så svarer makkeren din med meldingen 2?, som betyr at han har minst 10HP og 5 (til nød 4) kløver. Da ser det jo ut som dere skal spille utgang, ikke sant? Men det vet ikke makker ennå. Dessuten, du selv vet ikke hvilken utgang dere skal spille. Dere kan ha tilpasning i spar eller ruter, eller det kan tenkes dere skal spille 3NT. Det kan attpåtil tenkes dere har så gode kort at dere skal spille slem. Her må du altså holde meldingene i gang samtidig som du viser hvilke  kort du har. 

Hvis du nå melder 2?, sier du riktignok at du har minst 4 ruter, men også at du har en minimumsåpning på ca 12-14 HP. Hvis du derimot hopper til 3? – et egentlig unødvendig hopp med tanke på melderommet dere mister – så sier du samtidig at du har sterke nok kort til å spille minst på 3-trinnet, og også at du nå vet dere skal spille en eller annen utgang. Du får nå også fortalt om fordelingen din: Ved at du melder spar først og deretter ruter, forteller du at du har lengre spar enn ruter, eller at de er minst 5 kort hver (fordi du ville åpnet med den høyest rangerende av to 5-kortsfarger). 

Siden du nå har meldt en ny farge på 3-trinnet, krever du til utgang, og makker kan ikke passe før utgang er meldt, enten det er 3NT, 4? eller 5? (som vel er de som er aktuelle i dette tilfellet). Dette gjelder også selv om dere ikke hopper til 3-trinnet, men melder naturlig, for eksempel som dette: 1? – 2? – 3?

NB: Hvis makker skulle vise seg å selv ha en sterk hånd, vil det kanskje stå slem. Da kan makker ta initiativ til dette, siden han/hun nå vet at du har krevd til utgang basert kun på at du tror han/hun har 10 HP…

LES OGSÅ  Kan bridge øke ferdighetene i skolen?

PS: Hvis motparten er med i meldingsforløpet, behøver ikke ny farge på 3-trinnet være krav til utgang, men kun en kamp om kontrakten. Avtal hva dere skal bruke med makkeren din.

Neste gang: Svar på åpning 1NT


Et spill for deg som er litt dreven

Vest åpner med 1?, Nord dobler, og dere ender i 3NT på din hånd i Syd. Utspill: ?D. 

? E8

? E72

? EKDKn5

? D64

? K2

? D98

? 863

? 97532

To sparstikk, et hjerterstikk og fem ruterstikk gir 8 stikk, men hvor skal du få det 9. fra? Kanskje kløver dame, men det er ikke sannsynlig. Selv om Vest har begge honnører, kommer du uansett ikke inn på hånden for å spille kløver to ganger mot damen. Dessuten er sparfargen et svakt punkt, og motparten kan rekke å sette opp denne og ta beten. Den beste sjansen er hjerter. Hvis Øst har kongen, kan du spille hjerter mot damen, men med Vests hjerteråpning er det mest sannsynlig at kongen sitter hos ham.

En bedre mulighet er å ta en intrafinesse: Hvis hjerteren sitter 5-2 med enten 10’eren eller knekten dobbel, kan du spille slik: Stikk utspillet med esset i Nord og spill en liten hjerter. Øst legger en liten, og du legger 8’eren. Vest stikker med knekten. Neste gang du kommer inn, spiller du deg inn på spar konge påhånden og legger ned hjerter dame. Da må Vest dekke med kongen for  ikke å gi deg stikket, og du stikker over med bordets ess. Hvis Øst nå hadde knekten dobbel, faller den, og din hjerter ni står!

LES OGSÅ  Bridgeskolen: Å planlegge et spill

Hele fordelinga var slik:


Nord:

? E8

? E72

? EKDKn5

? D64

 

Vest:

? DKn103

? KKn643

? 42

? EK

 

Øst:

? 97654

? 105

? 1097

? Kn108

 

Sør:

? K2

? D98

? 863

? 97532

 

 

 

 


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner