Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2015 > Mental trening mot muskelsvekkelse

Mental trening mot muskelsvekkelse

Ulike former for mental trening er utbredt i idrettsmiljøer og har også en rekke andre anvendelser. Forskere fra USA har testet i hvilken grad mental innstilling og tanker påvirker den delen av nervesystemet som stimulerer muskelgrupper. Kan tankekraft motvirke muskeltap når en muskel ikke kan røre seg?

Over fire uker fikk en frisk gruppe på 29 frivillige påsatt en form som gjorde at deltakerne ikke kunne bevege vristen og hånda. Av disse utførte 14 i tillegg mental visualisering av sterke muskelsammentrekninger fem dager i uka. En kontrollgruppe på 14 personer gjorde ingen av delene. Den mentale treninga besto i 52 tenkte maksimale sammentrekninger av musklene som ikke kunne brukes i et rolig rom. Hver sammentrekning varte fem sekunder, etterfulgt av fem sekunders hvile. Alle deltakerne ble undersøkt og muskelstyrken testet før, rett etter og én uke etter at vristen/hånda ble immobilisert.

Forskerne fant at man ved å gjøre denne typen mentale øvelser kan redusere muskeltapet med så mye som 50 prosent. En implikasjon av studien kan være at personer som brekker en arm eller bein eller blir sengeliggende, bør bruke mental trening av de musklene som er inaktive for å motvirke muskeltap. IM

Kilde:

Clark BC, Mahato NK, Nakazawa M mfl. The power of the mind: the cortex as a critical determinant of muscle strength/weakness. Journal of Neurophysiology 2014; 112: 3219-26. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25274345

Annonse:
You may also like
Bikarbonat
Når virkeligheten overgår våre villeste fantasier
Bedre helse med kostomlegging
Faste i 12 dager – noen erfaringer

Legg igjen et svar