Skip to main content

Bridgeskolen: Mer om andre doblinger

Tidligere har vi vært innom opplysende doblinger og svar på disse, men det fins mange andre typer doblinger som gjør det lettere å beskrive hånden sin for partneren når motparten blander seg inn i meldingsforløpet. Her skal jeg forklare noen av disse, og deretter er det opp til hvert makkerpar å avtale hvilke typer doblinger man vil bruke.

Tekst Simon Løvik

Straffedobling

Vi kan inndele straffedoblingene i tre ulike typer:

Offensive: Da har du og partneren flere poeng enn motparten, men dobler i stedet for å spille egen kontrakt. Forhåpningen er at en dobling gir mer poeng inn enn om man melder en egen kontrakt.

Defensive: Motparten har flest poeng, men vi dobler sluttkontrakten fordi vi vet at kortene sitter ugunstig for dem. Det vil si at du sitter bak med mye i en farge som motparten til høyre har meldt, og forventer at makker sitter bak med en annen. Når man dobler en slik kontrakt, bør man være sikker på at motparten ikke kan flykte i en annen kontrakt som står.

LES OGSÅ  Falskspilleren

Utspillsdirigerende: Denne doblingen brukes for å hjelpe makker til å finne riktig utspill. Ofte har man en renons når motparten spiller trumfkontrakt, og makker finner ofte ut hvilken farge det er snakk om ved hjelp av sine egne kort og meldingsforløpet. Dobler man 3NT, skal man ha bordets første meldte farge ut.

Det er vanlig at makkerpar er veldig forsiktige med å straffedoble, så det er mange poeng å hente hvis man tør å doble oftere. Da får det heller være at man noen ganger ikke treffer helt, men den som intet våger, intet vinner.

Negativ dobling/kravpass

Dette er kanskje den doblingen som er hyppigst brukt i bridge. Den oppstår når vi åpner og motparten melder inn, noe som er veldig vanlig i moderne bridge. Ofte hindrer motpartens melding deg i å melde det du egentlig tenkte på når du så at din makker åpnet. Løsningen er ofte å avgi en negativ dobling, noe som forteller din makker på en god måte hva du har.

Hovedregelen er at du har 4 kort i umeldt majorfarge. Om motparten melder inn 1 hjerter og du dobler, viser du nøyaktig 4 korts spar. Hvis du i stedet melder 1 spar, viser det 5 kort i fargen. Dersom motparten melder inn 1 spar, viser din dobling 4 korts hjerter. Du kan ha flere hjerter, men da har du ikke nok poeng til å melde en ny farge på 2-trinnet, noe som krever minst 10 poeng. Dersom makker ikke støtter hjerter, kan du melde hjerter neste gang for å vise ekstra lengde og 6-9 poeng. Dersom makker åpner med 1 hjerter og motparten melder inn 1 spar, viser en dobling minst 4-4 i minor (kløver og ruter).

LES OGSÅ  Stopp rødt eller blått kort

I og med at en dobling er negativ, mister man muligheten til å straffedoble motparten når de melder inn. Løsningen på det er at ”pass” kan bety lyst til å straffedoble motparten, og derfor kalles det kravpass. Ofte er det rett av åpneren å doble dersom han ikke har så mye i den innmeldte fargen, siden det da er størst sjanse for at makkers pass kan være en straffepass. Det kan være litt vrient i starten, men man skjønner det etter litt tid ved bridgebordet. Dersom åpneren dobler og du ikke har til straffedobling, er du nødt til å melde noe, og da vil makkeren din skjønne at du har en veldig svak hånd.

Dersom motparten hopper inn etter makkers åpning, for eksempel ved at de melder 2 spar over 1 makkers kløver, kreves det en sterkere hånd for å doble negativt enn om de melder inn på 1-trinnet. Hvor høyt man vil bruke negative doblinger, er en smakssak. Mest vanlig er til og med 3 spar. Det er ofte slik at jo høyere motparten melder inn, desto mer straffebetont er doblingen.


Et spill for de mer drevne:

 

Nord:

? 973

? DKn1097

? 95

? 543

 

Vest:

? D8

? K62

? 107

? EDKn1072

 

Øst:

? EK104

? E4

? KKn43

? K98

 

Sør:

? Kn652

? 853

? ED862

? 6

 

Vest havnet etter hvert i 6 kløver, som syd doblet (kalt Lightnerdobling). Doblingen ba om at makker spilte ut bordets første meldte farge, i dette tilfellet ruter. Øst skjønte dette og meldte i stedet 6NT, siden han da ble spillefører. Syd spilte ut hjerter 8, som øst slapp til esset. Øst spilte seks ganger kløver og kastet tre ruter på hånden. Syd holdt igjen fire sparkort og ED i ruter. På hjerter K kastet Øst nok en ruter, og Syd var ferdig. Dersom Syd kaster ruter D, spiller Øst en liten ruter fra bordet og godspiller ruter 10 med inntak på spar D. Dersom Syd kaster spar, har spillefører 4 sparstikk og totalt 12 stikk. Av og til er det ikke så lurt å røpe sitsen, men heller stole på at du har en makker som treffer riktig i utspillet.

LES OGSÅ  Bridgeskolen: Hva gjenmelder åpneren når makker svarer 1 NT?

 

 

 

 

 


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner