Skip to main content

Metaller og hjertesykdom

Britiske forskere har undersøkt om det kan være noen sammenheng mellom eksponering for visse metaller og økt risiko for hjerte- og karsykdom. De søkte etter aktuelle studier i medisinske databaser og foretok en samlestudie (metaanalyse) av de studiene som oppfylte inklusjonskriteriene. Metallene i fokus var arsen, bly, kadmium, kvikksølv og kobber.

Det viste seg at eksponering for arsen, bly, kadmium og kobber – men ikke kvikksølv – økte risikoen for hjerte- og karsykdom. Selv om denne analysen ikke kan si noe om årsaksforhold, underbygger disse funnene tidligere funn om at forekomsten av giftige metaller i kroppen kan bidra til hjerte- og karsykdom. Kun for kvikksølv ble hypotesen forkastet. IM

Kilde:

Chowdhury R, Ramond A, O’Keeffe LM mfl. Environmental toxic metal contaminants and risk of cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis. BMJ 2018; 362: k3310.

https://www.bmj.com/content/362/bmj.k3310


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner
LES OGSÅ  Spis egg, unngå hjertesykdom!