Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2018 > Metaller og hjertesykdom

Metaller og hjertesykdom

Britiske forskere har undersøkt om det kan være noen sammenheng mellom eksponering for visse metaller og økt risiko for hjerte- og karsykdom. De søkte etter aktuelle studier i medisinske databaser og foretok en samlestudie (metaanalyse) av de studiene som oppfylte inklusjonskriteriene. Metallene i fokus var arsen, bly, kadmium, kvikksølv og kobber.

Det viste seg at eksponering for arsen, bly, kadmium og kobber – men ikke kvikksølv – økte risikoen for hjerte- og karsykdom. Selv om denne analysen ikke kan si noe om årsaksforhold, underbygger disse funnene tidligere funn om at forekomsten av giftige metaller i kroppen kan bidra til hjerte- og karsykdom. Kun for kvikksølv ble hypotesen forkastet. IM

Kilde:

Chowdhury R, Ramond A, O’Keeffe LM mfl. Environmental toxic metal contaminants and risk of cardiovascular disease: systematic review and meta-analysis. BMJ 2018; 362: k3310.

https://www.bmj.com/content/362/bmj.k3310

Annonse:

Legg igjen et svar