Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

Print Friendly, PDF & Email
kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2020 > Miljøgifter hos norske blodgivere

Miljøgifter hos norske blodgivere

Hvordan er nivået av miljøgifter i blodet til norske blodgivere? Det ønsket en gruppe forskere å finne ut. Overføringsblod er nemlig en potensiell kilde til eksponering for tungmetaller og organiske miljøgifter til sårbare pasientgrupper, for eksempel for tidlig fødte barn. I en nøye kontrollert undersøkelse trakk forskerne ut tilfeldige blodgivere fra blodbanker i Bergen, Tromsø og Kirkenes. 

Nesten 18 prosent av blodgiverne viste seg å ha blykonsentrasjoner over grensen som er satt for blod-overføringer til for tidlig fødte barn. Rundt 11 prosent av blodgiverne hadde mer kvikksølv i blodet enn anbefalt, og for kadmium hadde fire prosent av blodprøvene for høye verdier. For de to organiske miljøgiftene perfluorert oktansyre (PFOA) og perfluoroktylsulfonat (PFOS) hadde henholdsvis 68 og 100 prosent av blodgiverne blodnivåer høyrere enn anbefalt. Jo eldre blodgiverne var, desto større konsentrasjoner av PFOA, PFOS og tungmetaller hadde de i blodet. Samlet sett hadde en betraktelig andel mer tungmetaller og organiske miljøgifter i blodet enn ønskelig. Valg av unge blodgivere eller målinger av forurensning i blodgiveres blod kan være en metode for å unngå at sårbare pasientgrupper blir tilført giftstoffer gjennom blodoverføringer. IM

Kilde:

Averina M, Hervig T, Huber S mfl. Environmental pollutants in blood donors: The multicentre Norwegian donor study. Transfusion Medicine 2020. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31926037

Print Friendly, PDF & Email

Legg igjen et svar