Skip to main content

Miljøgifter i silikonproteser indikerer miljøgifter i kroppen

En norsk pilotstudie viser at måling av miljøgifter i silikonproteser kan brukes som mål for eksponering for miljøfarlige stoffer. Forskerne målte konsentrasjonen av miljøgiftene polyklorerte bifenyler (PCB), klorerte pesticider (bl.a. DDT) og bromerte difenyletere (BDE) i proteser som ble fjernet fra 22 pasienter. Etter at en protese er blir satt inn, når gradvis konsentrasjonen av disse hydrofobe (”vannavstøtende”), ikke-ioniserende forbindelsene i protesene en likevekt med nivåene av de samme stoffene i kroppen. Verdiene som ble målt i de brukte silikonprotesene, var i samsvar med Folkehelseinstituttets målinger av miljøgiftkonsentrasjoner i melk og blodserum fra norske kvinner de siste ti åra.

Analyser av innholdet i to proteser fra samme pasient viste sterkt samsvar mellom målingene. Dette tyder på at konsentrasjonen av kjemikalier er i likevekt i hele kroppen. Det ble også funnet økende innhold av miljøgifter i protesene med pasientenes økende alder. Dette stemmer overens med tilsvarende funn i andre studier i Norge. Forskerne mener at brukte silikonproteser kan brukes for å måle eierens eksponering for miljøgifter. Tilgjengeligheten av proteser som biprodukt fra kosmetisk kirurgi er økende og verdensomspennende. I stedet for å se på brukte proteser som avfall, mener forskerne man at de bør registrere og lagres til seinere bruk. IM

LES OGSÅ  Er miljøgifter eller ernæring den største utfordringen for neste generasjon? Synspunkter fra nord

Kilde:

Allan I, Roald HE. Miljøgifter i silikonproteser som mål på miljøgifter i kroppen. Tidsskrift for Den norske legeforening 2014; 134: 21. http://tidsskriftet.no/article/3120516/


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner