Støtt Helsemagasinet med en donasjon

Helsemagasinet utgis av Stiftelsen vitenskap og fornuft. Du kan bidra til at flere får tilgang til faglig baserte kunnskaper om hvordan du kan bedre din egen helse og folkehelsa generelt, og samfunnet bedre kan ivareta enkeltindividers behov for velferd, frihet, sikkerhet og identitet.
Stiftelsen trenger økonomisk støtte for på en best mulig måte kunne utføre slike oppgaver. Vi er takknemlige for ethvert bidrag eller donasjon uansett størrelse.

Stiftelsen vitenskap og fornuft
Bjerkelundsveien 8 B
1358 Jar

kr.
Personlig informasjon

Kredittkortinformasjon
Dette er en sikker SSL-kryptert betaling.

Totalt bidrag: kr. 20 One Time

Forside > Arkiv > 2014 > Miljøgifter i silikonproteser indikerer miljøgifter i kroppen

Miljøgifter i silikonproteser indikerer miljøgifter i kroppen

En norsk pilotstudie viser at måling av miljøgifter i silikonproteser kan brukes som mål for eksponering for miljøfarlige stoffer. Forskerne målte konsentrasjonen av miljøgiftene polyklorerte bifenyler (PCB), klorerte pesticider (bl.a. DDT) og bromerte difenyletere (BDE) i proteser som ble fjernet fra 22 pasienter. Etter at en protese er blir satt inn, når gradvis konsentrasjonen av disse hydrofobe (”vannavstøtende”), ikke-ioniserende forbindelsene i protesene en likevekt med nivåene av de samme stoffene i kroppen. Verdiene som ble målt i de brukte silikonprotesene, var i samsvar med Folkehelseinstituttets målinger av miljøgiftkonsentrasjoner i melk og blodserum fra norske kvinner de siste ti åra.

Analyser av innholdet i to proteser fra samme pasient viste sterkt samsvar mellom målingene. Dette tyder på at konsentrasjonen av kjemikalier er i likevekt i hele kroppen. Det ble også funnet økende innhold av miljøgifter i protesene med pasientenes økende alder. Dette stemmer overens med tilsvarende funn i andre studier i Norge. Forskerne mener at brukte silikonproteser kan brukes for å måle eierens eksponering for miljøgifter. Tilgjengeligheten av proteser som biprodukt fra kosmetisk kirurgi er økende og verdensomspennende. I stedet for å se på brukte proteser som avfall, mener forskerne man at de bør registrere og lagres til seinere bruk. IM

Kilde:

Allan I, Roald HE. Miljøgifter i silikonproteser som mål på miljøgifter i kroppen. Tidsskrift for Den norske legeforening 2014; 134: 21. http://tidsskriftet.no/article/3120516/

You may also like
Muggsoppgifter i innemiljøet
Myseprotein
Bikarbonat
Kumelk- og glutenfri sjokoladekake

Legg igjen et svar