Skip to main content

Miljøgifter og rester av medikamenter i verdens elver

Ukeslutt 12. august 2022: Denne uka fokuserer vi på miljøgifter i regnvann og medikamentrester i verdens elver. Flere lesetips:
Kan en positiv innstilling øke livslengden?
Motstanden mot utrullingen av 5G-teknologi blir stadig sterkere. Kan vibrerende hansker motvirke parkinsonssymptomer?
Visste du at sår gror saktere etter en krangel?

Tekst Iver Mysterud

Vi gir også lesetips om den mye omtalte ”svingdørsproblematikken” i USA, altså at offentlige tjenestemenn begynner å jobbe i den industrien de tidligere har kontrollert og omvendt, at bedriftsledere går over i det offentlige.
Øvrige lesetips handler om ulike aspekter ved koronapandemien:

  • Hvor lenge er koronaviruset i kroppen?
  • En av verdens høyest rangerte covid-forskere sensureres av Twitter
  • Pandemiens legehelter
  • Tennisesset Novak Djokovic og koronavaksinen

Miljøgifter regner ned over hele kloden

Ifølge en ny, svensk studie fører regnvann med seg en rekke typer kjemisk miljøforurensning, inkludert perfluorerte stoffer (PFAS – uttales pefas). De hoper seg opp i naturen og kroppen og kan være helseskadelige. Dette kommer fram av en artikkel på NRK.no 6. august.

Dette er basert på en fagartikkel i Environmental Science and Technology. De svenske forskerne plukket ut fire av stoffene man vet mest om og analyserte regnvannsprøver fra Sverige, USA, Portugal og Tibet. Konklusjonen var at mengden PFAS-er i regnvann ligger over amerikanske og danske sikkerhetsgrenser for drikkevann. Disse kjemikaliene brytes ikke ned i naturen, slik at det blir mer og mer av dem. Derfor er PFAS omtalt som ”evighetskjemikalier”. PFAS finnes i regnvannet så mange steder på kloden at det ikke er noen steder å gjemme seg for å unngå stoffene helt. De fleste nordmenn drikker imidlertid ikke regnvann direkte, men får vann fra vannverk som overvåker kvaliteten. Det er heldigvis lave PFAS-nivåer i norsk drikkevann. Eventuelt kan man investere i en vannrenser for å redusere inntaket ytterligere, for eksempel Eco PRO.

LES OGSÅ  En kardiologs varsel om Pfizers vaksine

Vi får også i oss PFAS gjennom fisk og skalldyr. Vitenskapskomiteen for mat og miljø har kommet fram til at nytten av å spise fisk opp til tre-fire ganger i uka er større enn risikoen for miljøgiftene.

Medikamentrester i verdens elver

Ifølge en nyhetsartikkel på Rt.com 25. juni er 43,5 prosent av alle elver i verden forurenset med rester av syntetiske medikamenter. Dette er dokumentert i en fagartikkel i Environmental Toxicology and Chemistry.

Britiske forskere har undersøkt over tusen vannprøver fra 104 land og fant 23 stoffer i nivåer som overskred det som anses å være trygt. Dette omfattet antidepressiva, antihistaminer, benzodiazepiner, smertestillere og stimulanter. Disse medikamentene kan ha negative virkninger både på dyreliv og planter som lever i disse vannsystemene. Tilstedeværelsen av medikamentrester er derfor bekymringsfull i et økologisk perspektiv.

En positiv innstilling øker livslengden

Den britiske journalisten Lynne McTaggart kommenterer i et blogginnlegg 16. juni en studie som har analysert det amerikanske forskerprogrammet Women’s Health Initiative. Denne programmet har fulgt mer enn 159 000 kvinner i alderen 53–79 år over tid fra 1993, primært for å undersøke effekten av kunstig hormonerstatningsterapi etter overgangsalderen. Gjennomføring av studien har kostet over en milliard amerikanske dollar. Siden den har vart så lenge og inneholder data om mye mer enn bare hormonerstatningsterapi, brukes den av andre forskere for å teste ulike sammenhenger. En gruppe forskere oppdaget at de 25 prosentene av alle deltakerne som var de mest optimistiske, sannsynligvis ville ha en 5,4 prosent lengre levetid og en 10 prosent større sjanse for å leve lenger enn 90 år, sammenliknet med de 25 prosent som var minst optimistiske. Faktisk levde mer enn halvparten av kvinnene i den optimistiske gruppen eksepsjonelt lenge, til godt over gjennomsnittsalderen 81,2 år for kvinner i USA.

Ifølge McTaggart viser studien at en positiv innstilling til og med kan være viktigere enn et sunt kosthold og treningsregimer. Hvordan man håndterer hendelser og problemer i livet, kan derfor ha stor betydning for helsetilstanden i moden alder. Som McTaggart skriver: ”Å dyrke interesser man brenner lidenskapelig for, ha et optimistisk syn på framtiden og å opprettholde nære bånd i samfunnet er nøkkelfaktorer som kan avgjøre om du kommer til å feire din 100-årsdag.”

LES OGSÅ  Elektromagnetiske felter forstyrrer biers pollinering

Stopp 5G-prosjektet

Det er nå lagd en snaut fem minutters video om det europeiske Stopp G-prosjektet. Med 1 million støttende signaturer vil prosjektet ha krav på å få lagt fram sitt syn for EU-kommisjonen. Her kan man lese mer. Borgere i EU-land kan signere her.

Kan vibrerende hansker motvirke parkinsonssymptomer?

En lege ved Stanford-universitetet i USA har utviklet en type vibrerende hansker som virker lovende for å sinke eller reversere noen av symptomene på Parkinsons sykdom.

De aktuelle symptomene er skjelvinger, tale, gange og balanse. Hanskene er utviklet av Peter Tass, som er professor i nevrokirurgi. Han har arbeidet med dem i flere tiår. De vibrerer i et spesifikt mønster ved fingertuppene, og dette lurer i prinsippet hjernen til å glemme dens unormale mønstre.

Sår gror saktere etter en krangel

Den britiske journalisten Lynne McTaggart fokuserer i et blogginnlegg 29. juli på betydningen av intensjon – negative eller positive tanker om spesifikke temaer eller personer.

Vår mentale innstilling om virkeligheten rundt oss påvirker ifølge McTaggart den samme virkeligheten. Et eksempel er at negative tanker gjør at egne sår gror saktere, og tilsvarende, at positive tanker gjør at de gror raskere. Sår gror også saktere hvis man har hatt en krangel eller diskusjon om et følsomt tema med sin partner. McTaggart er generelt opptatt av at våre tanker om våre medmennesker og verden generelt kan ha større effekter enn de fleste av oss er klar over. Dette har hun brukt mye tid de siste årene på å utforske og skrive om.

Svingdørsproblematikk: Fra FDA til Philip Morris

I USA har det i årevis vært et problem at personer som er offentlig ansatt for å kontrollere og holde oppsyn med en viss industri, skifter jobb og begynner å arbeide i den samme industrien. Dette temaet er også et problem i andre land, inkludert i Norge, men hos oss er det i det minste en viss karantenetid før en offentlig ansatt kan begynne hos ”motparten”. Likevel er en del politikere blitt kritisert fordi de har gått over i private næringer etter avsluttet karriere som politiker.

I et annet kapittel av svingdøren mellom USAs regjeringskontorer og industri, har nå sjefen for Mat- og medikamentdirektoratets (FDA) vitenskapelige avdeling for tobakksprodukter fått jobb hos ingen ringere enn tobakksgiganten Philip Morris. Ifølge The New York Times 27. juli skal Matt Holman begynne i sin nye jobb umiddelbart.
Han kom til sin avdeling i FDA ”for å bidra til forbedring av folkehelsa og reduksjon av dødsfall og sykdom forbundet med tobakksbruk” ifølge en FDA-biografi om Holman datert 1. mai 2020. Han har nå arbeidet i FDA i 20 år.

LES OGSÅ  Hjernen trenger fett, se hvilke fettkilder som er best

Hvor lenge er koronaviruset i kroppen?

Det er tema for en artikkel i The BMJ 28. juni 2022. Artikkelen gir en oversikt over hva som skjer med koronaviruset når det kommer inn i kroppen, og hvor lenge det blir der.

En av verdens høyest rangerte covid-forskere sensureres av Twitter

Dette kommer fram av en artikkel på Document.no 7. august. Twitter sensurerte sist uke den israelske professoren Shmuel Shapira for å ha antydet en sammenheng mellom utbruddet av apekopper og mRNA covid 19-vaksiner. Det angis at Shapira sannsynligvis er den høyest rangerte medisinske forskeren i verden som åpent kritiserer covid-vaksinene.

Pandemiens legehelter

Den britiske journalisten Lynne McTaggart tar i et blogginnlegg 22. juli opp hvordan dyktige leger under pandemien utviklet behandlinger som var effektive mot covid-19, men som ikke fikk gehør av helsemyndighetene i ulike land. Som om det ikke var nok at leger som har reddet tusenvis av liv, ikke fikk gjennomslag, er det dessverre en realitet at mange av dem er blitt aktivt motarbeidet. McTaggart trekker i sitt blogginnlegg paralleller til ”kommunistjakten” under Joseph McCarthy i USA. I innlegget fokuseres det spesielt på legene George Fareed og Brian Tyson, som har skrevet boka Overcoming the Covid darkness: How two doctors successfully treated 7000 patients (2022).

Tennisesset Novak Djokovic og koronavaksinen

I et intervju med BBC 10. juli aksepterer den profesjonelle serbiske tennisspilleren Novak Djokovic at valget hans om å ikke vaksinere seg mot covid-19, kan gå ut over karrieren. Blant annet kan han nektes å delta i French Open, men han mener at det er viktigere å holde fast ved det han mener er riktig.

God helg, og god lesning!


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner