Skip to main content

Mindre astma hos bønder som eksponeres for dyr

Regelmessig kontakt med kjæle- og husdyr tidlig i livet ser ut til å redusere risikoen for å utvikle allergiske sykdommer seinere i livet. Grunnen er at dyra utsetter oss for en rekke ulike mikroorganismer som immunsystemet vårt er avhengige av for å fungere godt.1 Dette perspektivet er styrket i en ny studie fra USA.2

Tekst Iver Mysterud     Foto Shutterstock

Forskerne har sammenliknet to jordbruksbefolkninger som har relativt lik livsstil og liknende genetisk opphav, men ulik jordbrukspraksis. Det tradisjonstro, kristne amishfolket i Pennsylvania følger tradisjonelle jordbrukstradisjoner, mens de protestatisk-anabaptistiske hutterittene i USA og Canada driver jorda på industrielt vis. Hovedforskjellen av relevans for utvikling av astma gjelder eksponering for gårdsdyr. Amishfolka lever på små familiegårder med melkekyr og lever derfor i nær kontakt med sine dyr. Dette gjelder ikke hutterittene, som driver sterkt industrialiserte samvirkegårder.

Amishfolket har lite astma sammenliknet med hutterittene. Hva kan det skyldes? Forskerne undersøkte en rekke forhold med 60 barn fra de to befolkningene og fulgte dette opp med studier av mus. Forekomsten av astma var fire ganger høyere blant hutterittbarn enn blant amishbarn, mens forekomsten av allergisk overfølsomhet var seks ganger høyere. Støvprøver fra barnas hjem ble sammenliknet, og det var rundt sju ganger høyere nivåer av endotoksiner hjemme hos amishfolka. Endotoksiner er sammensetninger av polysakkarider, fett og proteiner som utgjør en del av gramnegative bakteriers cellemembran; de frigjøres fra cellemembranen når bakteriene skiller ut små blærer eller når de dør og går i oppløsning. Påviste endotoksiner indikerer derfor tilstedeværelse av bakterier.

Det ble også funnet forskjeller i sammensetningen av mikroorganismer i støvprøvene og i medfødte immunceller mellom barna i de to gruppene.

LES OGSÅ  Mindre astma hos gårdsbarn

Forsøksmus ble så eksponert for støv fra de to typene hjem, og støvet fra amish, men ikke hutterittene, motvirket at musenes luftveier overreagerte og førte til pustevansker. I tillegg ble aktiviteten til eosinofile granulocytter (en type hvite blodceller) hemmet, en type blodceller som det lages flere av enn vanlig ved astma. Disse beskyttende effektene ble opphevet hos mus som manglet spesifikke molekyler som er avgjørende for det medfødte immunforsvarets funksjon. Konklusjonen var at amishmiljøet beskyttet både barn og mus mot utvikling av astma.

Kilder:

1.  Mysterud I. Mindre allergi med kjæledyr. VOF 2016; 7 (5): 14–6.

2.  Stein MM, Hrusch CL, Gozdz J mfl. Innate immunity and asthma risk in Amish and Hutterite farm children. NEJM 2016; 375: 411–21. http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1508749


Denne artikkelen handler om…Kanskje du også vil lese…? 


Del gjerne med dine venner